Saturday, April 2, 2016

VŨ KHIÊU ĐIẾU NGUYẼN TẤN DŨNG

Đương đại quốc sư” Vũ Khiêu viết điếu văn cho Nguyễn Tấn Dũng?

Bạn đọc Danlambao - Theo trang web Nguyễn Tấn Dũng, nhân dịp tết nguyên đán vừa qua, ông “giáo sư – anh hùng lao động” Vũ Khiêu tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ khi tiếp tục chấp bút tặng hai cặp câu đối cho vị thủ tướng vừa thất thế.

Hai cặp câu đối được ông Vũ Khiêu viết tặng Nguyễn Tấn Dũng kèm theo thủ bút như sau: 

“Ái Quốc Thân Dân, Một Tấm Trung Can Trời Phật Tỏ.
Hùng Tâm Tráng Chí, Ngàn Thu Sự Nghiệp Núi Sông Ghi”

“Nội Trị Anh Minh, Giữ Vững Sơn Hà Cho Vạn Đại
Ngoại Giao Chính Nghĩa, Kết Thân Bằng Hữu Khắp Năm Châu”

Tuy đã bước sang tuổi 100, nhưng tài năng nịnh bợ của “đương đại quốc phụ” Vũ Khiêu đã đạt tới mức thượng thừa, khó có đảng viên cộng sản nào sánh kịp.  

Theo sau sự thất thế của Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội 12, hai cặp câu đối nịnh bợ như trên cũng có thể được coi là một điếu văn cho ngày cáo chung của triều đại Nguyễn Tấn Dũng.Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

No comments: