Mộ hoàng đế Bảo Đại
Sưu tầm
Vương triều Nguyễn trị vì 143 năm (1802 -1945). Trong số 13 vị vua , Hàm Nghi và Bảo Đại vẫn nằm lại đất khách quê người.
Tập tin:Mo cuu hoang Bao Dai.jpg 
http://3.bp.blogspot.com/_OuszSjD3Ye8/TGu0JbywFjI/AAAAAAAAIi8/W2-RRtB-nTY/s1600/a+(Custom).JPG 
http://4.bp.blogspot.com/_OuszSjD3Ye8/TGu0JC-6QXI/AAAAAAAAIi0/V_9AKTsISvo/s1600/b+(Custom).JPG