Thursday, January 3, 2013

TRẦN KHẢI THANH THỦY * BÁC HỒ

Giấu làm sao tội ác, bác Hồ ơi?

Trần Khải Thanh Thủy

(Nhại thơ Chế lan Viên)
Bác để lại cho dân nghìn điều dữ
Cải cách địa điền, bắn giết vĩ nhân
(Từ Tạ Thu Thâu, Phạm Quỳnh và nhiều phụ nữ(1)
Sự thật dần soi tỏ …Cáo hồ ơi
Cuộc đời người lưu manh, luồn cúi
Tư tưởng gian tham tồn tại bao ngày
Một dân tộc đắm chìm trong u tối
Giữa hội nhập toàn cầu còn tê tái đắng cay
Những trang văn lỗi thời ăn cắp ở Trung Hoa
Thành chước tác muôn đời con cháu học (2)
Thành thuốc độc ru bao hồn mê ngủ
(Biết ơn Tưởng Giới Thạch, nhớ quốc khánh Trung Hoa)


Người thắp lên các ngọn đèn dư, các ánh sáng thừa
Những phản quang, hồi quang làm dân lóa mắt
Ký Trần Dân Tiên, T.Lan trên đầu trang sách
Để tự bốc thơm tư tưởng dối lừa
Người tắt đi tiếng đồn và lý sự thẳng ngay
Đưa sự thực vào quan tài, đêm tối
Với dân tộc thấp hèn. Người lừa dối
Coi kẻ thù hơn máu mủ, sinh đôi (3)

Dùng tiền của xây lăng khi Tổ quốc nghèo
Dẫu cho người mù cũng nghe và hiểu được
Bác nằm đó là muôn dân khốn khó
Bác hoá “thần”, dân xơ xác, gieo neo
Bác dạy ta “lai vô ảnh, khứ vô hình” (4)
Sao cứ muốn nhân dân quỳ mọp gối
Khi Trung quốc tràn vào muôn lối
Giấu làm sao bao tội ác Cáo Hồ ơi?
————–
1. Xem “sự thật Hồ Chí Minh” tại google
2. Từ “ngục trung nhật ký”, đến “sửa đồi lề lối làm việc” v.v
3. Sẵn sàng dâng công hàm giao Hoàng Sa cho Tàu cộng, còn hơn để trong tay Việt Nam cộng hoà
4. Ý nói: Đi không ai biết, đến không ai hay
——————————————–
Trần Khải Thanh Thủy
Số phận
Ở đất nước đau thương cùng cực
Đắng cay là số phận con người
Lãnh đạo ù lì, đầu u tối
Dân lầm than lâm cảnh héo gầy
Người ra đi, hạnh phúc tràn đầy
Kẻ ở lại nhặt hạt rơi, hạt vãi
Không chết một lần trên biển thẳm
Chết dần mòn trong vũng cạn oan sai
Nhà nông lèn ba bữa sắn khoai
Quý gạo ngô như là sâm nhung quế
Đảng luôn nhắc công ơn người vĩ đại
(Đảng thiên tài đâu chỉ có thiên tai )
Cám ơn Đảng, nhờ Đảng dân có cám
Thay gạo ăn tranh xuất gia cầm
Ngày Đảng chết dân mình vui như tết!
Đời mở ra bao bước ngoặt âm thầm
Xí nghiệp quốc doanh rụt cổ như rùa
Thôi ăn tàn, tiêu tán tiền dân
“Mâm cỗ” xưa, Đảng cậy quyền chiếm lĩnh
Theo dân đen về lại mỗi gia đình
Giai cấp Công Nông- liên kết- vô hình
Nay tan biến trước thế thời được mất
Nguyên khí quốc gia dần hồi phục
Thay Đảng điều hành diệt bọn nhũng tham
0án oán chất chồng sẽ tiêu tan
Ôi đất nước những tháng năm rã cánh
Trọng, Dũng Sang khiến dân tộc tan tành
Đời tối, đen, khổ ải, ù lỳ
Cuội nắm quyền cưỡi cổ dân đen …
Con cháu Chu văn An giờ đã sẵn lòng
Đảng mị dân đã đến ngày phải cút
87 triệu dân Nam đào huyệt sẵn
Tò tí te …đưa Đảng ra đồng
Thể chế nào rồi cũng tiêu tan
Chỉ dân tộc trường tồn cùng Lịch sử
Đảng biết điều hãy lui vào bóng tối
Để ánh ngày rọi chiếu khắp nhân gian
“Ngày tận thế” 21/12/2012
TKTT
Theo DienDanCTM

No comments: