NHỚ CHỊ GIỮA MUÀ THU LÁ VÀNG    

 
 
Chiếc lá vàng rơi hay cánh bướm                             
Ðến đậu vai em một sớm Thu                                  
Mình em trở lại con đường cũ                                 
Kỷ niệm -- xua đi lớp sương mù                      
 
Thương em cách trở miền quê ấm                        
Chẳng quản đường xa chị đến thăm                     
Quê hương là chị, là Hà Nội                                 
Trà sen, hương cốm thắm ân tình                       
 
Chị chải suối tóc thời con gái                              
Nhẹ bay trong chiều nắng lung linh                        
Em ngồi ngắm chị qua khung cửa                      
Ấm lòng ngỡ tưởng... giữa quê mình                     
 
Chị đến -- ngày Thu mới chớm vàng                     
Giờ đây Thu đổ lá mênh mang                              

Dòng sông nhớ chị đìu hiu chảy                         

Mới đấy... đã xa, thật ngỡ ngàng                     
 
Thời gian xếp lá vàng muôn lối

Nhớ chị lòng em lại bồi hồi

Những ngày bên chị -- trăng Thu tỏ

Hỡi người chị gái mến thương ơi

 

 
          La Rochelle (France) le 30-12-2001                                                                             
                                       THU MINH                                                            
 

 I MISS YOU IN THE YELLOW FALL

 
 
A yellow leaf – or, is it a butterfly? –
Has alighted on my shoulder this autumn morn.
I am going back, by myself, to the old path
And my remembrance dispels the haze lorn.
 
Pitying me, separated from the cosy abode,
You passed long distances to visit me here:
Our mother country is you, Ha Noi City -
Lotus tea, green rice flavor – loves so dear.
 
In the shimmering afternoon sun, you combed
Your hair that fluttered – the light girlish strand.
Thru the doorframe, I sat contemplating you,
So heart-warming as back in our homeland.
 
You came – those days just grew yellowish;
Now, fall has dropped dead leaves all around.
Missing you, even the river flow is desolate:
Then there, now far-away – just to confound.
 
Time spreads yellow leaves on every side;
Thinking of you I feel by sadness seared.

How I remember – in the clear moonlight

Being beside you, sister, my very endeared!

 
 
                    Translation by THANH-THANH