Saturday, September 3, 2016

TS. PHAN VĂN SONG * VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC

Nhơn dịp ngày cướp nước, 2 tháng 9 thứ 71: Từ Trò Hề Tranh Chấp Hải Phận :Trả Nợ Hay Bán Nước ? Đến Bài Viết Bán Nước Của Trường Chinh ngày 24/08/1951

No comments: