Thursday, February 14, 2013

TẾT QUÝ TỴ HẢI NGOẠI 2013VIDEO DIỄN HÀNH TẾT QUÝ TỴ 2013/ CALIFORNIA
Diễn Hành Tết Quý Tỵ 2013 tại Orange County  -  Hải Ngoại Phiếm Đàm   http://www.youtube.com/watch?list=UUXwGYQwAIsGVLPPtgD4BPOA&v=qNwC8SkK-bM&feature=player_embedded
HÌNH ẢNH DIỄN HÀNH TẾT CALI
Phần 1
http://www.flickr.com/photos/tranvancan/sets/72157632750189082/
--------------------------

No comments: