HẾT NƯỚC NÓI     
Công an sòng sọc mắt long
Người dân sùng sục đồng lòng máu sôi
“Lý lịch xấu”, ở nhà tồi
Sợ chi sứt mẻ bọn-ngồi-đầu-dân!
Ăn cơm độn, mặc áo bần
Sợ chi một bọn ăn phần máu dây!
Mâm… cao đảng nhậu: cỗ đầy
Người dân thấp… cổ dương oai: “Giữ Nhà!”
Đảng ngồi… trơ mắt cả ra
Mặc dân đứng… hét san hà chí nguy!
*
Cả thế giới cùng khinh khi
Những tên “cộng” sản lương tri đỏ lòe
Ý Nga, 10-11-2012.
ĐÊM NHỚ THẦY  
Tưởng niệm giáo sư Lê Hòa -Huyền Thanh Lữ
(trường Nguyễn Khuyến, Sài Gòn)
Về với Phật!
Thế là Thầy đã mất!
Thơ, còn ai phê lời thật chân thành?
Em nhìn quanh, ai sát cánh đồng hành?
Toàn xu nịnh!
Chuyện đấu tranh vờ vĩnh!
*
Thầy khả kính nhìn dân tình bất hạnh
Đã chẳng đành chuyện đủng đỉnh nghỉ hưu
Vẫn lẻ loi, bút không mỏi, liên hồi
Chuyện Sông Núi, Thầy buồn lời phẫn nộ!
*
Em tiến bộ nhờ Thầy Cô dạy dỗ:
“Bao học trò còn khốn khó bên kia
Nếu đêm khuya dùng chữ nghĩa xẻ, chia,
Đừng bội nghĩa trước Màn Đêm Dân Tộc!
Như Lửa bốc, thơ hướng về nguồn gốc
Trọn tấm lòng phải lắng đọng thật trong
Bút quần hồng tự trọng, chớ bẻ cong,
Như nhịp trống Triệu, Trưng Vương! Mới quý!”
Bao thiện chí Thầy khuyên:
Chân, thiện, mỹ        
Giữ lương tri, thơ đẹp ý, đẹp lời;
Thơ vì người, hương sẽ toả muôn nơi!”
*
Hương tiếc nuối, thắp dâng lời tưởng niệm.
Ý Nga, 11-6-2012
NẾU TIM NGỪNG ĐẬP
Em đem chữ nghĩa ngào đường
Nhắc người nỗi đắng quê hương
Ngọt chưa để em thêm mật?
Thêm nhiều cho người biết thương!
Em đem bằng, trắc ướp thơm
Vận, vần em trộn với cơm
Mời người mỗi ngày một chén
Ăn nhớ những rạ cùng rơm
Em gom tất cả rồi nè,
Anh giữ giùm em kỹ nghe!
Mai em lỡ về chín suối
Một sông, một biển thơ... về
Quên nữa! Em gửi con tim
Một lần tự do đi tìm
Mà xa Quê Nhà lâu quá
Tim về! Quan tài chớ niêm!
Ý Nga, 13.8.2003 
 CHÂN GỐI RÃ RỜI