Saturday, August 11, 2012

THƠ SONG NGỮ

   THÁNG BẢY                    

Tháng Bảy về đây! Tháng Bảy rồi !          
Tao phùng Ngưu Chức một đêm thôi !
Cầu Ô thấy đó chìm đâu mất                   
Còn lại mưa và nước mắt rơi ?     
    
 Tháng Bảy êm ru tiếng nguyện cầu           
Những người thiên cổ đã về đâu ?              
Còn trong lòng đất trong tù ngục         
Hay thảnh thơi cùng với lá thu ?  
            
 Tháng Bảy thương sao đám lá vàng         
Hôm nào xanh biếc tưởng không tan          
Mà mưa mấy giọt xanh thành tím          
Rồi tím rơi theo sự úa tàn !       
           
 Tháng Bảy tôi đi tìm chút nắng          
Nắng hồng như thể cánh chim bay           
Vương vương đỉnh núi màn sương mỏng        
Không khéo tôi nhòa trong đám mây !

 Tháng Bảy anh ơi một tiếng thầm         
Nói gì rồi cũng hận ngàn năm          
Sao không êm tựa như cơn gió           
Rất dịu dàng như thể bước xuân .                
                                 ThẢo Nguyên        

       THE SEVENTH MONTH

The Seventh Lunar Month is already back!
The two lovers may meet for only one night!
The Milky Way’s Bridge suddenly sinks away
Leaving behind rain and tears in a pitiful plight?

In the Seventh Month with pleasing prayers
Where have gone the deceased dear?
Are they still in the earth’s womb, the Hades,
Or freed as the fall leaves into the atmosphere?

In the Seventh Month, how piteous the leaves
Which were so green as not thought to change
But then turn purple by a few rain drops
And the purple fades as the elements disarrange.

In the Seventh Month I go out to seek a bit
Of rose sunlight as to follow the birds’ flight;
There over the mountaintop a curtain of mist:
I am afraid to be obliterated in the cloudy sight!

In the Seventh Month, oh honey! a whisper...
But any word only means just my heart to wring.
Why could that not be so smooth as a breeze
Very soft, very sweet as the coming of spring.

                  Translation by THANH-THANH  

 

No comments: