Monday, October 21, 2013

VƯƠNG TÂN * BÀI THƠ CHO CỬBài thơ cho Cử

Người đầu lớp ta rời cõi thế
là Mạc ly Châu Phạm đức Lơi
Trưởng phòng nhì bộ tổng tham mưu
Tuẫn tiết sau ngày 30 tháng tư  75
Người thứ hai là Băng Sơn Trần Quang Bốn
Tác giả những món ngon Hà nội
Chết vì lao phổi
Người thứ ba là Nguyễn Quôc Trinh
Tác giả tập thơ Ươm Đẹp do Duy Thanh  trình bầy
Chết vì không còn muốn sống
Người thư tư là Nguyễn Văn Cử
Phi công ném bom dinh Độc Lập năm 62
Rồi đi tù Cộng Sảm 10 năm cuối cùng sang Mỹ
Chết vì bị ung thư
Lớp ta còn lại ba người
Vương Đàm ,Vương Tân , vàDuy Lam
Vương Đàm ở Tân Phú Saigon viết sử
Duy Lam đi tù cải tạo rồi sang Mỹ vẽ tranh vợ đep
Vương Tân về Mỹ Tho nghiền ngẫm sấm Trang Trình
Cười hố hố:năm Ngựa tới rồi trận""rã đám"" vô thiên lủng trò vui
VƯƠNG TÂN

No comments: