Thursday, June 6, 2013

TRẦN MẠNH HẢO * HÃY VỚT TÔI

Hãy vớt tôi lên từ ác mộng

Thơ Trần Mạnh Hảo (Danlambao) - Tặng nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm sau khi đọc bài thơ “Thời sự cuối ngày" của ông vừa in trên trang Nguyễn Trọng Tạo
Đêm qua đọc thơ anh Điềm tôi ác mộng toát mồ hôi:
Sông Hương nhảy lên bờ chết đuối
Cây dọc Trường Sơn bị chặt hết rồi
Đêm qua ác mộng vây tôi:
Sông Hồng nhảy lên bờ chết đuối
Trung Quốc chặn đầu nguồn nước hết về xuôi
Đêm qua ác mộng sập trời:
Biển Đông nhảy lên bờ chết đuối
Trung Quốc tràn qua cướp hết biển rồi
Hỡi hai chàng trai xứ Huế
Cám ơn các anh vừa nhảy xuống sông Hương cứu cô gái tự tử
Trong bài thơ “Thời sự cuối ngày”
Xin các anh hùng hôm nay
Xin các nhà thơ hôm nay
Hãy nhảy lên diễn đàn quốc hội
Cứu lấy Biển Đông sắp chết đuối
Cứu lấy Sông Hồng sắp chết đuối
Và cứu lấy hàng triệu người như tôi
Thoát khỏi ác mộng này…
Sài Gòn nửa đêm ngày 5-6-2013

No comments: