Saturday, June 21, 2014

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 317
SƠN TRUNG
Chủ biên


Đèn lồng còn lại sau Phật Đản tại chùa Chogye ở Seoul, Hàn Quốc. 

số 317
Ngày 21-6-2014

No comments: