Tuesday, January 22, 2013

THƠ XƯỚNG HỌA

 

Hồn Nước
Nguyên xướng

Cảm khái còn chăng chỉ túi thơ,
Quê Hương đất tổ thật không ngờ,
Bài ca đem nhốt vào tù tội,
Tiếng hát cùm chân giữa mộng mơ.
Biển mặn có miên man ngóng đợi ?
Cao nguyên vẫn tha thiết trông chờ.
Có ai trổi khúc hồn non nước,
Ngọn gió xuân sang xoá bóng mờ.
TTT (2012)
 Họa
Cuộc đời không phải một bài thơ
Vinh nhục thăng trầm  lắm bất ngờ.
Cả nước phải nằm trong ngục tối,
Toàn dân đã tỉnh một cơn mơ!
Tự do độc lập còn trông ngóng,
Hạnh phúc hòa bình phi đợi chờ.
Mong một ngày mai trời hửng nắng,
Non sông rủ sạch đám mây mờ.
Sơn Trung
Có Một Ngày


Vui thay! đã có nhạc và thơ,
Yểm trợ đấu tranh thật bất ngờ.
Tuổi trẻ dấn thân-không sợ chết,
Người già liều mạng-hết nằm mơ.
Lạy cha phù hộ mau thành đạt,
Xin mẹ yêu thương rán đợi chờ.
Có một ngày thâu về đất, biển,
Rạng danh dân Việt - chẳng lu mờ!
CHÁNH MINH23 Jan 2013

 

HÀNH THIỀN
Nguyên xướng


Thảnh thơi từng bước nhẹ hành thiền,
Tự tại thân tâm tĩnh lặng yên .
Hãy sống bây giờ - đây Cực Lạc,
Đừng mơ mai mốt - đó Thần Tiên .
Kiếp người khó thoát vòng sinh tử,
Vạn pháp không rời, lý hữu duyên .
Tinh tấn tu hành hầu chuyển nghiệp,
Tâm hồn trong sáng hết cuồng điên
.

CHÁNH MINH


Họa

Nghe nói cách tu tốt nhất : Thiền!
Để cho tâm lặng- lòng bình yên
Tiêu tan sầu muộn nơi trần thế
Tích cóp an lành ở cõi Tiên
Khó hiểu Vô Thường do nặng Nghiệp
Làu thông Đạo Pháp bởi dày Duyên
"Ta Bà " khổ nạn - nhiều bi lụy
Nhờ phép hành Thiền... hết đảo điên.

Họa:      HÀNH THIỀN

Tâm viên được tẩm bởi hương thiền,
Ý mã in tuồng được ngủ yên.
Lòng dạ phút giây xa thế tục,
Tâm hồn chốc lát nhập thần tiên.
Vui buồn cảm đậm mùi nhân quả,
May rủi  thấm nhuần vị nghiệp duyên.
Đôi mắt lim nhim nhìn giữa trán,
Quan hoài chi nữa tỉnh hay điên.

                                   Văn Anh

Họa
Theo Phật thì nên học tọa thiền
Để cho tâm thể được khinh yên
Đừng mong mai mốt lên thiên giới
Chớ vọng chóng chầy hóa thánh tiên.
Mặc kệ cuộc đời sinh với tử
Đừng lo cõi thế nghiệp cùng duyên.
Tam thiên thế giới mênh mông lắm
Phân biệt làm chi tỉnh với điên!
Sơn Trung 
 

No comments: