Saturday, February 4, 2017

TUYẾT XỨ THI CÁC

 


BẾN TIÊU TƯƠNG
Nguyễn Khôi
     ( Tặng : BNN & Tiểu muội)
                     ---
  Về làng ra bến Tiêu Tương (1)
Ngó trăng, ngó gió...chàng Trương đâu rồi ?
  Đò thì một lá chơi vơi
Sáo thì vi vút lưng trời lửng lơ...
                     *
  Tìm Mỵ Nương giữa bến bờ
Ai đang giặt yếm ngồi hơ lửa lòng ?
  Tiêu Tương trăng gió mịt mùng
Để cho Thi sĩ đau từng dòng Thơ...
                     *
  " Sông Tương một dải nông sờ..."
---------
(1) sông Tiêu Tương xưa ở vùng quê Quan Họ (Bắc Ninh)
gắn với chuyện tình Trương Chi/ Mỵ nương nổi tiếng, khởi nguyên từ đầm làng Phù Lưu (Oa hồ) nối với sông Ngũ Huyện Khê , chảy lòng vòng qua Đình Bảng- Tiêu Sơn- Lim  ra Ngòi Tào Khê/ sông Cầu...
        Quê 1 tết Đinh Dậu- 2017
            NGUYỄN KHÔI

有 所 思

君 歸 故鄉
過 萬大山
洋,
我 在 大洋北
君 在大洋東
我魂芒芒
日日 思 君 不 見
是 潇湘
潇湘是大
兮 大
潇湘兮 潇湘
相 思 不 相 見,
是我 苦斷腸

                   山
  SỞ HỮU TƯ

Quân quy cố hương
Quá vạn đại sơn
Viễn cách trùng dương
Ngã tại đại dương bắc
Quân tại đại dương đông
Ngã hồn mang mang
Nhật nhật tư quân nhi bất kiến .
Đại dương thị Tiêu Tương
Tiêu Tương thị đại dương
Đại dương hề đại dương
Tiêu Tương hề Tiêu Tương
Tương tư bất tương kiến
Thị ngã khổ đoạn trường!

Sơn Trung


CÓ NỖI NHỚ

Em về cố hương
Qua vạn đại sơn
Và bao trùng dương.
Anh ở đại dương bắc
Em về đại dương đông
Lòng anh buồn mênh mang
Ngày ngày nhớ em mà chẳng thấy
Đại dương là Tiêu Tương
Tiêu Tương là đại dương
Đại dương ôi đại dương!
Tiêu Tương ôi Tiêu Tương!
Nhớ nhau mà chẳng thấy
Anh ôm khổ đoạn trường.

Sơn Trung
 No comments: