Sunday, September 18, 2016

SƠN TRUNG * GIẶC PHÁ, TA SẼ XÂY


GIẶC PHÁ, TA SẼ XÂY

SƠN TRUNG 


Em ơi, đừng khóc,
             Buồn làm chi,
                         Dù  chúng san bằng chùa Liên Trì
                                    Những tượng Phật  chúng xếp xó
                                        Và  những bình tro  chúng vất bỏ
  Không sao , không sao,
                Có nghĩa gì đâu một chùa Liên Trì,
                                      Cuộc thành hoại sắc không
                                                 là luật nhân sinh vũ trụ,

                                                           Em ơi, chớ có sầu bi!

Đức Phật sáng mãi trong trái tim ta
                     Và những ngôi chùa nguy nga
                             Vẫn tồn tại ngàn năm trong vũ trụ 
                                    Những tro cốt cũng về cùng cát bụi.
Nào có nghĩa gì đâu,
             mà em phải buồn đau,
                  Ngày nào ta chẳng thấy 
                                           trong đời ta
và trong thế giới 
           cảnh bãi biển, nương dâu!

 Em ơi,
 Chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, 
Ta nên  giữ  tâm
                 vô quái ngại,  vô hữu khủng bố,

 Hãy  đi cho qua hết những chặng luân hồi. 
Xuân qua lâu rồi, 
           Nhưng vườn sau  còn  nở thắm  mấy  cành mai.

Quân giặc tàn phá, 
            Ta sẽ  ra tay xây dựng tương lai...
                                   Vì Tổ quốc,
                                              Vì đạo pháp
                                                    Vì  tế độ chúng sinh
             
Buồn làm chi,
          Em hãy lau giòng nước mắt đi.
Hãy nguyện cầu Đấng Từ Bi
                    Gia hộ độ trì 

                            Cho chúng ta  có sức mạnh
                                 Đuổi quân xâm lược
                                                  Diệt bầy bán nước
                                      Xây dựng  Tổ quốc và
                                                       Thế giới hòa bình!           
                                     
 Sẽ có ngày bình minh
                  Dân ta vùng lên
                             tiêu diệt cộng nô,
                            Xây dựng Việt Nam độc lập tự do,
Chúng ta sẽ xây hàng ngàn ngôi chùa,
                Đuổi bọn công an mặc áo thầy tu,
Áo rách lại lành,
Chùa tan nát sẽ thành Phật viện nguy nga,
              Chúng ta sẽ tự do lễ Phật,
                        Chúng ta sẽ hát những khúc hoan ca

Mừng đất nước thái hòa..
                     Mặt trời hồng,
                     Rực sáng khắp trời Đông
No comments: