Sunday, June 29, 2014

TÔN GIÁO và CON NGƯỜITÔN GIÁO và CON NGƯỜI
RELIGION and HUMAN
***

alt
"Denis Diderot triết gia (1713-1784)

Denis Diderot – Wikipedia tiếng Việt

 
Loài Người sẽ chẳng bao giờ được TỰ DO cho đến khi tên vua (hay nhà nước) cuối cùng bị siết cổ cùng với bộ đồ lòng của  tôn giáo cuối cùng
(Mankind shall not be free until the last king is strangled in the entrails of the last religion).
       
"Triết gia chưa từng giết bất kỳ giáo sĩ nào, trong khi giáo sĩ từng giết một số rất lớn các triết gia
(The philosopher has never killed any priests, whereas the priest has killed a great many philosophers).    
alt
Seneca-Triết gia La Mã thế kỷ thứ nhất AD
 
"Người thường dân cho Tôn giáo là ĐÚNG , Người khôn ngoan cho là SAI, bọn Chính Trị cho là HŨU DỤNG
(Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful)  
 
Mahatma Gandhi (1869-1948)
 
Thượng Đế không có tôn giáo” (God has no religion)
 
Những kẻ nào nói rằng tôn giáo không dính gì đến chính trị thì chẳng hiểu tôn giáo là gì".
(Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is).    


alt
Dalai Lama thứ 14-(1935 …)
 
Chúng ta có thể sống mà không cần tôn giáo và tĩnh tâm, nhưng chúng ta không thể tồn tại mà không có sự chăm sóc yêu thương của con người". 
(We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection).  

alt
Steven Weinberg 1933 Nhà Vật Lý  (Nobel) 

Steven Weinberg – Wikipedia tiếng Việt

 
Tôn giáo là một sự xúc phạm đến phẩm tính con người (nhân phẩm). Có hay không có tôn giáo, chúng ta cũng có người Tốt làm Tốt và người Ác làm Ác, nhưng với những người Tốt mà làm Ác, nó cần tôn giáo".  
 
(Religion is an insult to human dignity. With or without it, you'd have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion).
 
(Để làm Ác hũu hiệu hơn, những kẻ cực Ác cần tôn giáo)   
Jonathan Swift  nhà tư tưởng chính trị (1667-1745)
 
Chúng ta có đủ các tôn giáo để khiến chúng ta căm thù, nhưng lại không đủ để làm cho chúng ta yêu thương lẫn nhau"
(We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another). 

alt
Nhà tư tưởng nhân bản Voltaire (1694 - 1778) 

Voltaire – Wikipedia tiếng Việt

 
Tôn giáo đã chẳng làm gì khác hơn là gây đau khổ tai hại cho con người"-
(Religion has done nothing but harm).

 
Văn Hào Mark Twain (1835-1910)

Mark Twain – Wikipedia tiếng Việt

 
Tôn giáo bao gồm một mớ những điều mà một người trung bình nghĩ  rằng anh ta TIN và ước rằng anh ta có thể CHẮC CHẮN khẳng định những điều đó". 
(Religion consists of a set of things which the average man thinks he believes and wishes he was certain).
      
Nữ thần học gia Georgia Elma Harkness (1891-1974)

Georgia Harkness - Wikipedia, the free encyclopedia

 
Chiều hướng biến những PHÁN XÉT của con người thành những HUẤN THỊ linh thiêng của Thượng Đế, đã làm cho TÔN GIÁO thành một trong những thế lực nguy hại nhất thế giới". 
(The tendency to turn human judgments into divine commands makes religion one of the most dangerous forces in the world).     
 
Nhà Văn Marie-Henri Beyle (Stendhal) (1783 –1842) 

Stendhal – Wikipedia tiếng Việt

     
Tất cả các Tôn giáo đều được thành lập từ sự SỢ HÃI của nhiều người và sự khôn lanh của một nhóm nhỏ
(All religions are founded on the fear of the many and the cleverness of the few).      

Larry Flynt (1942)  Kỹ Nghệ gia Báo chí.

Larry Flynt - Wikipedia, the free encyclopedia

 
Ngay từ lúc khởi đầu của nhân loại, Tôn giáo gây ra nhiều đau khổ hơn là bất cứ ý niệm nào khác. Chẳng có điều gì tốt của tôn giáo mà tôi có thể nói đến. Người ta dùng tôn giáo như cái gậy chống đỡ ".
(Religion has caused more harm than any other idea since the beginning of time. There's nothing good I can say about it. People use it as a crutch).  
Richard Dawkins, nhà sinh học 

Richard Dawkins – Wikipedia tiếng Việt 


Tôi chống tôn giáo vì nó dạy chúng ta thỏa mãn sự không hiểu biết về thế giới-" 
(I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world).
 

Nhà Văn Dave Barry 1947

Dave Barry - Wikipedia, the free encyclopedia 


Vấn nạn khi viết về tôn giáo là bạn mạo hiểm gây xúc phạm những người tôn giáo chân thành, và rồi những người này sẽ rượt đuổi bạn với cái búa rìu trên tay” 
(The problem with writing about religion is that you run the risk of offending sincerely religious people, and then they come after you with machetes).
 
 
Harry Sinclair Lewis (1885 –1951) Nhà Văn.

Sinclair Lewis - Wikipedia, the free encyclopedia

 
Chủ nghĩa dân tộc và tôn giáo cấu kết lại thành chủ nghĩa Phát Xít
(Nationalism and religion coalesce into fascism).

***
__._,_.___No comments: