Tuesday, January 1, 2013

NĂM MỚI 2013 TẠI SIDNEY ÚC CHÂU

Dân Sydney đến dành chổ ngồi coi pháo bông 12g đêm 31/12/12.
Họ đến đay từ sáng sớm, chịu trận dang nắng suốt một ngày...
No comments: