Saturday, November 2, 2013

HỮU LOAN * CŨNG NHỮNG THẰNG NỊNH HÓT

 


CŨNG NHỮNG THẰNG NỊNH HÓT
Hữu Loan

(Sau khi đọc bài: “Những thằng nịnh hót” của Maiakovski)

Dưới thời kỳ Pháp thuộc
Những thằng nịnh hót nghênh ngang
Lưng rạp trước quan Tây
Bắc vợ như thang
Chân trèo lên danh vọng
Đuôi vợ chúng đi
Lọt theo đầu chúng
Bao nhiêu nhục nhằn
Nhục mất nước muôn phần
Nhục cùng đất nước với những thằng nịnh hót

Một điều đau xót
Trong chế độ chúng ta
Trong chế độ Dân chủ Cộng hoà
Những thằng nịnh còn thênh thang đất sống
Không quần chùng, áo thụng
Không thang đàn bà
Nhưng còn thang lưng thang lưỡi

Những mồm không tanh tưởi
Ngậm vòi đu đủ
Trợn mắt phùng mang
Thổi vào rốn cấp trên
“Dạ, dạ, thưa anh…
Dạ, dạ, em, em…”
Gãi cổ gãi tai:
"… anh quên ngủ quên ăn nhiều quá!
Anh vì nước vì dân hơn tất cả từ trước đến nay"
Chân xoa và xoa tay,
Hít thượng cấp cứ thơm như múi mít

Gọi như thế là phê bình cấp trên kịch liệt
Gặp cấp trên chủ quan
Mũi như chim vỗ cánh
Bụng phềnh như trống làng
Thấy mình đạo đức tài năng hơn tất

Như thế là chết rồi:
Quân nịnh tha hồ lên cấp
Như con gì nhà gác lên thang
Còn muốn lên thủ trưởng cơ quan
Còn đi đây đi đó
Lưỡi và lưng
Lắm thằng gian khổ
Chúng nó ở đâu:
Thối thóc thuế
Mục kho hàng
Phong trào suy sụp

Nhân dân mất cắp đang giữa ban ngày
To cánh và to vây

Những ai không nịnh hót
Đi, mang cao liêm sỉ con người
Chúng gieo hoạ, gieo tai
Kiểm thảo hạ tằng
… Còn quy là phản động!
Có người đã chết oan vì chúng
Vẫn thiết tha yêu chế độ đến hơi thở cuối cùng.

Nguy hiểm thay,
Thật khó mà trông:
Chúng nó nguỵ trang
Bằng tổ chức bằng quan điểm nhân dân
Bằng lập trường chính sách

Chúng nó còn thằng nào
Là chế độ ta chưa sạch
Phải làm tổng vệ sinh cho kỳ hết mọi thằng
Những người đã đánh bại xâm lăng
Đỏ bừng mặt vì những tên quốc sỉ
Ngay giữa những thời nô lệ
Là người, chúng ta không ai biết cúi đầu.

Hữu Loan
9-1956

(Trích Giai phẩm mùa Thu tập II)

No comments: