Monday, April 1, 2013

THƠ XƯỚNG HỌA
MẠT PHÁP
(XƯỚNG)
 
Thế giới ngày nay quá lạ lùng,
Tình người suy thoái khó hình dung.
Tham dâm, đắm lợi, phi nhân tánh,
Vị ngã, thủ tiêu, ví độc trùng.
Nhân quả tái sinh loài ngạ quỷ,
Hận thù xuất hiện lũ tàn hung.
Biết bao tôn giáo hành thiên đạo,
Đối cảnh thương tâm luống thẹn thùng.
TƯ-NGUYÊN
San jose, 19-3-2013

KÍNH HỌA 1
Thời buổi con người thật lạnh lùng,
Đa phần ích kỷ chẳng bao dung.
Lòng tham vô đáy như loài vật,
Trí đoản u mê giống  bọ trùng.
Người lớn gây nhau đòi bắn giết,
Học sinh bắt nạt muốn hành hung.
Tâm còn phân biệt từng tôn giáo,
Đánh phá lẫn nhau quả thẹn thùng!
CHÁNH MINH
29 Mar 2013


  KÍNH HỌA 2

NƯỚC MẮT ĐAU THƯƠNG
Cường bạo ra tay quá lạnh lùng
Hẳn là Trời Đất sẽ không dung
Ỷ quyền bắt bớ ...y như quỷ
Cậy thế ăn luồn...giống tựa trùng
Câm miệng ,dân lành  chịu áp bức
 Huênh hoang ,"cán ngố" cứ  hành hung
Chao ôi mạt pháp, đời điên đảo
Nước mắt đau thương ức triệu thùng !

KÍNH HỌA 3

Á KHẨU
Tâm dù bất nhẫn khỏi truy lùng,
Khi biết con người hẹp lượng dung.
Biến cõi trần thành hoang tử địa,
Bám quyền lợi quá ký sinh trùng!
Miệng chồn, mỏ cáo, trùm thô bỉ,
Dạ sói, lòng lang, chúa bạo hung.
Tiếng mật lời đường quăng sọt rác,
Những lời nhân nghĩa đổ trong thùng.
Dương Hồng Kỳ


MẠT PHÁP MẠT THẾ
Họa

Xơn xớt đầu môi, dạ lạnh lùng
Xem người rất khó bắt hình dung.
Bài phong ,phản đế, lòng xà thú
Đồng chí ,anh em ,dạ  điểu trùng.
Tây Tạng lửa thiêu vì bạo ngược
Hoàng Sa lệ ứa bởi tàn hung.
Nam nhi cam chịu theo Hồ tặc,
Đọc sử cha ông luống thẹn thùng.
Sơn Trung

 No comments: