Saturday, April 30, 2016

MẸ NẤM * CỨU BIỂN, CỨU TỔ QUỐC

  VẠN MỘC SƯ SĨ BÌNH

 Đất nước như thế, hoàn cảnh lệ thuộc bi đát như thế, chưa mở mắt mà còn trông cậy và chờ đợi bạn phản quốc hại dân giải quyết ư? Phải đứng lên thôi, lật đổ Việt Cộng và đánh tan Trung Cộng để xây dựng một Việt Nam hùng cường, độc lập và dân chủ.

 

 

Nha Trang: Bạn yêu biển?

Mẹ Nấm - Hãy mang thông điệp ra đường để chính phủ biết cần phải nhanh chóng và minh bạch và có trách nhiệm trước thảm hoạ ô nhiễm môi trường hiện nay.

Tại sao con cái chúng ta phải lựa chọn cá hay nhà máy thép?

Tại sao chúng ta phải sống trong hoang mang và lo sợ vì không biết chuyện gì đã và đang xảy ra trên biển?!

Nếu yêu biển và quan tâm đến tương lai, hãy ra đường mà mang theo thông điệp của bạn. 

Tôi sẽ ra đường và gặp mọi người ở đường Trần Phú, biển Nha Trang.

8h30 sáng ngày 1/5/2016.

Hãy lên tiếng để bảo vệ môi trường biển!Mẹ Nấm

No comments: