Thursday, August 30, 2012

CHIỆN CHIẾC ZIA

Socrates với ba nguyên tắc

Socrates là nhà hiền triết thời cổ Hy lạp , có rất nhiều môn đệ , ông ta nổi tiếng thời xưa vì những lý-luận , triết-giải các vấn đề khó khăn trong cuộc sống của người đương thời , qua quan niệm nhân sinh và vũ-trụ của ông ta .
Một hôm để tìm hiểu thiên nhiên , ông ta dẫn đám đệ tử đi dọc theo con đường làng .
Từ xa ông ta nghe có tiếng gọi tên ông vọng lại văng vẳng . Nghạc nghiên , ông ta dừng lại và chờ đợi …và quả thật , một người dân làng đang chạy lại …, rồi dừng lại trước mặt Socrates thở hổn-hển , và bảo là muốn nói với ông ta một câu chuyện .
Socrates : “ Để kể lại một câu chuyện , cần theo đúng ba nguyên tắc “.
Người nông dân : “trước giờ tui đâu có biết , mà là 3 nguyên tắc gì ??? “
Socrates : “ Nguyên tắc thứ nhất , có chính mắt anh thấy nó không ???”
Suy nghĩ một hồi , anh nông dân đưa tay lên gãi tai : “ Không !!! tui không chính mắt thấy chuyện đó “.
Socrates : “ À há !! Theo nguyên tắc thứ hai là , câu chuyện anh sắp nói , có lợi gì cho người nghe hay không ??? “
Suy nghĩ một lát , anh nông dân nói : “ Không , tui thấy không có lợi gì cho người nghe “.
Socrates : “ Câu chuyện anh sắp nói , không chính mắt anh thấy , không có lợi cho người nghe , vậy nguyên tắc cuối cùng thứ ba là “ nó có lợi gì cho người nói hay không ??? “.
Anh nông dân : “ Không !!! nó cũng chẳng có lợi gì cho tui “.
Socrates : “ Câu chuyện anh sắp nói , vi phạm ba nguyên tắc là : không chính mắt anh thấy , không có lợi cho người nghe , cũng không có lợi cho người nói , vậy anh không nên nói “.
Nghe giảng giải xong , các đồ đệ hết lời khen ngợi thầy mình đã đặt để ra ba nguyên tắc cho mọi câu chuyện . Anh nông dân thì mặt buồn rầu lủi thủi đi về làng , riêng Socrates không bao giờ được biết là vợ ông ngoại tình với người bạn , bị vợ anh nông dân bắt gặp .

No comments: