Friday, February 15, 2013

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ MỚI

Tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG (tapchitiengquehuong.blogspot.com) 

GỞI ĐẾN QUÍ THÂN HỮU, TÁC GIẢ, ĐỘC GIẢ  CÁC TÁC PHẨM đăng trên  tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG trong  NGÀY 13- 14.02.2013 .  KÍNH  MỜi QUÍ VỊ NHẮP CHUỘT VÀO XEM

KÍNH CHÚC QUÍ THÂN HỮU, CỘNG TÁC VIÊN & ĐỘC GIẢ CÙNG  GIA QUYẾN MỘT XUÂN MỚI QUÝ TỴ TƯƠI VUI, ĐẦM ẤM VÀ MỘT NĂM MỚI 2013  SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC, THỊNH ĐẠT. 
 -  Rất vui khi bạn gửi chuyển tiếp TQH đến những thân hữu của mình.
            Trân trọng cảm ơn
           Lê Thiên Minh Khoa, chủ biên.

PHỎNG VẤN Lê Thiên Minh Khoa về NGHỀ DẠY HỌC và C...-

No comments: