Tuesday, May 31, 2016

THÔNG BÁOTẠP CHÍ BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG THÔNG BÁO
 
TẠP CHÍ BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 
nay có thêm hai cvhi nhánh tại:
 

-DIÊN HỒNG (dien-hong.blogspot.com)

- Vanhoavn's Blog (Văn Hóa Việt Nam) 


Tin tức, thư tín xin gửi về:
-sontrung@yahoo.com 
-dienhong2014@gmail.com 

Xin cảm ơn quý vị độc giả và bạn hữu

 

No comments: