Wednesday, October 19, 2016

VƯỜN THƠ

 
ChỈ Riêng Em BiẾt
Chỉ riêng em biết vì sao               
Vầng trăng kia tròn rồi khuyết       
Những ngày chúng ta cách biệt        
Vầng trăng phải chia đôi đầu         
Chỉ riêng em biết vì đâu    
 Niềm vui chơi trò cút bắt     
 Mùa thu lá vàng hiu hắt   
Rụng bên hiên nhà bơ vơ                   
Và em lại ngồi làm thơ      
 Cho ai nào đâu dám nói     
Giấu trong tim niềm khắc khoải       
Tình yêu có bao giờ già                  
Thời gian sẽ mang đi xa        
Những gì ta không thể giữ                  
Chỉ còn lại trong quá khứ                 
Một nỗi đợi chờ riêng em                  
Tại sao ngày cứ dài thêm                        
Chỉ riêng một mình em biết…           
       HỒ ThỤy MỸ HẠnh    

only I MYSELF know it
Only I myself know why
That moon is now full, now crescent in the sky;
The days we are separate not seeing each other's face
It must be divided into two to appear in either place.
Only I myself know the ground
For pleasure in the hide-and-seek to be found;
Tree leaves turn yellow in autumn desolate
To fall by the veranda lonely in an unfortunate fate.
And I myself sit down to write poetry
For whom I dare not disclose although supposedly;
Hiding it deep in my heart to agonize;
Love never ages and dies.
Time will carry far away
Whatever we cannot continue to keep with us to stay.
There will still remain in the past
An wait only on my side that will forever last.
Why each day seems longer to get?
Only I myself know it – you bet...
Translation by THANH-THANH
HÃY MƠ NHƯ NGƯỜI ĐIÊN

Hãy mơ như người điên
Bơi giữa đường ngập nước
Nhìn dòng người xuôi ngược
Bì bõm thiên đường nghiêng

Hãy mơ như người điên
Đi ta bà thế giới
Tìm cội nguồn từ thuở
Nhật nguyệt đã ở riêng

Là người điên khi mơ
Được trở về đất cũ
Để nhớ từ nơi đó
Bao mơ ước vây đời

Có ai níu quá khứ
Làm hành trang tương lai
Khi tương lai nằm xuống
Chỉ người điên mới hay!

Khi mơ là người điên
Trên chuyến xe hồi xứ
Hết kiếp làm cô lữ
Ngồi bên mộ hàn huyên

Hãy mơ như người điên
Gặp người điên cũ mới
Ở một nơi không đợi
Cùng cười vui bình yên

Hãy mơ như người điên
Để biết đất trời cũng điên
Như cái ta xấu hổ
Điên mà không biết ta điên


NGHIÊU MINH


No comments: