Wednesday, July 25, 2012

HỌP MẶT QUỐC HỌC, ĐỒNG KHÁNH


 

HỌP MẶT QUỐC HỌC, ĐỒNG KHÁNH


July 11-18 o Tampa 


Nơi quê người , những tâm hồn Quốc Học Huế vẫn tụ họp cùng nhau. Đây là những tấm hình các bạn chụp ngày 11 - 18 tháng 7 năm 2012 tại Tampa,  tổ ấm của Quỳnh Hoa . Cựu học sinh Quốc Học, Đồng Khánh là thế, và Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Gia Long, Trưng Vương cũng thế. Đó là đặc tính văn hóa chung của người Việt Quốc gia hải ngoại.

 


Hy vọng sang năm đông đủ hơn
Sang năm chắc sẽ làm tháng 6, sẽ tin ngày sau

No comments: