Saturday, May 7, 2016

NGÀY CỦA MẸ


MOTHER'S DAY
Mẹ còn tất bật quê nhà,
"Ngày Tôn Vinh Mẹ" cũng là ngày thôi!
Tinh mơ lục đục thức rồi,
Mẹ trông ngõ trước, mẹ ngồi vườn sau.

Lót lòng bỏm bẻm miếng trầu,
Thăm giàn bông bí, trái bầu xinh xinh.
Gái trai ngòai ruộng bên đình,
Mải làm ăn cũng vô tình đâu hay.

Nào ai kính mẹ hôm nay,
Tặng hoa, cầu chúc, tỏ bầy gần xa...
Mẹ ơi! Phong tục người ta,
Ơn Thầy, Nghĩa Mẹ, Công Cha một ngày.

Quê hương mây trắng bay bay,
Ca dao theo gió lất lây bời bời,
Âm thầm góc bể chơi vơi
Con luôn tưởng nhớ, cầu trời bình an,

Đời đời cho mẹ Việt Nam.
Giang sơn tươi đẹp, chứa chan thanh bình.

NguyỂn phú Long

MOTHER'S DAY

Mom is still laborious in her native land to stay;
The Mother's Day is therefore a merely trivial day.
She usually gropingly wakes up early at dawn
To look after the front gate, take care of the rear lawn.
For breakfast she munches slowly a quid of betel.
She tends each pumpkin bud, each squash petal.
Her sons and daughters are busy working in the field,
So absorbed, nonchalant, unaware of it to wield.
Whoever to respect, love, honor her on this day;
Flowers to offer, gratitude to express, wishes to say?
Oh mom, that is the nice tradition of people overseas;
Mother's value, Father's merit, Teacher's deed to please.
Back there in your village white clouds fly, profuse,
Folk-songs though aplenty gone with the wind, diffuse.
Away from home, silently in exile, wandering in dole,
I always miss and think of you, pray for your whole,
And for Mother Vietnam, for an eternal good increase,
Our beloved motherland, bright, blooming in peace.

Translation by THANH-THANH
(Trong thi-tập "Còn Lại Chút Tình" của Nguyễn Phú Long)


MẸ LÀ  MÙA XUÂN BẤT TẬN

Chín chữ cù lao cao ngất trời
Làm sao đền đáp mẹ hiền ơi
Cưu mang chín tháng đầy gian khổ
Sinh nở nuôi bồng thân tả tơi …

Vừa thoát thai nào khác trứng non
Trắng đêm mẹ thức dỗ dành con
Mẹ lo con đói lo con lạnh
Quên cả cơn đau đến mõi mòn

Kỳ quan tuyệt xảo nhất trần gian
Là trái tim yêu của mẹ hiền
Ðến lúc tuổi cao gần xế bóng
Vẫn thân cò vất vả triền miên

Hỡi anh, hỡi chị hỡi em ơi
Mẹ sống cùng ta chỉ một thời
Bỏ lỡ cơ may lo chữ hiếu
Biết làm sao báo đáp ơn người

Công cha nặng ví thái sơn cao
Tình mẹ bao la tựa biển trời
Ly xứ vời trông về đất mẹ
Ðau lòng lả chả giọt châu rơi

Mùa xuân bất tận đã ra đi
Từ dạo ôm sầu khóc biệt ly
Hăm tám năm vùi trong huyệt lạnh
Mẹ đâu rồi … thân xác còn chi !...

nguyễn phan ngọc an - mùa Mother's Day 2016
www.trangthongocan.blogspot.comCON NHỚ QUÁ!

Kính dâng hương linh Nhạc Mẫu


Chợ chiều bán ế, hàng dư
Đôi vai Má vác cứ như gánh bùn
Đường dài hun hút xóm thôn
Thương con chờ đón, dập dồn mau chân
Bây giờ nhớ những tảo tần
Vần thơ con viết bần thần nhớ thương!


Ý Nga, 11-11-2014nhớ lằn roi của mẹ

Tác giả: Trần Kiêu Bạc

 
Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi
Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời
Roi đau im lặng con không khóc
Chỉ thấy Mẹ buồn nước mắt rơi

Nhớ lại đòn roi, lại nhớ Người
Chợ đời trăm cảnh có gì vui
Thế nhân quất lằn roi cay nghiệt
Đâu có roi mềm như Mẹ tôi

Phải chi lại có lằn roi Mẹ
Roi đời không quất đến tả tơi
Thèm Mẹ, thèm cây roi thơ ấu
Roi vẫn còn đây Mẹ vắng rồi

Nhìn lên ảnh Mẹ những ngậm ngùi
Nhớ lằn roi nhẹ nhớ không nguôi
Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn
Tạ ơn roi Mẹ giúp nên người .NGHĨA MẸ


Ngọn rau, củ sắn, miếng khoai
Mót từng hạt gạo nuôi ai nên người
Giường tre, chiếu rách tả tơi
Mẹ nhường lành, sạch cho đời con thơm
Đói lòng nhịn cả chén cơm
Sao con xem mẹ rác rơm chẳng bằng?


Ý Nga, 24-11-2014

https://youtu.be/LvVdUVNeWnA

No comments: