Wednesday, August 3, 2016

TỔNG THỐNG OBAMA

 

Tổng thống Obama: Cộng sản sẽ luôn thất bại!CTV Danlambao - Đó là lời khẳng định của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong bài phát biểu trước Đại hội Toàn quốc của đảng Dân chủ hôm 27/7/2016 tại Philadelphia.

Dẫn lại lời dạy của ông bà mình - vốn là những di dân đến Kansas cách đây 200 năm, Obama đã ngợi ca những giá trị cao đẹp như: Trung thực, chăm chỉ, tử tế, trách nhiệm, biết giúp đỡ lẫn nhau… Chính những giá trị ấy đã làm nên nước Mỹ.

“Đó cũng là lý do tại sao bất cứ ai đe dọa các giá trị của chúng ta, bất kể là phát xít, cộng sản, các phần tử thánh chiến hay những kẻ mị dân, cuối cùng sẽ luôn bị thất bại!, vị tổng thống đời thứ 44 của Hoa Kỳ nhấn mạnh.

* Video phụ đề Việt ngữ do CTV Danlambao thực hiện.

No comments: