Wednesday, December 5, 2012

LÃO SAY * ĐẢNG ANH HÈN

ĐẢNG ANH HÈN

Đảng ta quyết tâm bảo vệ lãnh thổ
Đã cho mấy nhà sư
Ra Trường sa tụng kinh gõ mõ
Nếu Trung cộng tấn công
Bọn  nhà sư sẽ về chầu Phật tổ...
Còn đảng ta ở  hậu phương
Không mất mảy lông
Rất an toàn
Vì chúng tao rất ngoan,
Luôn tuân theo 16 chữ vàng...
Của mẫu quốc!

Đảng ta là đảng trí tuệ
 Có quân đội  anh hùng
Và  công an nhân dân bảo vệ
Cứ ung dung
Cướp nhà, cướp đất
Không có gì mà sợ!
Vì pháp luật là ta
Chính quyền là ta.
Mấy thằng dân biểu là  ruột rà
Chỉ cần quăng ra mất chục đô la
Là chúng  hô to :nhất trí, nhất trí...
Các tướng tá
Các giám đốc
Là con cháu nhà.
Đứa nào biểu tình chống Trung cộng
Đứa nào đòi đất, đòi nhà
Là chúng đã đến số
Công An, Quân đội  ta
        sẽ  thẳng tay đánh chết cha chúng nó!

Quân  ta lập đoàn tàu tuần tra,
Vài chiếc chạy trên biển  cả
Để loè thiên hạ
Các lãnh tụ anh dũng  ba hoa
Sẽ bảo bảo vệ Trường Sa
Sẽ giữ gìn Hoàng Sa
Sẽ bảo vệ dân đánh cá,
 Nhưng khi thấy tàu lạ,
Bọn lính thủy chúng mày ơi
Phải nhắm mắt, buông súng và chạy thật xa
Đừng bắn nó mà mang họa !


Chúng mày thấy không
Những thằng bày tỏ lòng yêu nước
Bằng biểu ngữ
Bằng thơ nhạc
Đã bị tù đày
Huống hồ chúng bay
Dám bắn vào tàu mẫu quốc!

Tao có đàn hầu non xinh đẹp
Tao có mấy tòa nhà
Tao có mấy tỷ đô la
Tao không muốn chiến đấu
Chống lại mẫu quốc ta!
Để phải làm thằng thương binh lết la
Đầu đường xó chợ
Thân tàn ma dại
Bỏ mấy con chân dài cho ai?
 Hoặc trở thành thằng liệt sĩ
Chết không mồ không mả
 Bỏ  đô la, vàng bạc  cho ai?
Hoặc làm  thằng vô sản gầy còm  xương với da!
Như mấy thằng anh hùng chống Pháp, chống Mỹ!

Tao làm lãnh tụ nhưng không ham
Cho con  15 tuổi vượt Trường Sơn sinh Bắc tử Nam
Hoặc chết chìm trong cuộc chiến Biển Đông
Chống Trung Quốc xâm lược!...
Cho nên tao theo Lê Chiêu Thống
 Cam tâm  làm tôi tớ Trung Cộng
Tao theo Hồ Chí Minh
Bán nước cầu vinh!

Chúng mày đừng lấy làm lạ
Đất nước này chúng tao bán sạch rồi
Chỉ chờ  ngày ông chủ mới đến tiếp  quản mà  thôi!

LÃO SAY

No comments: