Thursday, January 10, 2013

THƠ NGHIÊU MINH

 

ĐÊM THINH LẶNG
 
Bầu trời đêm nay thinh lặng
Ba đào không thể xảy ra
Nhưng người vẫn còn chen lấn
Cuồng vọng chạy khắp luân xa
 
Ngồi gói những tờ sắc không
Xin tặng nhau mùa tuyết đổ
Dù xác thân chưa cứu độ
Chờ mãi luân hồi lên rong!
 
Có phải đêm nay hiển linh
Để còn yêu nhau thần thoại
Đứa con đi hoang trở lại
Tin mừng rao khắp hành tin
 
Ai hỏi trăm năm tình cũ
Có còn thác đổ như xưa
Rằng em vẫn là hoa nụ
Trong đêm thinh lặng xin thưa
 
NGHIÊU MINH

No comments: