Tuesday, October 2, 2012

THƠ NGHIÊU MINH * TRĂNG CHIỀU THU


 
TRĂNG CHIỀU THU
Chiều buông theo bóng từ bi
Em hân hoan bước. Chiều đi theo cùng
Này là hoa. Nọ là hương
Thiều quang tỏa ngát bên đường trăm năm
Đường hoa lấp lánh chiều tan
Em là hoa của ngàn vàng dấu yêu
Sắt son từng dấu trăng chiều
Mình hôn nhau cũng là điều hóa thân
Ngủ đi, em của trầm luân
Mai sau gặp lại vẫn cần có nhau
Tiếng đàn thu rất nhiệm mầu
Vì trong thánh thót thiên thu vẫn là...
NGHIÊU MINH

No comments: