Tuesday, March 15, 2016

LÊ MỘNG NGUYÊN * XUÂN TƯƠIXUÂN TƯƠI, Một thuở Thanh bình & Hạnh phúc
Tùy bút LÊ MỘNG NGUYÊN
 
 
Đài Phát thanh New Orleans U.S.A. trong chương trình ngày thứ tư 17/02/2016 đặc biệt giới thiệu bài ca Xuân Tươi của nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên viết năm 1945, được đăng trên báo Quốc Gia - Đặc-San Tết Mậu Tý dưới bút hiệu Lan Đào, tên hai người em gái của người bạn thân thiết, anh Trần Đình Bá... Tác giả Lê Mộng Nguyên lúc ấy chưa đầy 15 tuổi. Để tránh nạn trong đêm Nhật làm đảo chính chống thực dân Pháp, cả gia đinh chúng tôi lánh nạn ở hầm đào trong vườn nhà, và suốt đêm nghe tiếng đại bác và súng nổ của quân đội phù tang ầm ầm phía tòa Khâm sứ và khách sạn Morin, tuy còn nhỏ tôi đã bắt đầu ghi trên giấy học trò cảm tưởng từng giờ, đêm ấy. Sau đảo chính Nhật lật đổ đô hộ Pháp và trao quyền cho dân VN, và 5 tháng trước bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh tại Ba Đình ngày 2 tháng 9 - 1945, nước chúng ta có bản Tuyên ngôn của Hoàng Đế Bảo Đại sau khi ngài tuyên bố hủy bỏ Hiệp Ước Patenotre. Các Thượng Thư dưới thời bảo hộ đồng thanh xin từ chức : Phạm Quỳnh (Thượng Thư bộ Lại), Hồ Đắc Khải (Thượng Thư bộ Hộ), Nguyễn Phúc Ưng Úy (Thượng Thư bộ Lễ), Bùi Bằng Đoàn (Thượng Thư Bộ Hình), Trần Thanh Đạt (Thượng Thư Bộ Học), Trương Như Đính (Thượng Thư bộ Công). Tại Điện KiếnTrung, Huế ngày 11/03/1945; trước đông đủ các quân thần ... chính phủ Việt Nam tuyên bố từ nay Hòa Ước bảo hộ với nước Pháp bị bãi bỏ, và nước Nam khôi phục
quyền độc lập ". Nội Các mới (theo Nguyễn Thượng Long) ngoài Thủ Tướng Trần Trọng Kim sử gia (Việt Nam Sử Lược) : gồm toàn những bậc trí thức lẫy lừng : Hoàng Xuân Hãn, Hồ Tá Khanh, Trịnh Đình Thảo, Vũ Ngọc Anh, Trần Văn Chương, Trần Đình Nam, Vũ Văn Hiền, Phan Anh, Nguyễn Hữu Thi. Theo GS Lê Văn Khoa : " Chính phủ Trần Trọng Kim mang tiếng là thân Nhật, nhưng thật ra chỉ là lợi dụng cơ hội Nhật đảo chính Pháp để nắm lấy quyền cai trị, nhằm dần dần phục hồi độc lập hoàn toàn cho dân tộc. Đó là phương cách thực tế và khôn ngoan nhất mà bất cứ một chính trị gia sáng suốt nào, kể cả Hồ Chí Minh cũng sẽ chọn lựa vào lúc đó ". Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời tháng 3 năm 1945 và chấm dứt tháng 8 năm 1945 : 5 tháng đem lại an ninh và hạnh phúc cho nhân dân và hòa bình cho nước Việt Nam chúng ta. cùng một lúc GS Lê Hữu Khải (Quốc Học Khải Định) loan báo tin học sinh Lê Mộng Nguyên vừa được GIẢI THƯỞNG VIỆT VĂN (PRIX SM BẢO ĐẠI); Hồi ấy , người trai trẻ đã cho đăng trên VIỆT NAM TÂN BÁO (cơ quan của Chính Phủ) bài PHAN ĐÌNH PHÙNG nay còn lưu trữ tại École Française d'Extrême Orient (PARIS 16e).

NS LE MONG NGUYEN, Pr-Docteur d'Etat, juriste et politologue, Lauréat de l'Université Paris II - Panthéon Sorbonne

No comments: