Saturday, February 18, 2017

TS. NGUYỄN PHUC LIÊN * TỔNG THỐNG TRUMP
ÔNG D. TRUMP LÀ MỘT TỔNG THỐNG TỐT CHO NGƯỜI DÂN MỸ


MR.D.TRUMP IS A GOOD PRESIDENT FOR THE US POPULATION


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế


Geneva, 06.02.2017


Links:

1. Website : http://VietTUDAN.net/

2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu

3. Twitter: Phuc Lien Nguyen


President Trump is sincere in writing:"Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him...!"

Tổng thống Trump thành thực khi viết : »Không thể tin một quan tòa có thể đặt nước chúng ta vào nguy hiểm như thế. Nếu có chuyện gì xẩy ra, hãy trách ông ta… ! »

Nhóm phàn chiến Bill Clinton, Hillary Clinton, John Kerry, Biden & Jane Fonda phản chiến, đã cộng tác vào việc trao Dân tộc Việt Nam vào ách Cộng san Quốc tế và Việt Nam. Rồi Obama, với liên tiếp hai ngoại trưởng thuộc nhóm phản chiến là Hillary Clinton, John Kerry, đã chống lưng cho CSVN. Chính vì vậy mà tôi lưu tâm đặc biệt đến việc bầu Tổng Thống Hoa kỳ lần này, hy vọng có sự thay đổi.

Theo rõi rất sát Ông Donald Trump từ ngày đầu tranh cử cho đến bây giờ, tôi nhận thấy rằng :

* Ông yêu nước Mỹ và thấy sao nói vậy với dân Mỹ. Trong suốt thời gian tranh cử, làn sóng người dân đã kéo đến nghe Ông nói rất đông đảo ở bất cứ nơi nào. Truyền thông thiên vị Bà Clinton, đã công kích Ông Donald Trump, nhưng không cản được dân chúng tụ họp nghe Ông nói.

* Ông không xảo ngôn dùng ba tấc lưỡi xảo quyệt để có được quyền hành. Bà Hillary Clinton được coi là thuộc thành phần lành nghề lão luyện trong giới chính trị gia. Nhưng đây là lớp người sử dụng những lắt léo, xảo quyệt miệng lưỡi để chiếm quyền hành. Ông Donald Trump bị coi là người không biết chính trị và diễn tả đôi lúc "cục mịch", thiếu bóng gió lườn lẹo ngoại giao. Nhưng Ông đã đi vào những vấn đề thực, thiết cần cho người dân và trình bầy thẳng thắn. Đây là phương diện Ông đã được lòng dân. Ông Donald Trump thắng cử được coi như cuộc cách mạng chống lại giới chính trị gia chuyên nghiệp và lắt léo miệng lưỡi đánh lừa kiếm phiếu.


* Bây giờ Tổng Thống Donald Trump được dân tin tưởng vì Tổng Thống mau chóng thực hiện những gì đã hứa trong thời tranh cử. Ông Donald Trump có một sức lực làm việc mau lẹ và bền bỉ. Nhiều người đã nghi ngờ rằng Ông hứa rất nhiều trong thời gian tranh cử, nhưng liệu khi lên làm Tổng Thống rồi, Ông có thực hiện những điều đã hứa hay không ? Người ta chờ đợi việc thực hiện những lời hứa của Ông và đã nhận thực rằng

- Tổng Thống Donald Trump đã thành lập được một Chính phủ gồm những Vị rất có giá trị chấp nhận làm việc trong Chính phủ. Có thể nói đây là một Chính phủ rất có giá trị chuyên nghiệp, đầy khả năng, tạo đượn tin tưởng cho dân chúng.


- Sau ngày tuyên thệ nhậm chức, Tổng Thống Donald Trump đã ký hàng loạt những Sắc Lệnh thực hiện đúng những điều đã hứa trong thời gian tranh cử. Điều này làm cho người ta tin tưởng vào lòng thành thực của Tổng Thống.


* Quốc tế cũng tin Tổng Thống Trump là người yêu nước Mỹ và làm việc cho lợi ích Hoa kỳ. Chứng cớ tỏ tường của sự tin tưởng quốc tế là :


- Đồng tiền đo-la lên giá sánh với hầu hết các đồng tiền khác nhất là các đồng tiền Á châu như đồng Yuan, đồng Yen...


- Thị trường Chúng khoán Mỹ lên : Dow vượt qua 20'000 điểm. Giòng vốn quốc tế chuyển về Hoa kỳ. Vốn của Tầu đã thất thoát ra ngoài và dồn vào chính yếu Thị trường Mỹ


- Đầu tư vào Mỹ tăng nhiều và tạo công ăn việc làm. Nhiều doanh nghiệp lớn nước ngoài như từ Nhật, Tầu... đã gặp chính Tổng Thống Donald Trump và cam kết đầu tư vào Hoa kỳ để tạo công ăn việc làm.

- Những Công ty liên quốc gia (Multinationales) của Mỹ hủy bỏ những chương trình chuyển nhà máy ra nước ngoài hoặc mở thêm chi nhánh Công ty trên đất Mỹ để tạo công ăn việc làm cho dân chúng.


Đây là những thực hiện rất tốt của tân Tổng Thống Donald Trump.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế


Geneva, 06.02.2017


Links:

1. Website : http://VietTUDAN.net/

2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu

3. Twitter: Phuc Lien Nguyen


Chú thích :Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau : http://www.viettudan.net/ 36984/index.html

No comments: