Friday, January 27, 2017

CHÂU Á ĐÓN TẾT  Xigaze, khu tự trị Tây Tạng, làm bánh đón năm mới. Người Tây


Mùa rồng và sư tử trước Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia 

Xinhua
 
Trẻ em vui đón năm Con Gà ở Hà Nội 

Xinhua

No comments: