Sunday, June 16, 2013

TS.NGUYỄN BÁ LONG * ĐẬP TAN ÂM MƯU CỘNG SẢN


CẦN TẬP CHÚ VÀO MẶT TRẬN HẢI NGOẠI VỀ CÁC ĐÁM ĐÁNH PHÁ TÔN GIÁO VÀ CÁC KẾ HOẠCH VỀ CHÍNH TRỊ & TÔN GIÁO CỦA CSVN THI HÀNH BỞI CÁC TAY SAI HHHG VÀ QUỐC DOANH HẢI NGOẠI

TS NGUYỄN BÁ LONG
Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000

 

 
(Hi`nh xem attachment trang Nhất ĐL 145)

 

 
Những người yêu nước biểu tình chống Trung Cộng bị CA đàn
áp khốc liệt tại Hà Nội ngày 2-6-2013, nằm la liệt (bởi vậy chủ
trương "Bắt tay với VC để chống TC !" là chuyện khôi hài!)

Mùa Xuân Năm Qúy Tỵ 2013 nở rộ kế hoạch của CSVN và đám tay sai tại Hải Ngoại quyết đưa Hải Ngoại vào con đường Hòa Hợp Hòa Giải với VC; nhưng đã bị các cộng đồng tị nạn phản ứng quyết liệt sau âm mưu xóa XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN của NNB và Nghị Hội bị thất bại ê chề; khiến đám HHHG phải co vòi, thối lui lại một bước, giả đò tiếp tục chống Cộng như cũ (trừ những kẻ bị lộ tẩy hoàn toàn phải tiếp tục kế hoạch phục vụ cho VC như đã hứa với chúng trong các cuộc tiếp xúc riêng khi về VN). Trong hiện tình phức tạp, trừ các con bài đã hoàn toàn lộ diện (như NPH ở Nam Calimột Việt Gian ở Houston mới về VN gần đây, đã tiếp xúc với nhiều giới chức cao cấp CSVN); việc nhận định cho đúng các nhóm chống lại các giáo hội (quan trọng cho công cuộc chống Cộng) và các cộng đồng tị nạn, cũng như đang thi hành kế hoạch của CS, là rất cần thiết, vào lúc hỏa mù được tung ra khắp nơi, đặc biệt trên Internet, nhóm nào cũng nói là ta chống Cộng, làm đồng bào hoang mang, và làm phân hóa sức mạnh thực sự trong mặt trận PHÁ VỠ CẶP ĐÔI: ĐẢNG CS VN/ĐẢNG CS TRUNG HOA, nguồn gốc của BẮC THUỘC của VN hiện nay. Phải PHÁ VỠ CHO ĐƯỢC CẶP ĐÔI này mới giải quyết được vấn đề BẮC THUỘC của VN, mà hiện nay đất nước đang thực sự lọt vào VÒNG BẮC THUỘC, do ĐẢNG CSVN thi hành chỉ thị của ĐẢNG CS TRUNG HOA, trong đó có kế hoạch CHINH PHỤC và THỐNG TRỊ các CỘNG ĐỒNG VN HẢI NGOẠI.
Chúng đang tiến hành hai mặt trận CHÍNH TRỊ và TÔN GIÁO để đưa cộng đồng người Việt Hải Ngoại vào bàn tay thống lĩnh của VC; và sau khi các kế hoạch CHÍNH TRỊ do các đám Hòa Hợp Hòa Giải tiến hành bị thất bại, nay chúng đặt nhiều kỳ vọng vào QUỐC DOANH HẢI NGOẠI (TÔN GIÁO) để đưa cộng đồng người Việt tị nạn vào tròng của CSVN dưới bàn tay phù phép của các thầy tu và giáo sĩ QUỐC DOANH HẢI NGOẠI (Phật Giáo & Công Giáo, đặc biệt Phật Giáo). Thành ra phải lật tẩy các kế hoạch sắp được tiến hành của QUỐC DOANH HẢI NGOẠI, trong sự phối hợp với các nhóm HHHG (về CHÍNH TRỊ).

Dân tộc VN cần phải tập trung toàn lực vào việc PHÁ VỠ CẶP ĐÔI: ĐẢNG CSVN/ĐẢNG CS TRUNG HOA, để giải quyết HỌA BẮC THUỘC đang mang vào của mình [không phá vỡ được cặp đôi này thì vấn đề BẮC THUỘC và CHÚNG TA BỊ MẤT NƯỚC (như bản nhạc "Anh là ai?" của Việt Khang đã nói lên) là CHẮC CHẮN!]. VN có thể sẽ không còn TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI sau năm 2020, mà Tổng Bí Thư VC - TRỌNG LÚ, đã gióng lên hồi chuông: sao VN không trở thành một bộ phận của LIÊN BANG Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa! (nghiã là VN bị XÓA SỔ!). Hiện Trọng Lú và đám Thái Thú Bắc Kinh tại VN đang tiến hành kế hoạch này.

PHẦN I: CẦN PHẢI NHẬN ĐỊNH CHO ĐÚNG CÁC NHÓM NÀO TẠI HẢI NGOẠI THỰC SỰ CHỐNG CỘNG VÀ CÁC NHÓM NÀO LÀM CON RỐI GIẢ BỘ CHỐNG CỘNG NHƯNG HOẠT ĐỘNG CHO VC ĐỂ PHÂN HÓA CỘNG ĐỒNG TỊ NẠN, ĐƯA VN HẢI NGOẠI VÀO CON ĐƯỜNG THỐNG TRỊ CỦA VC

1. CÁC NHÓM ĐÁNH PHÁ TÔN GIÁO, CÁC NHÓM "THÀ BẮT TAY VỚI VC CHỨ KHÔNG SỐNG CHUNG VỚI CÔNG GIÁO!", LÀ CÁC NHÓM KHÔNG TIN TƯỞNG ĐƯỢC VỀ PHƯƠNG DIỆN CHỐNG CỘNG
Chủ Nhiệm Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dăn Chủ VN (TS Nguyễn Bá Long) đã từng được đích thân nghe một tu sĩ Phật Giáo (nay là một trong những kẻ cầm đầu của QUỐC DOANH HẢI NGOẠI) nói một câu như sau: Thà là sống chung với VC chứ không chơi với CG được! Vị ấy nói câu này khoảng cuối thập niên 90 (lúc còn nằm dưới hệ thống của GHPGVNTN lãnh đạo bởi Hòa Thượng THÍCH HUYỀN QUANG và THÍCH QUẢNG ĐỘ); độ 7 năm sau thì vị ấy nằm trong nhóm "VỀ CHUỒNG", tính đảo chánh xóa sổ Văn Phòng 2 - VHĐ để đặt Phật Giáo Hải Ngoại vào hệ thống QUỐC DOANH của Đảng CSVN. Kế hoạch bùng nổ vào năm 2007 nhưng THẤT BẠI! Hệ thống Diễn Đàn Quốc Tế với các tờ Đối LựcKhai Thác Thị Trường có tham dự vào trận đánh này để bảo vệ GHPGVNTN, tránh cho VP2 - VHĐ bị xóa sổ! Nhưng các tu sĩ Phật Giáo mà có tư tưởng "Thà bắt tay với VC chứ không chơi với CG!" không phải chỉ cá biệt một hai người mà là nhiều người. Nó dẫn nguồn từ các tu sĩ Phật Giáo có được sự móc nối với VC từ lâu, từ trước thời Phật Giáo đấu tranh (thập niên 60 thế kỷ 20) chứ không phải sau này. Nó đi từ một định kiến và một tư tưởng là: Thiên Chúa Giáo la` di'nh với thực dân Pháp, là cướp đoạt, là chèn ép PG; và lịch sử của Thiên Chúa Giáo là các cuộc Thánh Chiến (thời Thượng Cổ, Trung Cổ) giết người, chiếm đất, kể cả kết án các nhà khoa học (xem: Nicholas P. Leveillee: "Copernicus, Galileo, and the Church: Science in a Religious World", Student Pulse - Online Academic Student Journal, Vol. 3, No 5, 2011, pg1/1; http://www.studentpulse.com/articles/533/copernicus-galileo-and-the...). Quả thật đúng rằng về phương diện lịch sử Thiên Chúa Giáo có những giới hạn và những bất toàn, kể cả sai lầm và bất công, xâm phạm, như Đức Giáo Hoàng John Paul II đã phải nhân danh Giáo Hội nói lên vào năm 1992 rằng: "Galileo đã chịu đau khổ một cách bất công trong bàn tay của Giáo Hội và (Ngài) ca ngợi tinh thần tôn giáo của Galileo và các quan điểm và tác phong của ông liên hệ đến mối tương quan giữa khoa học và tôn giáo" (Pope John Paul II said in 1992 "that Galileo suffered unjustly at the hands of the Church and praised Galileo’s religiousness and his views and behaviors regarding the relationship between science and religion". Tài liệu đã dẫn).
Vấn đề là như thế này: con người hay các giáo hội (hay bất cứ định chế nào) đều có những giới hạn và những bất toàn, kể cả sai lầm, bất công, hoặc xâm phạm con người, trong các điều kiện của một giao đoạn lịch sử hay thời đại nào đó. Nếu mình cứ dựa vào thời thượng cổ, trung cổ hay thời thực dân để nói rằng Thiên Chúa Giáo là tàn ác, là xâm phạm, là bán nước, là giết người v.v., mà không xét các chiều hướng hiện đại và ngay trong lúc này; Thiên Chúa Giáo đã trở thành NHÂN BẢN hơn rất nhiều so với Cộng Sản cận và hiện tại, thì có phải là thiên kiến quá không? Cứ xét các Đức Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, và ngay bây giờ là ĐGH Francis I, thì có phải là những con người nhân bản gấp vạn lần so với Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình (đã tàn sát hàng bao nhiêu ngàn sinh viên ở Thiên An Môn), Stalin, Hồ Chí Minh v.v. Trong 2 thập niên qua, Thiên Chúa Giáo đã không ngừng tiến lên trên con đường nhân bản, và nhờ đó đã đóng góp rất nhiều cho tương lai của nhân loại. Chấm dứt Cộng Sản trên hành tinh này là nhờ ai? Có phải là nhờ ĐGH John Paul II hợp sức cùng Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan hay không? Và bây giờ ĐHG Francis I mới lên ngôi đã nổi tiếng là nhân hậu và nhân bản, dang tạo lập một "giáo hội của người nghèo", và trong tương lai rất có thể sẽ có những đóng góp đáng kể cho các Giáo Hội tại các nước độc tài và CS, giúp người dân các nước này thoát vòng đau khổ. Sao mình không nghĩ đến cái chiều hướng hiện tại và tương lai tốt đẹp đó, mà cứ nằng nặc bám víu vào các định kiến dựa vào các thời thượng cổ, trung cổ và thực dân để nói rằng "Thiên Chúa Giáo là KHÔNG CHƠI ĐƯỢC!, và tiếp tục chủ trương "THÀ BẮT TAY VỚI CS CHỨ KHÔNG ĐI CHUNG VỚI THIÊN CHÚA GIÁO", để tiếp nối lập trường "ĐÁNH PHÁ TÔN GIÁO", đặc biệt trên Internet, hiện nay. Hiện ở hải ngoại phiá bên những người theo Phật Giáo có hai chiều hướng:
- Một chiều hướng chủ trương hòa đồng tôn giáo, cùng làm việc với Công Giáo và mọi tôn giáo khác (không coi Thiên Chúa Giáo là kẻ thù), để đi đến GIẢI THỂ CỘNG SẢN, đem lại Tự Do Tôn Giáo và Tự Do, Dân Chủ cho Dân Tộc VN, tránh họa Bắc Thuộc. Đây là Giáo Hội PGVN Thống Nhất, lãnh đạo bởi Đức Tăng Thống THÍCH QUẢNG ĐỘ, Viện Trưởng VHĐ THÍCH VIÊN ĐỊNH, với các vị nồng cốt (trong nước) như THÍCH THIỆN HẠNH, THÍCH KHÔNG TÁNH, Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử TRƯƠNG CÔNG CẦU v.v. Ở Hải Ngoại là các vị như Hòa Thượng THÍCH VIÊN LÝ, THÍCH CHÁNH LẠC, THÍCH THIỆN TÂM, THÍCH PHƯỚC NHƠN, Cư Sĩ VÕ VĂN ÁI, Chị Ỷ LAN v.v.
- Một phe tiếp tục giữ định kiến: "THÀ BẮT TAY VỚI CS CHỨ KHÔNG BAO DUNG THIÊN CHÚA GIÁO". Trên Internet đang có một khuynh hướng đó, và nhiều nhân sự của QUỐC DOANH HẢI NGOẠI (nhóm "VỀ CHUỒNG") đang đi con đường đó. Bởi đó, ta không ngạc nhiên vì sao nhóm "VỀ CHUỒNG" đi con đường BẮT TAY VỚI QUỐC DOANH CS trong nước, tính đảo chánh VP2 - VHĐ năm 2007 nhưng thất bại. Đồng bào Phật tử tại Toronto và Hải Ngoại cần CẢNH GIÁC CAO ĐỘ khuynh hướng BẮT TAY VỚI QUỐC DOANH trong nước và TỪ THIỆN XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ của đám "VỀ CHUỒNG". Chúng làm nhiều trò MÀ CON MẮT đồng bào như CHÀO CỜ (CỜ VÀNG), HỘI THẢO, ĐƯA RƯỚC NGƯỜI BIỂU TÌNH 30/4 v.v., nhưng các trò đó chỉ dối gạt được những người chủ về hình tướng; còn các nhà ái quốc và các chiến sĩ cách mạng quyết tử với CS đã theo dõi đám này lâu đời, đâu có lạ gì tư tưởng và lập trường của chúng; cho nên luôn luôn đứng trên lập trường của Giáo Hội PGVNTN (lãnh đạo bởi Đức Tăng Thống THÍCH QUẢNG ĐỘ) mà đối phó với đám này. Chúng muốn diệt Giáo Hội PGVNTN - VP 2/VHĐ nhưng không có dễ đâu. Những nick names hoạt động cho CS trên Internet (tự cho là tdcs nhưng thực ra chúng làm lợi cho CS) suốt ngày đánh phá các vị lãnh đạo và GHPGVNTN đang tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại VN, đặc biệt Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, mục đích đánh sập cơ chế này thì bạo quyền CSVN bên trong nước sẽ tìm cách đánh úp Giáo Hội PGVNTN của Đức Tăng Thống THÍCH QUẢNG ĐỘ, thì không còn ai bên ngoài kêu la và vận động quốc tế phản ứng được. Bởi vậy đồng bào cần lưu ý đám này. Chúng đang hợp đồng với một kế hoạch đánh sập Giáo Hội PGVNTN, dựa vào âm mưu của một vài cựu Cảnh Sát hoặc Quân Nhân QLVNCH và những người CG chống PG (cũng sai lầm y như những người PG chống CG vậy), để triệt tiêu Giáo Hội PGVNTN (VP 2-VHĐ). Lý luận căn bản của chúng cũng là dựa vào chuyện cũ 50 năm về trước, thời Biến Động Miền Trung thập niên 60 thế kỷ 20, bảo là PG theo CS. Nhưng nếu diệt được VP2 - VHĐ hoặc Phòng Thông Tin PGQT thì tình hình sẽ như thế nào? Phiá bên tôn giáo sẽ không còn giáo hội chống lại Cộng Sản nữa (nếu phe PG bất cộng đái thiên với CG và phe CG bất cộng đái thiên với PG đều thắng trong âm mưu của họ), lúc đó chỉ còn QUỐC DOANH thôi! Tình hình tôn giáo VN sẽ ra sao? CSVN sẽ nắm hết và sẽ tiến hành kế hoạch đã thỏa thuận với Đảng CS Trung Hoa tại Hội Nghị Thành Đô năm 1990. Năm 2020, VN sẽ bị xáp nhập thành một bộ phận của Tàu Phù (Trọng Lú, Tổng Bí Thư Đảng CSVN đã mào đầu là VN sao không trở thành một phần của Liên Bang Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, mới đây).
Thành ra đồng bào đừng có nghe các đòn HỎA MÙ và ĐÁNH PHÁ TÔN GIÁO của các nhóm sau đây:
(1) "VỀ CHUỒNG"
(2) Nhóm tự cho là tdcs trên Internet, thực ra là đang hoạt động làm lợi cho CS bằng cách đánh phá Giáo Hội PGVNTN và các lãnh đạo của Giáo Hội này.
(3) Nhóm ĐÁNH PHÁ CÔNG GIÁO ĐIÊN CUỒNG, của một tên hành nghề truyền thông đã công khai đầu quân cho VC tại Nam Cali (NPH) và một nhóm dùng lý luận BÀI CÔNG GIÁO để làm lợi cho CS; ngoài ra còn đánh luôn PHÒNG THÔNG TIN PGQT và các nhân vật liên hệ. Đây là nhóm gồm các nhân sự có liên hệ đến Phật Giáo Tranh Đấu Miền Trung và có lập trường bất dung đối với Công Giáo, chẳng kể Cộng Sản là đại họa mất nước ngay trước mắt, và Thiên Chuá Giáo đang ngày càng nhân bản hơn nhiều. Cũng giống như Marx chỉ trích chế độ tư bản đủ thứ (và Hà Nội ngay bây giờ cũng thế), nào là bóc lột, nào là xấu xa, tàn ác với công nhân và người dân, nào là không cho dân đen các quyền con người v.v. Thì bây giờ thực tế ta thấy thế nào? Quả thật đúng rằng ở thế kỷ 18, 19, chủ nghiã tư bản ở giai đoạn sơ khai đã phát triển dựa vào sự khai thác thuộc địa và nhân công các quốc gia kém mở mang, cũng như tương quan chủ/thợ ở các nền kinh tế công nghiệp đã bất lợi cho người thợ (bị hiếp đáp, bất công, lương thấp v.v.). Nhưng với thời gian qua thế kỷ 20, chủ nghiã và chế độ tư bản đã cải tiến không ngừng để đạt kết quả ngày nay: thợ được bảo vệ bởi nghiệp đoàn, lương tăng đủ cho người thợ và gia đình sống không chật vật, sắm được nhà, xe, học hành của con cái tốt đẹp, y tế tiến bộ v.v. Các xã hội điển hình là Canada, Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Nhật v.v. Trong khi đó, chủ nghiã xã hội và chủ nghiã cộng sản chửi chủ nghiã tư bản và xã hội tư bản đủ thứ, tự mệnh danh là "DÂN LÀM CHỦ", "DÂN CHỦ GẤP MỘT TRIỆU LẦN DÂN CHỦ TƯ SẢN!", "ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ LOÀI NGƯỜI!", "ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!" v.v., thì bây giờ thực tế ta thấy thế nào?
- Tàn ác, giết người: Công trình của Stephane Courtois (ed) và các đồng sự (nxb Robert Laffont, Paris, 1997) xác nhận Cộng Sản trách nhiệm việc giết hại trên 100 triệu nhân mạng khắp thế giới, trong đó CSVN đã hại trên 1 triệu nhân mạng. Còn Thiên An Môn (1989) và Mậu Thân - Huế (1968), CS đã giết hại bao nhiêu ngàn người? Chế độ tư bản (Canada, Mỹ, Pháp, Đức, Úc v.v.) có chế độ nào giết người kiểu đó không?
- "Dân chủ gấp một triệu lần dân chủ tư sản!": Linh Mục NGUYỄN VĂN LÝ bị công an bịt miệng khi ra trước tòa, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha những người trẻ yêu nước vì chống Tàu Cộng, người thì lãnh 6 năm tù giam + 3 năm quản chế (Uyên), người thì lãnh 8 năm tù giam + 3 năm quản chế (Kha), làm chấn động lương tâm thế giới, còn chế độ nào dân chủ hơn nưã không?
- "ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ LOÀI NGƯỜI!": Ăn cắp ăn nãy, chuyên gửi hackers và gián điệp đi ăn cắp của người làm của mình (Tàu Phù) đến nổi chính phủ Mỹ và Canada (Bộ Trưởng Quốc Phòng Peter McKay) phải lên tiếng ta thán và yêu cầu có biện pháp. Còn VN chỉ mới chế được một chiếc xe 4 bánh thay cho xe bò, chưa chế được một chiếc xe hơi bản xứ như của Kampuchia, 38 năm sau ngày cưỡng chiếm Miền Nam 30-4-1975 (trong khi đó Nam Hàn, Đài Loan, Tăn Gia Ba v.v. đã chế được đủ thứ tối tân từ khuya). Bây giờ Trọng Lú lại hé mở sắp giao VN cho Tàu Phù: đó là "đỉnh cao trí tuệ của Đảng CSVN!" Hệ quả: VN sẽ biến mất trên bản đồ thế giới, như Việt Khang đã viết lên và hát lên cho mọi người dân Việt được nghe qua bản nhạc "Anh là ai?" phổ biến khắp trong nước và hải ngoại.
- DÂN LÀM CHỦ!: Hai mẹ con nông dân Phạm Thị Lài (52 tuổi) và Hồ Nguyên Thủy (33 tuổi) ở Phường Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ ngày 26-5-2012 đã cởi truồng không còn mảnh vải để chống lại lực lượng công an và vệ sĩ cưỡng chế đất của họ để giao cho các chủ đầu tư xây dựng dự án "Khu Dân Cư Hưng Phú" ở Cái Răng, khiến toàn dân VN và mọi người trên thế giới phải sững sờ về tình hình "DÂN LÀM CHỦ" tại VN. Hai mẹ con đã phải CỞI TRUỒNG để chống lại việc cưỡng chế đất vô lương tâm của Cộng Sản khi không còn một cách nào khác. Người chồng sức yếu thế cô từng phải uống thuốc sâu tự tử để phản đối bị ép giá bồi thường rẻ mạt.
- ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!: Bà Nông Thị Xuân sau khi bị HCM ép ăn ở có thai đòi công khai, bị HCM cho Trần Quốc Hoàn - Bộ Trưởng Công An thủ tiêu bằng dàn dựng tai nạn xe hơi. Em bà Nông Thị Xuân là Nông Thị Vàng cũng bị giết chết để diệt khẩu. Cô Huỳnh Thị Thanh Xuân mới 15 tuổi được ra thăm Bác cùng một số các em gái trong Nam thì ngay đêm đó bị Bác cướp mất trinh. Các cô bạn cũng lần lượt bị như vậy (có cô chống cự bị giết chôn thây luôn ở đó không toàn mạng về Miền Nam). Đó là điển hình của ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, với bao nhiêu người đàn bà qua tay mà lại gọi là CHA GIÀ DÂN TỘC CHỊU ĐỘC THÂN hy sinh hạnh phúc cá nhân cho Đất Nước! HCM còn nổi tiếng về ĐẠO VĂN và ăn cắp tác phẩm của người khác (như quyển "Ngục Trung Nhật Ký", theo Học Giả Lê Hữu Mục không phải là của HCM) và lấy tên TRẦN DÂN TIÊN, tự nói tốt và ca ngợi mình, bị khám phá và bị người đời chê trách... Biết bao nhiêu người tin HCM đã bị mất mạng, nhất là các cô gái bị đưa vào thăm Bác, kể cả người đã hiến cả tài sản vàng bạc cho HCM cuối cùng cũng bị đấu tố chết trong Cải Cách Ruộng Đất (bà Nguyễn Thị Năm). Tin HCM và Đảng CSVN là chết!

2. KẾT HỢP CHÍNH TRỊ VỚI TÔN GIÁO ĐỂ CHIẾM LĨNH CỘNG ĐỒNG VN HẢI NGOẠI LÀ CON ĐƯỜNG ĐANG THEO CỦA VC

Đầu tiên VC dựa vào các nhóm Hòa Hợp Hòa Giải và văn công, tuyên vận để thu phục cộng đồng VN hải ngoại. Nhưng sau gần một thập niên của Nghị Quyết 36, tình hình chiếm lĩnh hải ngoại cũng chưa đi đến đâu, nên giải pháp của VC trong những năm sau này là thúc đẩy để QUỐC DOANH HẢI NGOẠI chiếm Hải Ngoại về phương diện tôn giáo; trong khi vẫn dùng các tay sai về HHHG (chính trị) và mua chuộc các giới truyền thông báo chí để tiến đến thắng lợi cuối cùng phối hợp cả ba:
- Tôn Giáo (Quốc Doanh Hải Ngoại)
- Chính trị (HHHG)
- Truyền thông (mua chuộc và chiếm lĩnh phần lớn truyền thông hải ngoại và các phương tiện văn nghệ, giải trí để hướng dần người tị nạn về phía CS).

Trong ba mặt trận này, mặt trận TÔN GIÁO (QUỐC DOANH HẢI NGOẠI) là rất nguy hiểm, vì nó khó nhận thấy và đồng bào còn quá cảm tính trong thái độ đối với tôn giáo, thiếu suy nghĩ sâu xa; cho nên nhiều thầy, cha đi theo Quốc Doanh làm lợi cho CS rõ ràng; nhưng vì Phật tử hoặc con chiên đối với các thầy, cha chỉ nghĩ đó là LÃNH ĐẠO TINH THẦN; ít có người chịu phân tích những vị này nguồn gốc từ đâu, tu ở đâu ra, là Quốc Doanh hay là nhà tu hành thực sự, lập trường, quan điểm, và thái độ chính trị của những vị sư hay cha này... Thành ra, Phật tử hay con chiên thường chỉ biết thầy thầy cha cha, chứ không mấy ai chịu đào sâu nghiên cứu coi những vị này đứng về lập trường nào đối với các giáo hội cũng như đối với nhà cầm quyền CSVN. Chúng ta cần để ý rằng chỉ những vị sư/cha có ý thức cao mới đứng trên lập trường tranh đấu cho ĐẠO PHÁP và DÂN TỘC; còn đám Quốc Doanh thì sẽ được huấn luyện phục vụ cho XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ là chính. Ở hải ngoại có vấn đề tài chính rất quan trọng vì các chùa, nhà thờ, hay thánh thất đều thường phải lo cho Mortgage hàng tháng (và nhiều chi phí khác như điện nước, bảo hiểm, xe cộ v.v.). Do đó, để sống còn, nhiều vị tu hành phải xoay sang hướng nặng về huy động tài chánh hơn là lập trường và tư tưởng. Người ta lấy làm lạ tại sao nhiều chùa dính với đám Quốc Doanh Hải Ngoại, vì họ dính với nhau về quyền lợi (được bảo trợ, được dựa vào thần thế, có khi còn được VC giúp về đóng góp tiền nong hoặc tiếp tay khi về VN v.v.). Còn các chùa đi với Giáo Hội Truyền Thống của Đại Lão Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ thì sẽ gặp khó khăn là phải tự túc, muốn về VN sẽ gặp vấn đề hoặc sẽ bị công an làm khó dễ, tại hải ngoại bị bọn tay sai CS làm khó khăn (ngay như Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN mấy chục năm ở xứ này rồi - Toronto - mà vẫn gặp khó khăn mỗi lần tổ chức Giải Thi hoặc đăng báo địa phương, vì VCvà tay sai đã biết đây là các chiến sĩ quyết tử với CS nên tìm mọi cách làm cho thất bại. Nếu không nhờ lòng yêu nước và sự hy sinh vô bờ bến cho Dân Tộc cũng như khả năng cao tự túc được nhiều chuyện, thì Diễn Đàn Quốc Tế cũng đã sụp đổ lâu rồi, trước các đánh phá của CS và tay sai tại địa phương). Cho nên các chùa và thánh thất thì tình trạng khó hơn, phải lo nhiều chuyện để sinh tồn, trong đó nhu cầu tài chánh là quan trọng nhất. Biết được nhược điểm này. Quốc Doanh Hải Ngoại dùng đồng tiền và uy thế để thu phục các chùa đi vào vòng ảnh hưởng của chúng. Trong thời kỳ tới, chúng sẽ tổ chức để đưa một lãnh đạo "VỀ CHUỒNG" lên lãnh đạo Phật Giáo tại Canada và tiến tới đặt PGVN tại Canada vào vòng tay QUỐC DOANH CỘNG SẢN. Nhưng sự đời coi vậy mà không có gì dễ dàng khi các nhà ái quốc VN và các lực lượng chống lại CS đã biết được âm mưu và con đường bọn "VỀ CHUỒNG" đang tiến hành trên đất này. Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN, Phong Trào Hiến Chương 2000 và ba phong trào kết hợp qua Đại Hội Mở Rộng Toronto ngày 28-29/11/2009 sẽ phối hợp với các lực lượng chống CS tại Toronto và Canada để phá vỡ kế hoạch cuả QUỐC DOANH HẢI NGOẠI, đang phối hợp với TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TAY SAI và bọn HHHG chủ trương BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TRUNG CỘNG (thực sự là không bao giờ có chuyện VC lại chống TC. Đây chỉ là một chiêu bài để bọn này BẮT TAY VỚI VC. Vì nếu chỉ nói BẮT TAY VỚI VC thì không ai nghe, cho nên bọn này mới đưa ra chiêu bài BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TRUNG CỘNG để đánh vào lòng ái quốc của Đồng bào; chứ bọn này không quá ngu để biết rằng không khi nào VC CHỐNG TC.

Tóm lại thế trận sắp tới tại hải ngoại bọn VC và tay sai sẽ phối hợp cùng lúc ba lực lượng: QUỐC DOANH HẢI NGOẠI + HHHG (bọn chủ trương BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TRUNG CỘNG) + TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TAY SAI CS tại địa phương, để khai triển toàn bộ kế hoạch CHÍNH TRỊ và TÔN GIÁO, TRUYỀN THÔNG giúp cho QUỐC DOANH HẢI NGOẠI và CS CHIẾM LĨNH CỘNG ĐỒNG VN Hải Ngoại, trước tiên là Canada.

Các nỗ lực của chúng từ năm ngoái (2012) đến giờ trong hoạt động con thoi giữa các nhóm: OTTAWA, HOUSTON, PARIS liên hệ đến Liên Minh Dân Chủ VN (hệ phái NGÔ THANH HẢI, NGUYỄN TẤN TRÍ, LÊ PHÁT MINH, là nhóm chủ trương BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TRUNG CỘNG, như tố cáo của Liên Minh Dân Chủ VN hệ phái của cựu Hải Quăn Đại Tá NGUYỄN VĂN THIỆN trong Lời Tuyên Bố của LMDCVN ngày 16-5-2013, đăng trên Đối Lực #144 tháng 5/2013, trang 2); có liên hệ với lãnh đạo "VỀ CHUỒNG" tại Paris; và các nhóm HHHG của LMDCVN tại Paris, Houston; cùng lúc với hoạt động của một Việt Gian tại Houston về VN tiếp xúc với nhiều giới chức CSVN và lãnh lệnh ra lại hải ngoại làm con rối phá hoại cộng đồng VN hải ngoại . Trong khi đó, các nỗ lực của "VỀ CHUỒNG" tại Canada mong đưa một vị sư "VỀ CHUỒNG" lên lãnh đạo Phật Giáo tại Canada bằng một đại hội sau khi đã mua chuộc tăng ni địa phương bằng nhiều phương thức khác nhau, qua con đường tiền bạc và uy thế, chắc chắn không che mắt được các nhà ái quốc và các lực lượng chống Cộng ở hải ngoại cũng như Canada; và chúng tôi cương quyết phá vỡ kế hoạch đưa một vị sư "VỀ CHUỒNG" lên lãnh đạo Phật Giáo VN ở Canada, đặt PG dưới bàn tay QUỐC DOANH CS và từ đó, đưa cộng đồng VN hải ngoại vào sự thống lĩnh của CSVN, khởi đầu từ Canada.

Vì bài đã dài, tác giả sẽ đi vào Phần II của bài nghiên cứu này về việc xúc tiến kế hoạch của QUỐC DOANH HẢI NGOẠI và HHHG trong số Khai Thác Thị Trường #91, tháng 7-8-9/2013.
Xin cám ơn qúy vị đã theo dõi.

Hải Ngoại ngày 12 tháng 6 năm 2013
T/M Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dăn Chủ VN & Phong Trào Hiến Chương 2000

 
TS NGUYỄN BÁ LONG
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên


BẢN TIN THAM KHẢO:
Lòng yêu nước tiếp tục bị công an đè bẹp
Đăng bởi lúc 12:11 Sáng 3/06/13
VRNs (03.06.2013) – Sài Gòn – Hôm qua, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông, với hơn 200 người tham dự, 29 người bị công an bắt và nhiều người bị đánh trọng thương.

 
 

Long yeu nuoc... Hinh 1 (xem attachment trang 2 ĐL 145)
 
 
 
Một bang-rôn gây chú ý nhiều người nhất trong lần biển tình này là hình nữ sinh Nguyễn Phương Uyên cùng với câu viết bằng máu của cô đã được dân cư Hà Nội dịch ra cả tiếng Anh và tiếng Trung Hoa, in to, nội dung như sau: "Tàu khựa, hãy cút khỏi Biển Đông".
Cha Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha bị ngăn trở, không thể lên Sài Gòn biểu tình được thì biểu tình tại nhà. Chị Liên treo khẩu hiệu ngay trước của nhà, và đứng ngay chổ đó chụp hình. Khẩu hiệu viết: "Vì danh dự, chống giặc tàu – N.Kha – P.Uyên". Ngày xưa thì con theo mẹ, còn bây giờ thì đã đến lúc mẹ theo con !
Hành động gây phản cảm nhất ngày hôm qua là hình anh Trương Văn Dũng bị công an ở trại giam Lộc Hà đánh rồi ném ra ngoài đường. Tức khắc đáp lại sự dã man này, hàng loạt người dâ đã nằm ra đường để phản đối hành động vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Hà Nội, mà người đại diện thực thi là công an.

 
 
 
Long yeu nuoc... Hinh 2 (xem attachment trang 2 ĐL 145)

 
 
 
Nhìn những tấm hình, các công dân bị công an đánh với lời chú thích của chị Bùi Thị Minh Hằng: "Chúng tôi đau không phải bởi những vết THƯƠNG này mà chúng tôi đau nỗi đau mất nước và nhà cầm quyền man rợ này đã thực sự đối xử tệ hơn cả loài cầm thú với chính những con người đang đóng thuế trả lương nuôi họ … Hãy để những hình ảnh này thay cho muôn lời nói Công an côn đồ đánh đập những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược như thế này đây … Ai trong chúng ta có thể chặn giúp chúng tôi những giọt nước mắt đẻ chúng tôi biết nghiến răng lại trước những đau thương này".
Tức khắc Hoàng Anh thốt lên: "Khốn nạn quá ! Chúng nó đâu phải cùng là người VN nữa đâu" (Like 5). Dat Nguyen xem "đây là bằng chứng tố cáo tội ác của bọn tay sai Tàu cộng" (Like 3). Gái Bia Ôm ngắn gọn, dứt khoát: "ác ôn quá !". Bruce Hoang Quân nói: "dã man! Có ngày chúng nó sẽ đền tội!". Tử Long nói chua cay: "Khốn nạn quá ! Chúng nó đâu phải cùng là người VN nữa đâu => giờ là công an tàu cộng rồi…." (Like 6).
Giang Lương, một người có vẻ vẫn hy vọng có sự thay đổi tốt hơn của chế độ đã phải nói ra: "Chán, những niềm tin ít ỏi về đảng, về chính quyền còn sót lại trong tôi giờ đây đã tan biến. Ê chề ! (Like 10). Linda Ho phản ứng mạnh: "đưa bọn khốn nạn ra tòa án quốc tế" (Like 6).
Tran Loi Hyhcbk thì thấy cái đau xé lòng mình hướng về cộng đồng. Theo blogger này, đúng ra phải có nhiều người hơn phản ứng chống lại sự tàn ác của chế độ. Anh nói: "Con đau vì nguyên một nước mà chỉ có những người dám đứng lên thế này, con không cam tâm, con đau lắm".
Một câu hỏi theo sau một nhận xét thật đơn giản, nhưng liệu mấy ai dám trả lời thật và hiên ngang với câu trả lời của mình. Đặng Đăng Phước viết: "Tôi thật sự đau buồn vì nhìn thấy những hình ảnh này! ngồi đọc status và xem hình ảnh mà mắt ngấn lệ! Độc ác quá! Dã man quá! Ai đã gây ra nông nổi này? Ai đã đàn áp những người biểu tình chống TQ xâm lược? Hãy trả lại công bằng cho nhân dân VN!" (Like 9)

 
  
Long yeu nuoc... Hinh 3 (xem attachment trang 4 ĐL 145)

 
 
Một bạn trẻ ở nước ngoài là Tuoitreyeunuochaingoai Canada tỏ bày sự kính trọng và ngưỡng mộ: "Vì sao mà nhân dân tôi bị hành hạ mãi vì bọn tà quyền cộng sản này – những vết thương trên người của quý anh chị là niềm tự hào dân tộc của chúng ta. Ngày xưa Nguyễn Thái Học và Cô Giang cùng những đồng chí của ông đã hiên ngang bước lên máy vì  lòng yêu nước chống ngoại xâm. Ngày nay quý anh chị đang tái hiện lại hình ảnh của những vụ anh hung yêu tổ quốc yêu dân tộc VN – trân thành tri ân quý vị những đứa con của mẹ VN. – tổ quốc của chúng ta sẽ có ngày sạch bóng Tầu cộng".
Phuong VietNam đã nói thẳng vào đảng cầm quyền và kết án tổ chức này như là nguyên nhân dẫn đến khổ đau cho dân tộc trong quá khứ cũng như hiện nay: "Lũ ăn cơm dân, mặc áo đảng, sao chúng không giỏi đi đánh TÀU KHỰA XÂM LƯỢC mà lại đánh dân mình như vậy? Đảng cộng sản Việt Nam là đảng phản động; láo khoét, bịp bợm; ác với dân, hèn với giặc; thối nát nhất trong lịch sử Việt Nam. ‘Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gi` cộng sản làm’. ‘Nghe theo lời cộng sản là những kẻ không có óc. Làm theo lời cộng sản là những kẻ không có trái tim’."
Làn so'ng chống Trung Quốc cứ bị ngăn cản bằng bạo lực như thế này thì không sớm thì muộn, làn so'ng này tự nhiên sẽ quay về phía nhà cầm quyền. Không biết lúc nào ?

No comments: