Tuesday, March 12, 2013

VÕ ĐÌNH TIÊN * THANH THANH

HAI QUÊ
                                                     
Ai ngờ tôi có hai quê:
Quê nơi sinh trưởng, quê về già nua.
                                                           
Bên kia, có ngọn gió mùa,
Thổi lên thơm mát những trưa oi nồng.
Bên ni, giá lạnh mùa đông,
Tuyết rơi trắng xóa mênh mông đất trời.
Bao nhiêu trăn trở trong tôi,
Bao nhiêu thương nhớ càng khơi mạch sầu.
Nơi tôi cắt rún, chôn nhau,
Tiếng ru của mẹ, tiếng đầu gọi cha.
Nơi tôi gặp bước phong ba,
Vượt bao gian khổ, mới qua chốn này...
 
Bây giờ dừng lại nơi đây,
Để nghe ray rứt, đếm ngày tháng rơi.
Nơi đây bập bẹ cuối đời,
Từng vần khó đọc, từng lời khó nghe.
Nơi tôi mỗi bước lên xe,
Tiện nghi mọi thứ, vẫn se sắt lòng.
Thức thì, vương vấn nhớ mong,
Ngủ thì mộng mị ruộng đồng quê hương.
Phải chăng? Mình có hai đường,
Tâm tư cũng có hai luồng khác nhau.
 
Bao giờ đảo lộn bể dâu,
Để cho giòng nước hai đầu hòa chung.
Nơi sinh trưởng, nơi tạm dung,
Buộc lòng phải nhận có cùng hai quê.
 
VÕ ĐÌNH TIÊN
(trong thi-tập "Hai Quê")
 
 
 
TWO COUNTRIES
 
Amazingly, my country has become twofold:
One when I was born and one when I grow old.
 
Back over the ocean, there was the monsoon
Fresh and fragrant during each sultry noon;
While here, heaven and earth covered with snow
White freezing all the winter has to undergo.
In my innermost I cannot feel relief;
Emotion and memory digs deeper the source of grief.
That is where I came into being from surd,
Enjoyed Mom’s lullabies, lisped Dad my first word;
Where I had suffered much humiliation,
Overcame many obstacles to reach this destination.
 
Now that I have resettled in this place
To experience torment counting days pass apace;
Here at old age trying to babble halfway
Each syllable difficult to read, each word hard to say;
Using motor cars for even each short distance
But still uncomfortable with convenient assistance.
Awake, homesickness and expectations boil;
Sleeping, dreams attach to the native soil.
Is it right? that I have got two ways,
And my thought also between two directions sways.
 
When will there be? a whirligig of time              
For the two streams to join in chime:
A place of birth there and a place of refuge here,
I have to accept having two countries equally dear.
                         
Translation by THANH-THANH
 
 
 
 

No comments: