Tuesday, January 10, 2017

CHỢ HOA SAIGON TRƯỚC 1975

Tết xưa , chợ hoa Sài Gòn của một thời

Đón Tết Ta 2014 xem lại Tết Xưa của một thời VNCH .No comments: