Saturday, February 4, 2017

TRƯƠNG DUY NHẤT * NHỮNG LOẠI RÁC

Những loại rác khác


Có một thứ rác khác, nghị định 155 chưa sờ tới. Đấy là những loại rác trong các hình ảnh này:

(Ảnh trên mạng, không rõ tác giả)
(Ảnh: Mai Kỳ)
(Ảnh: Dân Việt)
(Ảnh: Trương Duy Nhất)
(Ảnh: Trương Duy Nhất)
(Ảnh: Trương Duy Nhất)
(Ảnh: Trương Duy Nhất)
(Ảnh: Trương Duy Nhất)
(Ảnh: Trương Duy Nhất)
(Ảnh trên mạng, không rõ tác giả).
_______________ 
- Nghị định 155: Là nghị định của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, vừa có hiệu lực từ ngày 1/2/2017. Theo đó, các hành vi như vứt rác, tiểu tiện bừa bãi sẽ bị phạt nặng, tới hàng triệu đồng.

No comments: