Wednesday, August 22, 2012

THƠ TRE XANH

Kính viếng hương hồn mẹ Tạ Phong Tần

Nhớ tích xưa Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ
Dập tắt lửa hồng đưa mẹ thoát cõi u minh
Ngày hôm nay trên quê hương đau khổ của mình
Có người Mẹ vì con dấn thân nơi hỏa ngục

Ôi tình Mẹ bao la như trời cao biển rộng
Đem thân mình hóa thành ngọn đuốc thiêng
Bao oan khiên mong truyền đến trăm miền
Xin giúp con Mẹ đang trầm luân nơi ngục tối

Ngọn đuốc hồng mong soi đường dẫn lối
Cho tự do công lý đến cùng con
Lửa bùng lên thân Mẹ dù không còn
Mong con Mẹ sớm thoát vòng lao lý

Ôi người Mẹ đi vào trang sử ký
Của một thời đầy tang tóc đau thương
Đại Hiếu Mục Kiền Liên danh rạng bốn phương
Chữ Đại Từ này con xin dâng tặng Mẹ

Tre Xanh
danlambaovn.blogspot.com

No comments: