Thursday, May 16, 2013

ĐẠO VÀNG * NHỚ ƠN MẸ

NGÀY ĐẠI LỄ NHỚ ƠN MẸ CỦA THÊ GIỚI


Làm con người ở trên trần thế,
Phải nhớ ơn mẹ đẻ ra mình,
Công cha, nghĩa mẹ sanh thành,
Cho tròn hiếu đạo nhơn sanh trọn đời.

Nước Tàu xưa con người hiền đức,
Động Đình Hồ Tiên+Tục Trời sanh,
Tiên thiên Nhựt + Nguyệt + Tinh rành,
Có CÀN đủ KHẢM để sanh đất trời.

Hậu Thiên có các loài cây cỏ,
Tiến hóa lên loài nhỏ, loài to,
Thăng hoa triệu kiếp đủ trò,
Luân hồi lục đạo mới bò thành nhơn.

Khi thành người thì còn tăm tối,
Phạm luật Trời bị tội TỔ TÔNG,
Trụy lạc sanh đẻ cho đông,
Giành ăn, chém giết cộng đồng diệt nhau.

Tiến hóa, học hỏi cho cao,
Nghĩ ra kế độc góp vào mưu sâu,
Triết Mác, Lenin ác dạy Mao,
Mao giao Hồ giết đồng ông ta.

Trường Chinh đã giết cha ruột hắn,
Tuyên truyền dân theo hẳn giặc Tàu,
Gương bất hiếu làm như Mao,
Việt cộng bán nước cho Tàu, giết dân.

Cả đảng cộng là toàn đảng cướp,
Cướp của dân, bán nước cho Tàu,
Tam vô, hồn Hồ theo Mao,
Toàn bọn bất hiếu Trời nào tha cho.

Ngày nhớ Mẹ, tạo trò giả dối,
Lễ rình rang còn tội thì nhiều,
Lịch sử sửa đổi cho tiêu!
Dạy trẻ trụy lạc, môi điều sai ngoa.

Sách giáo dục cũ (Quốc văn Giáo khoa thư) bỏ ra đốt hết,
Dạy Mác-Lê cho hệt Hồ Mao,
Internet thế giới You Tube đưa vào,
Trẻ con tự học, đồng bào thức tâm.

Dân các nước âm thầm EMAIL đến,
Người Việt Nam nghe lệnh lương tâm,
Gởi You Tube với nhạc Việt Nam,
Cho trẻ quốc nội rán làm con ngoan.

Công cha như núi Thái San,
Nghĩa mẹ như nước tràn lan biển hồ.
                                                          Văn Hóa Lạc Việt kính mời quí vị xem trang nước khácvà xem trang tiếng Việt với thơ phổ nhạc để bồi hồi nhớ MẸ hiền ở Việt Nam còn sống hay đã về nơi Tiên cảnh

Những người đang tu theo Thiên Chúa Giáo thì thờ kính MẸ MARIA,
Những người tu theo Phật Giáo thì cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Như Lai cứu độ, cứu ghe sắp chìm giữa Biển ĐÔNG mà đến nay 2013 mà còn thuyền nhân qua đến một đảo của Úc, chịu ở tù tại đó chứ không chịu về Việt Nam. Tại sao?
Những người tu theo Cao Đài giáo thì cầu nguyện Đức Quan Âm Như Lai và Đức Diêu Trì Kim Mẫu hay MẸ ĐẤT và có hiếu với CHA TRỜI.
Những người hữu thân và chưa theo tôn giáo nào thì vừa có hiết với MẸ nhớ Mẹ ruột sanh thành mà còn cầu nguyện Đức Cửu Thiên Huyền Nữ gia ơn nữa!
 

No comments: