Saturday, January 21, 2017

TRƯƠNG DUY NHẤT * NHỮNG MÓN QUÀ KHỐN NẠN

Những món quà khốn nạn

Tặng ảnh ông Hồ cho người già. Tặng cờ cho dân… ăn Tết. Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những món quà khốn nạn đến thế.

No comments: