Monday, September 5, 2016

SƠN TRUNG * CẠN AO BÈO XUỐNG ĐÁT

 

CẠN AO BÈO XUỐNG ĐÁT

SƠN TRUNG


Con người thành công là do thời thế và cơ. Cộng sản là một bọn gian manh, bất tài vô đức mà cả thế kỷ nay đắc lợi, còn phe quốc gia lao đao lên thác xuống ghềnh. Đặng Dung đã than oán:

Thời lai đồ điếu thành công dị,
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa.
Đắc thời đồ tể thành công dễ,
Thất thế anh hùng tủi nhục nhiều

 
Trong đệ nhi thế chiến, Tư bản và Cộng sản liên minh chống phát xít. Nguyễn Tất Thành là tay sai của đệ tam quốc tế, được về Trung Quốc giúp việc cho người Nga. Vì đồng minh ép buộc, Mao Tưởng phải liên minh, vì vậy Hồ Chí Minh (Hồ Tập Chương) được Trương Phát Khuê tướng Quốc Dân đảng Trung quốc yểm trợ, lại đưọc người Mỹ viện trợ mà thanh thế lên cao.Vì thế mà Hồ Chí Minh dùng danh Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội của Hồ Học Lãm, bí danh Hồ Chí Minh do Hồ Học Lãm, Nguyễn Hải Thần và một số chính trị gia khác thành lập năm 1936. Hồ Chí Minh cũng dùng tôn chỉ của Tôn Văn" Độc lập, Tự do, Hạnh Phúc" ở dưới quốc hiệu "Việt Nam Dân Chủ CỘng hòa". Trong Tuyên Ngôn Độc lập, ông Hồ cũng copy lời mở đầu của Bản Tuyên Ngôn Độc lập Mỹ. Như vậy rõ ràng khởi đầu cộng sản được Trung Hoa quốc gia và Mỹ ủng hộ cho nên ông Hồ cũng lấy lòng họ, nịnh hót họ.Sau 1945, Việt Cộng cũng được Mao viện trợ cả quân đội, lương thực và vũ khí mà chiến thắng Điện Biên Phủ, lấy được nửa nước Việt Nam.

Việt Cộng bây giờ thanh thế lẫy lừng như nước sông lúc thủy triều lên cao, dòng sông mênh mông, nưóc chảy cuồn cuộn, những hàng lục bình đua nhau trôi nhanh. Lúc bấy giờ chiên tranh, Nhật và Đồng minh thả bom các thành phố. Đó cũng là lúc Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Trấn tàn sát các lãnh tụ tôn giáo và các tín đồ Hòa Hảo, Cao Đài và các ông Đệ Tứ Quốc tế.

Lúc này báo chí Bắc Nam không ra đến miền Trung. Tin tức trong Nam không ai biết. Rồi năm 1946, Võ Nguyên Giáp tàn sát Quốc Dân đảng ở Ôn Như Hầu, người Nam và Trung cũng chẳng ai biết, nếu biết cũng không dám nói. Báo chí, sách vở Việt Cộng che giấu tội ác của Việt Cộng.  Pjhần lớn cả tin nên theo Việt Minh. Đa số văn nghệ sĩ theo cộng sản như  Huy Cận, Xuân Diệu, Hồ Dzếnh, Nguyễn Bính, Văn Cao, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường...

 Tàu sân bay Trung Cộng

Ngày nay, vài kẻ xưng là bất đồng chánh kiến , bỏ nước sang Âu Mỹ cũng có những luận điệu bênh vực,   ca tụng cộng sản. Vũ Thư Hiên căm thù Quốc Dân Đảng, dù có đoạn chỉ trích bọn cộng sản nhưng cái đuôi vẫn ca tụng Hồ Chí Minh, Trường Chinh ,Nguyễn Lương Bằng và gọi họ là "nhà cách mạng" và tôn vinh những việc phản quốc hại dân của bọn đó là " hoạt động cách mạng"!

Ông viết như sau:
Những người Quốc dân đảng biểu tình, mít tinh, phát truyền đơn, bắc loa điện ở đường Quan Thánh ra rả suốt ngày chửi Hồ Chí Minh bán nước. Họ giết các chiến sĩ tự vệ thành, cả dân lành, rồi chôn trong một trụ sở ở đường Ôn Như Hầu. Họ bắt cóc rồi thủ tiêu ông Trần Ðình Long, ông Nguyễn Văn Phúc, biệt hiệu Phúc ghẻ, cả hai là bạn tù Sơn La của cha tôi. Tôi cũng nghe nói có những vụ Việt Minh giết người của Quốc dân đảng, tuy bản thân chưa được thấy vụ nào. Nhưng tôi tin tất cả những sự kiện đó là có thật, cũng như sự kiện này là có thật: chính những người cộng sản đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tháng Tám chứ không phải là một sự tranh công của các đảng phái khác như có một số tác gia đã viết.(DGBN, Ch, XXIV, tr.461)

Vũ Thư Hiên cho rằng ông đã "giã từ được ảo ảnh về một chủ nghĩa cộng sản được tô vẽ như là thiên đường dưới thế."(Tự bạch) nhưng ông vẫn bênh vực Hồ Chí Minh, bảo rằng Bác Ba của ông vẫn là bác ba năm xưa đã cùng ông nằm chung một giường! Ông chỉ trích Nguyễn Chí Thiện chống cộng vung vít...khai trừ thẳng cánh những người trước kia là cộng sản ra khỏi đám con cháu Lạc Hồng, vĩnh viễn tước của họ cái quyền yêu nước. (Kết).

Ôi những Hồ Chí Minh , Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp , Nguyễn Văn Linh Đỗ Mười nhượng biên cương bán biển là yêu nước ư? Và rất nhiều ông bà trước kia là đảng viên nay nghe nói đã thành kẻ bất đồng chánh kiến đã ra nước ngoài mà chính là điệp viên thì họ có yêu nước, hay yêu Trung Cộng? Những điều này cho thấy hiên nay Trung Cộng đã uy hiếp Việt Nam và bí mật đóng quân tại Việt Nam mà bọn nằm vủng vẫn ca tụng cộng sản!

Quân Mỹ lập kế không thành mà rút khỏi Á châu và Việt Nam là cơ hội cho mấy ông Việt Cộng reo vang chiến thắng! Bọn họ cũng như bọn Trung ương đảng và Chính trị bộ một số cam tâm theo Trung Cộng để giữ tiền tài và địa vị nhưng lòng dân và đảng viên nay đã khác. Những đảng viên giác ngộ đã thấy tội ác cộng sản, tội ác của Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh, và sai lầm của họ trong bao năm phục vụ cờ máu.
Cá chết Vũng Áng
Ngày nay, dù Cộng sản có đầu hàng chưa chắc Trung Cộng đã buông tha. Việt Cộng bao giờ cũng che đậy, giấu diếm. Chiến tranh Hoa Việt 1979 thực sự đã xảy ra từ 1977-1978 và đỉnh cao là 1979. Không hề thấy báo đài nói về trận Lạng Sơn. Trung Cộng rất tàn ác. Chúng nả trong pháo cứ mỗi mết vuông là mỗi quả. Nhà cửa, cây cối bị đốt phá sạch thành bình địa!Dân ta nói rằng chiến tranh Pháp Mỹ còn đào hầm nhưng chiến tranh với Trung Cộng thì thôi thôi! Trước kia Trung Cộng chỉ tiến từ Lạng Sơn rồi dừng lại. Còn nay, Trung Cộng có nhiều hỏa tiễn, nhiều hạm đội thì chúng có thể tặng Việt Nam ngàn hỏa tiễn, và tấn công từ biển lên núi rừng, từ Bắc vào Nam. Cuộc chiến tranh bây giờ cứ nhìn cái thái độ hống hách, dã man, vô văn ghóa của Trung Cộng trên trường quốc tế ta thấy họ rất tàn bạo, cuộc chiến Hoa Việt sắp tới là cuộc tận diệt. Nếu ban đầu chúng tha cho  các ông Việt Cộng đầu hàng nhưng ít bữa chúng bày trò chống tham nhũng lột sạch sành sanh.


Cuộc tấn công đã hiện rõ mô hình. Tàu chiến Trung Cộng mang lốt tàu đánh cá đã ở gần bờ biển Việt Nam. Vụ Formosa là tính toán từ lâu bằng cú Atémi kết thuc nhanh chóng. Họ chọn Hà Tĩnh vì dân nơi đây dân một số quý mến Bác, luôn theo cộng đảng cho nên dễ bảo. Hơn nữa Hà Tĩnh là trung điểm của bờ biển Việt Nam . Họ chọn nơi đây để thả chất độc vì theo giòng nước, chất độc sẽ trôi ra Bắc và chảy vào Nam. Âm mưu của họ rõ rệt vì họ có xây tường ngang chắn chất độc tràn sang Trung Quốc. Chất độc sẽ làm biển chết, tôm cá tuyệt giống, con người không cá, không muối, không nước mắm thì lấy gì mà sống. Không ra biển đánh cá thi ngư dân chết đói. Ai cứu nhân dân Việt Nam đặc biệt là dân Miền Trung. Thải chất độc vào biển mà cũng có thể đặt nhiều thứ độc hại khác khăp nước Việt Nam.  Chờ vài tháng, quân dân Việt Nam khốn đốn, đói rét, bệnh tật thì Trung Cộng sẽ ồ ạt tấn công!

Trước đây tin Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương, Phạm Văn Đồng dâng biển và Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười mật ước Thành Đô đã làm cho đảng viên và nhân dân thấy rõ mặt nạ Mao Trạch Đông,Hồ Chí Minh , Trung cộng. Việt Cộng.Nay các vụ xung xung đột Biển Đông và cá chết miền Trung là lúc cơn thủy triều đã rút cạn, trơ lại trên bãi biển và lòng sông là bùn tanh hôi và rác rến.

Những nhà giàu và quan chức Trung Quốc và Việt Nam từ năm 2000 đã bỏ nước ra đi. Họ cho con đi du học để mang tiền ra ngoại quốc, mua nhà cửa, và tìm đối tượng kết hôn để thành dân Mỹ, dân Canada.
Ngoài ra tình hình  chính trị và kinh tế hai nước Việt Hoa không ổn định.  Cuộc đấu đá nội bộ, nợ chồng chất,  kinh tế xuống dốc , nhiều công ty tại Trung Quốc và Việt Nam phá sản. Một số quan chức Việt  Nam như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc đã có con cái, nhà cửa ở Mỹ, không chừng họ đã có thẻ xanh! Người Trung Quốc và Việt Nam là cộng sản, nhờ Cộng sản mà ăn nên làm ra  nhưng họ có nhiều bất an. Họ không muốn sống trên đất nước họ, chính người Hoa tham lợi đầu độc người Hoa và thế giới.  Nhất là người Việt Nam lo cuộc xâm lược của Trung Quốc nay mai! TRong hàng triệu di dân  cũng có  một số nhỏ ra ngoài để làm gián điệp.
Dân Trung Quốc xin xuất cảnh tại sứ quán Mỹ

 Tình hình Trung Quốc tháo chạy như sau:
Trong một thăm dò 2000 người Trung Quốc vào năm 2014 với tài sản 1.5 triệu Mỹ kim trở lên thì 47% tỏ ý muốn định cư tại nước ngoài trong vòng 5 năm tới. Đây là tỷ lệ khá cao so với tỷ lệ trung bình của thế giới là 29%. Trong một thăm dò khác với các cá nhân có tài sản cao thì tỷ lệ còn cao hơn nữa với 60% tỏ ý muốn rời bỏ Trung Quốc.

Những nơi mà thành phần này muốn định cư bao gồm: Singapore (23%), Anh (20%), Hong Kong (16%), Hoa Kỳ, Canada, Úc. Các lý do chính yếu đưa ra là: cơ hội học hành tốt hơn (21%), môi trường sạch hơn (20%), thực phẩm an toàn (19%), an ninh xã hội (15%), chăm sóc sức khoẻ (11%).
Môi trường sạch là một trong những lý do khiến giới thượng lưu Trung Quốc di cư ra nước ngoài. Ảnh: AFP/ Getty Images

Một lý do khác ít nêu ra là bảo vệ tài sản của họ. Trong một môi trường kinh doanh với luật lệ không rõ ràng và lợi nhuận đến từ quan hệ với giới chức, trước chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình, nhiều người lo ngại cho tài sản của họ sẽ bị tịch thâu cho nên phải tìm cách tẩu tán ra nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau.

Tình trạng “chảy máu chất xám”, với nhiều du sinh Trung Quốc không trở về khi học xong cộng với tình trạng “thất thoát tài sản” sẽ gây khó khăn trong tình hình kinh tế Trung Quốc đang trên đà suy thoái. Nếu tài sản và nguồn vốn tiếp tục chảy ra nước ngoài thì Trung Quốc có thể đối diện với một cơn khủng hoảng ngân sách và sẽ bị buộc phải có những cải tổ sâu rộng. Steve Hess
 http://www.tintuchangngayonline.com/2016/08/gioi-thuong-luu-trung-quoc-thao-chay.html

Tin hình tháo chạy tại Việt Nam như sau:

Diễn biến mới nhất, một cựu CEO của tập đoàn FPT, đã đem gia đình vợ con đi định cư ở Hoa Kỳ theo diện EB-5.
Theo như bà Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết là hiện có một làn sóng người ra đi theo diện EB-5.
Bà Kim Hạnh đồng thời là người trong nhóm sáng lập tờ Sài Gòn Tiếp Thị, từng giữ chức Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại thành phố và hiện nay, điều hành tổ chức tư nhân mang tên “Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Doanh và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp” quy tụ nhiều CEO đã thành danh ở Sài Gòn và miền Nam nói chung và cũng là người thường xuyên tiếp xúc với giới doanh nhân.
EB-5 là chương trình đầu tư để nhận thẻ xanh ở Hoa Kỳ.



Có hai mức đầu tư để có thẻ xanh. Mức 500 ngàn Mỹ kim là đầu tư được chỉ định và mức 1 triệu Mỹ kim (không chỉ định). Tối thiểu phải tạo ra việc làm cho 10 người bản địa, được cấp thẻ xanh trong 2 năm, và sau hai năm “tái thẩm” công việc đầu tư hiệu quả tạo công việc lâu dài cho người bản địa sẽ được cấp thẻ xanh… lâu dài.
Tiền đầu tư theo diện EB-5 chỉ cần chứng minh là hợp pháp. Nhưng không phân biệt là tiền đầu tư của cá nhân hay nhà nước. Vì vậy, khá nhiều quan chức Việt Nam và Trung cộng tận dụng tiền đầu tư của công ty nhà nước để tháo chạy sang Hoa Kỳ.
Một doanh nhân trẻ trong làn sóng ra đi diện EB-5,viết trên Facebook cho biết là một du học sinh, trở về nước kinh doanh và thành đạt. Dù thừa nhận là được hưởng “ơn mưa móc” từ chế độ. Nhưng anh ta vẫn quyết dắt gia đình, vợ con ra đi, chỉ vì không muốn con cái của mình suốt đời phải sống trong sự dối trá!
Trong một diễn tiến khác,mới đây quốc hội cộng sản Việt Nam đã bãi miễn tư cách của một nữ đại biểu đương nhiệm. Vì bà này đã dùng tiền đầu tư vào đảo quốc Malta để kiếm quốc tịch Malta. Một cách để lo… tương lai cho mình và con cái sau này.
Theo một thống kê chưa đầy đủ, thì trong năm 2014 chỉ có 6,418 trường hợp đi định cư ở nước ngoài theo diện đầu tư. Thì trong năm 2015,con số đi định cư bằng tiền đầu tư đã tăng vọt lên tới 17,662 trường hợp.
Cũng theo một thống kê, thì trong vòng 5 năm (2008-2013), số tiền từ Việt Nam “đội nón” ra đi là 33 tỷ Mỹ kim. Trong đó có tiền đầu tư để được định cư ở nước ngoài và tiền cho du học sinh một đi không trở lại.
Một doanh nhân trẻ trong làn sóng ra đi, cho rằng nhà nước Việt Nam đang “chảy máu” không chỉ rất nhiều tiền. Mà quan trọng hơn cả là nguồn nhân tài đầy nhiệt huyết kinh doanh cũng đang lần lượt ra đi.
Điều đó giống như sân khấu về khuya, mà còn chỉ toàn đào kép già nua bệnh hoạn. Khán giả ngáp dài, trong khi nhà đèn lại “rung chuông” cảnh báo sắp tới giờ… cúp điện.

Một bản tin khác cho biết như sau:
Theo số liệu của UN DESA, từ 1990 đến 2015 có 2.558.678 người Việt di cư ra nước ngoài. Trung bình mỗi năm có 100 nghìn người di cư. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư nhiều nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương (tính đến 2013). Hầu hết người Việt di cư đến các nước phát triển, trong đó đông nhất là Mỹ (1,3 triệu), Úc (227,3 nghìn), Canada (182,8 nghìn), Pháp (125,7 nghìn), Hàn Quốc (114 nghìn), Đức (113 nghìn). Tại Đông Âu và một số nước châu Á (như Lào, Campuchia, Malaysia) mỗi nước có khoảng 10.000 người. Trong năm 2015, có 2,67% công dân Viêt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Theo Kim Hạnh (cựu Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ và Sài Gòn Tiếp thị), người Việt đang ra đi ngày càng nhiều (cùng với dòng vốn), trong đó có nguồn nhân lực di cư theo loại visa EB-3 (có bằng cử nhân trở lên) và loại visa EB-5 (doanh nhân có vốn đầu tư đáng kể). Mỗi năm chính phủ Mỹ cấp hơn một trăm nghìn visa nhập cư, trong đó có khoảng 40 nghìn visa thuộc loại EB-3. Đối với loại visa EB-5, năm 2014 chỉ có 6,418 trường hợp định cư, đến năm 2015 con số này đã đã tăng vọt lên tới 17,662 trường hợp. Khoảng một năm lại đây, số người xin visa định cư tại các nước phát triển đã tăng lên khoảng 30%.
Việt Nam có khoảng hơn 100 ngàn du học sinh ở 49 quốc gia, trong đó có 90% du học tự túc. Riêng tại Mỹ có 28.883 sinh viên, tại Úc có 28.524 (tính đến 10/2015). Việt Nam có khoảng 600 ngàn lao động làm ở nước ngoài (gọi là “xuất khẩu lao động”). Hàng trăm ngàn phụ nữ Việt lấy chồng ngoại quốc (gọi là “Cô dâu Việt”). Nhiều công ty khởi nghiệp của giới trẻ có học thức trong lĩnh vực IT và kinh doanh về Internet đang chạy qua Singapore. Trong khi đó một số nghệ sĩ Việt di cư hợp pháp sang Mỹ qua kết hôn với Việt kiều có quốc tịch Mỹ (như Thu Phương, Trần Thu Hà, Lam Trường, Bằng Kiều, Quang Dũng, v.v.).
Cách thức di cư của người Việt ngày càng đa dạng và phức tạp, quy mô di cư ngày càng lớn. Người dân ra đi chủ yếu vì khủng hoảng lòng tin và môi trường sống không an toàn (thực phẩm, môi trường, giáo dục, an ninh bất ổn). Trí thức cảm thấy thiếu tự do dân chủ, tuyệt vọng và bất lực vì đất nước chậm đổi mới và phát triển. Doanh nhân ra đi để “phân tán rủi ro” (chân trong chân ngoài). Quan chức (tham nhũng) ra đi để bảo vệ tài sản…
Một số doanh nghiệp lớn đang thoái vốn để tháo chạy. Năm 2015, tập đoàn Kinh Đô đã bán 80% cổ phần cho Mondele’s International (Hoa Kỳ), tương lai có thể thoái vốn tới 97%. Ông chủ Kinh Đô nói, “Khi Kinh Đô đã bán cho nước ngoài, thì khó có doanh nghiệp Việt Nam nào có thể trụ lại được.” Đợt thoái vốn tới sẽ là Vinamilk và FPT Telecom. Vinamilk được khuyến cáo là sẵn sàng bán cho nước ngoài 100% cổ phần.
Theo số liệu của viện VEPR (quý I/2015), lượng tiền của người Việt gửi ra nước ngoài đã tăng đột biến lên 7,3 tỷ USD. Trong vòng 5 năm (2008-2013), số tiền từ Việt Nam đã chuyển ra nước ngoài là 33 tỷ USD (Vũ Quang Việt). Theo hồ sơ Panama, 92 tỷ USD đã được chuyển phi pháp ra khỏi Việt Nam (năm 2015 là hơn 9 tỷ). Đó là những con số thất thoát quá lớn, trong bối cảnh ngân sách nhà nước thâm hụt quá nhiều do bội chi ngân sách.
 http://vietquoc.com/2016/08/26/di-hay-o-bi-kich-cua-mot-quoc-gia/


Cộng sản dối trá. Nay thì bàn tay không thể che mặt trời. Những chuyện đâu đâu thì có thể lừa bịp nhưng cá chết hàng loạt là một thực tế, ngư dân thất nghiệp, trẻ con bỏ học là những thực tế đắng cay hiển hiện trước mắt hàng triệu nhân dân. Mấy tên Việt gian vừa manh tâm bán nước, vừa giở thói lừa bịp, cho rằng nước biển đỏ là do tảo, cá chết một số nhỏ còn phần nhiều là ăn được và tắm biển không hề hấn gì. Những con khỉ diễn tuồng đó quả thật trơ trẽn. Chúng còn chơi trò ma giáo, Formosa đền USA $500 nhưng có cơ quan nào kết luận thiệt hại là bao nhiêu? Phải là hàngtrăm, ngàn tỷ. Tại sao chưa có phán quyết của tòa mà Nguyễn Xuân Phúc chộp ngay tiền để bỏ túi. Việt Cộng là giống tham lam, cò kè bớt một thêm hai, luôn đòi thật cao nhưng sao Nguiyễn Xuân Phúc dễ dàng như thế? Tại sao khi xảy ra vụ cá chết, Nguyễn Phú Trọng lại đến Formosa? Tại sao Formosda đền 500 trăm triệu đô mà Việt cộng lại trả lại thuế cũng gần 500 triệu đô? Chúng sợ quan thầy Trung Cộng mà ra mặt khinh nhân dân ta! Quả thật tình thế Cộng sản nay đã cạn ao bèo xuống đất.  Nhân dân df9ã thấy thành động dã man của người mà Hồ Chí Minh ca tụng là đồng chí anh em, và nhữmng trò lừa dối trơ trẽn của Việt Cộbng. Dân biét hết, Một số đảng viên có ý thức cũng biết hết.
Tin mới nhất từ các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, số người Việt đăng ký xin visa tăng kỷ lục, một làn sóng tháo chạy khỏi thiên đường Cộng Sản đã bắt đầu? Ngày 23 tháng 8 trước lãnh sự quán Czech tại Hà Nội đã có tới hàng ngàn người giành giật để tìm đường vào xin thị thực. Vì sao một thế giới được quảng bá là thiên đường lại có nhiều người muốn bỏ đi như vậy?



alt

Cảnh làm hộ chiếu tại Việt Nam, hàng vạn người đang lo lắng không biết khi nào tới lượt.
alt
Mưa tầm tã nhưng có vài ngàn người tranh giành đường vào lãnh sự Czech để "tháo chạy" khỏi thiên đường Việt Cộng

Đầu tháng chín-2016, báo chí đưa tin là sóng Việt Nam tháo chạy lên cao. Đơn xin xuất cảnh tràn ngập các sứ quán ngoại quốc. Đó là họ thấy cơ nguy của cuộc chiến tranh sắp tới.
Tin mới nhất từ các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, số người Việt đăng ký xin visa tăng kỷ lục, một làn sóng tháo chạy khỏi thiên đường Cộng Sản đã bắt đầu? Ngày 23 tháng 8 trước lãnh sự quán Czech tại Hà Nội đã có tới hàng ngàn người giành giật để tìm đường vào xin thị thực. Vì sao một thế giới được quảng bá là thiên đường lại có nhiều người muốn bỏ đi như vậy?

Từ lâu, Trung Cộng muốn đánh Mỹ, Nhật và Việt Nam. Nay thì âm mưu đánh Việt Nam đã rõ nét ngoài việc dùng chiến tranh hóa học ở Việt Nam. Tờ South China Morning Post ngày 3/1/16 có bài giới thiệu về 3 viên tướng được ông Tập Cận Bình bổ nhiệm làm Tư lệnh đầu tiên của 3 quân binh chủng vừa thành lập. Những người này được xem như đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch cải tổ quân đội lớn nhất từ trước đến nay.
Trong số 3 viên tướng này, nổi bật hơn cả là Lý Tác Thành, Thượng tướng, tân Tư lệnh Lục quân Trung Quốc. Ông Thành 62 tuổi, trước đó là Tư lệnh quân khu Thành Đô có địa bàn hoạt động bao gồm các tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, Tây Tạng và Vân Nam. Lý Tác Thành đã tham chiến 1979 tai biên giới và bị thương.

Trước đây, báo chí Việt Cộng nói các tướng lãnh Trung Cộng sau cuộc chiến biên giới Việt Hoa bị cách chức, nhưng nay ta thấy  Lý Tác Thành được bay cao sau trận chiến 1979.Cùng một lúc, Tập Cận Bình cử Trần Hào, Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam, nước CHND Trung Hoa được cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam. Cuộc  cải cách rộng lớn, nhất là ở Vân Nam, cho thấy mục tuiêu của Trung Cộng là lấy Vân Nam làm hậu cần cho cuiộc Nam xâm.
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/3-vien-Tu-lenh-moi-cua-ong-Tap-Can-Binh-post164682.gd
  Lý Tác Thành là một đe dọa cho Việt Nam.

Khi họ đặt Formosa ở Hà Tĩnh có nghĩa đây là trận địa cắt Việt Nam làm ba. Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng là  bộ chỉ huy  Trung Cộng vì gần Trường Sa, Hoàng Sa là kho chứa vũ khí, nhiên liệu, máy bay và hạm đội Trung Cộng.  ...Cuộc tấn công sẽ xảy ra nay mai. Làm sao cứu nhân dân khỏi chết vì bom đạn Trung Cộng? Cứu dân cũng là cách cứu bản thân các bộ đội, công an và các tướng lãnh và gia đình. Ta tự cứu rồi trời sẽ cứu ta (aide toi dieu t'aidera). Ngoài Trời Phật, nhân dân quốc nội, quốc ngoại và các đồng minh sẽ giúp ta!

Chúng tôi nghĩ rằng trong số đảng viên cộng sản Việt Nam có một số giác ngộ như  Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang, Trần Thư, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Trọng Vĩnh , Trần Anh Kim,
Trần Đĩnh... Lực lượng này cũng khá mạnh. Họ kiên cường chống Trung Quốc, chứ không phải tất cả đảng viên đều cam tâm làm nô lệ Trung Cộng. Nết tất cả đảng viện thuận thảo với Trung Cộng thì Trung Cộng đã không hăm he, đe đọa và  nguyền rủa như  các bản tin sau đây:

  Bắc Kinh vào hôm nay, 11/08/2016, lại cho báo chí đả kích Hà Nội sau tiết lộ của hãng Reuters về việc Việt Nam chuyển tên lửa ra quần đảo Trường Sa. Phương tiện hù dọa của Trung Quốc là Hoàn Cầu Thời Báo đã cảnh cáo Việt Nam về một « sai lầm nghiêm trọng », nhắc lại rằng trong cuộc chiến tranh sau cùng giữa hai nước, Trung Quốc là bên chiến thắng.

 Hãng tin Reuters dẫn lời bốn nguồn tin nhận định rằng “một số thành phần trong quân đội Trung Quốc đang thúc ép chính quyền phải phản ứng mạnh hơn nữa, có thể cả hình thức vũ trang, nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này trong khu vực”.
Một nguồn tin thân cận với quân đội nói với hãng tin Reuters rằng “Quân đội Giải phóng Nhân dân đã sẵn sàng”, và rằng “chúng ta cần phải đánh cho họ hộc máu mũi như Đặng Tiểu Bình từng làm với Việt Nam năm 1979”.
 http://www.voatiengviet.com/a/tq-se-lai-day-cho-vn-1-bai-hoc/3443819.html



 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Bao năm Trung Cộng mạnh miệng tuyên bổn đông là của họ. Đó không phải là lời nói suông. Họ đã chuẩn bị chiến tranh và thề sống chết với Mỹ.  Chiến tranh biển Đông sẽ xảy ra. Cuộc tấn công  vào Việt Nam  cũng đã đến gần. Làm sao cứu nhân dân khỏi chết vì bom đạn Trung Cộng? Cứu dân cũng là cách cứu bản thân các bộ đội, công an và các tướng lãnh và gia đình. Ta tự cứu rồi trời sẽ cứu ta (aide toi dieu t'aidera). Ngoài Trời Phật, nhân dân quốc nội, quốc ngoại và các đồng minh sẽ giúp ta!
Nếu nhân dân và đảng viên đã thấy tội ác của Cộng sản thì hãy chuẩn bị ngày rút gươm giết giặc, bảo vê độc lập và xây dựng dân chủ và, thịnh vượng cho đất nước Việt Nam


 
 

No comments: