Friday, March 2, 2012

TS. NGUYỄN PHÚC LIÊN * NHÂN QUYỀN

NHÂN QUYỀN PHẢI CÓ

SỨC MẠNH VÕ LỰC HỘ TỐNG

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 23.02.2012

Web: http://VietTUDAN.net

Trong cuộc đấu tranh lấy chữ ký cho Thỉnh Nguyện Thư lên TT.Hoa kỳ Barack OBAMA đang diễn ra lúc này, tôi hoàn toàn ủng hộ. Điều quan trọng phải nhiệt liệt cổ võ lúc này là sự quyết tâm đấu tranh của khối người Việt ở Hoa kỳ. Chính tôi đã điện thoại sang một số anh em cũ trước đây đã cùng hoạt động trong Lực lượng TỰ DÂN từ những năm 1965 và xin họ tích cực cổ võ việc ký Thỉnh Nguyện Thư. Tốc độ nhanh chóng ký Thỉnh Nguyện Thư chứng tỏ rằng việc đấu tranh chống Cơ chế CSVN hiện hành không những chưa nguội đi mà còn rất hăng hái và quyết liệt. Nhưng kết quả của nó còn tùy thuộc Chính trị của Tòa Bạch Oác và Quốc Hội Hoa kỳ đối với CSVN hiện hành. Vì vậy cái Kết quả chưa chắc đã quan trọng vì còn tùy thuộc Chính trị của nước Mỹ, nhưng điều quan trọng là khối người Việt tại Hoa kỳ, qua tốc độ Ký Thỉnh Nguyện Thư, cho thấy ý chí quyết tâm chống Cộng vẫn kiên trì chứ chưa nguội đi như một số người thường phê bình và chứng minh rằng khối người Việt tại Mỹ vẫn đoàn kết lại với nhau khi cần chứ không phải như một số người yếm thế cho rằng nó đã chia rẽ phân tán.

Bảo vệ cái Ý chí và sự Đoàn kết đấu tranh

của người Việt tỵ nạn

Chính vì tầm quan trọng của ý chí quyết tâm chống Cộng và sự đoàn kết lại với nhau này, mà chúng ta phải trân quý và ĐỀ PHÒNG đừng để những gì làm phương hại đến Ý chí và sự Đoàn kết ấy. Người ta nghĩ đến những gì có thể làm phương hại như sau:

1) Một người thời cơ tính toán mượn đầu heo nấu cháo. Đây là điểm thường tình khi mỗi lần có Phong trào đấu tranh. Khối người Việt tại Hoa kỳ đã có những kinh nghiệm thực sự trong quá khứ chứ không phải là giả thiết.

2) Thông tin về Diễn tiến Phong trào phải cho xác thực chứ đừng quá thổi phồng để sau này thực tế không như vậy làm cho một số người nản lòng, mất đi những tin tưởng khi phải cổ động cho một Phong trào đấu tranh khác.

3) Việc đấu tranh là nhằm vào Quê Hương Việt Nam. Vì vậy Phong trào đang đấu tranh tại Hoa kỳ không thể không kể đến hiện tình đấu tranh của quần chúng tại Quốc nội đang diễn ra lúc này. Điều đó có nghĩa là việc đấu tranh hiện nay tại Hoa kỳ nên hòa nhịp với cuộc đấu tranh đang diễn ra tại Quốc nội.

Góp ý Bảo vệ cuộc đấu tranh

Vì ba điểm vừa nêu trên đây mà tôi đã viết góp ý trong hai dịp:

* Dịp thứ nhất ngày 16.02.2012, tôi viết đề nghị nới rộng chiến dịch đấu tranh ra cho Phong trào DÂN OAN tại Quốc nội mà tiếng BOM Đoàn Văn Vươn vừa nổ ra và dư âm tới khắp nơi trong nước cũng như tại hải ngoại. Những đoàn Dân Oan kéo đến Tiên Lãng thăm hỏi và hiệp nhất. Ngay cả phía Tôn giáo cũng hiệp thông qua Giám mục Hải Phòng và qua việc thăm hỏi của Đại diện Dòng Chúa Cứu Thế. Giám Mục Kon tum đang cố gắng đi tới một Uûy Ban trong Hội Đồng Giám Mục VN để chống lại những bất công trong việc đất đai.

Khi tôi đề nghị việc nới rộng liên hệ đến điểm thứ 3) trên đây, thì có người phê bình “chế diễu“ cá nhân tôi nên tôi yên tiếng, “rút lui“ vì tôi thường coi việc các Chính quyền nước ngoài đến cứu mình là nhẹ và có nhiều gai góc. Tuy nhiên Tiến sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG đã viết thư cho tôi qua sự chuyển giao của Oâng PHÁT LƯU. Tiến sĩ THẮNG cũng quan tâm đến vấn đề Dân Oan mà Tiến sĩ cắt nghĩa trong thư. Hiện nay trên Diễn Đàn cũng có những bài của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng viết về vấn đề đấu tranh cho Dân Oan.

* Dịp thứ hai ngày 21.02.2012, tôi viết đặt câu hỏi xem tại Tòa Bạch Oác: Phái đoàn Việt Nam gặp chính TT.Barack OBAMA hay người Đại diện. Khi muốn biết việc này, thì một ít người coi như tôi như “phá thối “. Tôi chẳng phá thối phá thơm gì cả mà chỉ muốn biết SỰ THẬT của thông tin như ở điểm 2) đã nêu ra. Thực vậy:

=> Trước khi có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng do Đài RFA thực hiện, thì nhiều người viết lên Diễn Đàn như đây là cuộc gặp trực tiếp TT.OBAMA. Thậm chí có những đề nghị tặng Cờ Vàng vân vân. Nếu những Thông tin vẫn tiếp diễn như sự chiến thắng để rồi đến ngày gặp không có TT.OBAMA, một số người có thể thất vọng. Thà biết SỰ THẬT trước thì sau này đỡ phải mang tình cảm thất vọng do chính phía mình quá thổi phồng chiến thắng.

=> Một số ý kiến cho rằng gặp chính TT.OBAMA hay người Đại diện, việc đó không quan trọng. Thực ra, trong việc đấu tranh và phổ biến cuộc đấu tranh có tầm rộng rãi quốc tế, việc gặp trực tiếp chính Tổng Thống và hình ảnh phổ biến khắp nơi, nhất là về Việt Nam, thì cuộc gặp có tầm ảnh hưởng quan trọng hơn nhiều sánh với hình ảnh chỉ gặp người Đại diện. Tỉ dụ, nếu Đức Đạt Lai Đạt Ma tới Tòa Bạch Oác, không gặp được TT.OBAMA mà chỉ có người Đại diện tiếp, thì tầm ảnh hưởng đấu tranh quốc tế của Đức Đạ Lai Đạt Ma bị yếu đi. Chính vì vậy mà Trung quốc luôn luôn tìm mọi cách phản đối việc một Nguyên Thủ quốc gia gặp Đức Đạ Lai Đạt Ma.

=> Việc tôi đặt câu hỏi cũng là để giúp chính tôi viết bài hôm nay về KẾT QUẢ NÀO cho Phong trào đang đấu tranh tại Hoa kỳ vì cái kết quả còn tùy thuộc vào Chính sách hiện hành của Mỹ đối với CSV.

Kết quả nào cho cuộc đấu tranh hiện hành

của khối người Việt tỵ nạn tại Hoa kỳ ?

Chúng tôi xin phân tích ba Kết quả sau đây tùy thuộc vào Chính sách của Hoa kỳ. Việc gặp trực tiếp TT.OBAMA cho quốc tế, cho CSVN và dân chúng VN quốc nội một cái nhìn nào đó về Chính sách Hoa kỳ đới với Cơ chế CSVN hiện hành. Ai cũng biết Chính sách của Hoa kỳ đối với những vấn đề Nhân Quyền. Nhưng người ta muốn nhìn cái Chính sách đối với một Cơ chế đang đàn áp Nhân quyền như Trung quốc, Việt Nam, Syrie, Nga…

a) Kết quả thứ nhất

Nếu Chính sách Hoa kỳ nêu ra vấn đề Nhân quyền cho Việt Nam nhưng vẫn giữ nguyên Cơ chế CSVN hiện hành, thì Kết quả chỉ là đòi CSVN nới rộng Nhân quyền. Việc này do chính CSVN làm chủ để nới rộng như thế nào thì do CSVN ban phát cho dân. Khi CSVN còn đó, còn làm chủ cả Lập pháp lẫn Hành pháp, thì việc nới rộng này là do đám ác quyền vốn gian giảo uốn nắn. Trong trường hợp này, CSVN có thể chiều lòng Hoa kỳ để thả một số tù nhân Chính trị, thậm chí yêu cầu Hoa kỳ đem một số tù nhân chính trị sang tỵ nạn bên Mỹ. Đây là kế mà CSVN cho những người đấu tranh chính trị đi đầy ở nước ngoài để chúng yên thân trị dân.

b) Kết quả thứ hai

Nếu Chính sách Hoa kỳ, nhân danh Nhân quyền, muốn một Tiến trình Dân chủ hóa theo kiểu Miến Điện, thì Hoa kỳ có thể đưa một số người từ Hoa kỳ về Việt Nam theo kiểu “Hòa Hợp Hòa Giải “, “Sống Chung Hòa Bình “. Tiến trình Dân chủ hóa cả một hệ thống CSVN khó khăn hơn nhiều sánh với vấn đề Dân chủ hóa tại Miến Điện. Thực vậy, tại Miến Điện, đó là Độc tài Quân phiệt, chỉ cần Dân chủ hóa cấp Lãnh đạo quân đội, trong khi đó tại Việt Nam, đó là Độc tài Chính trị của cả một hệ thống đảng viên từ Trung ương tới Địa phương. Dân chủ hóa cả hệ thống đảng viên này tại Việt Nam không dễ như Dân chủ hóa chỉ nguyên cấp Lãnh đạo quân đội tại Miến Điện. Thêm vào đó, Trung quốc không dễ dàng để Mỹ Dân chủ hóa CSVN mà Trung quốc coi đây là động chạm đến chính Chế độ của Trung quốc.

c) Kết quả thứ ba

Phong trào đấu tranh hiện nay của người Việt tại Mỹ cũng như cuộc đấu tranh của quần chúng Việt Nam quốc nội là đi đến DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành để có thể Phát triển Đất Nước và cứu nước khỏi xâm lăng Trung quốc. Liệu Chính sách Hoa kỳ có đồng ý với Dân Tộc Việt Nam ở quyết định DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành hay không. Nếu Chính sách Hoa kỳ đồng ý, thì cũng phải có Lực Lượng quần chúng Quốc nội đứng lên, sẵn sàng bạo động mới có thể DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền phải có SỨC MẠNH võ lực hộ tống thì mới mong thi hành được, nhất nữa trong một nước như Việt Nam, CSVN sử dụng võ lực công an để trấn áp Nhân Quyền. Hoa kỳ không bao giờ tái sử dụng võ lực để can thiệp vào Việt Nam nữa để DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành và hộ tống việc thực hiện Nhân Quyền cho dân Việt Nam. Cái võ lực ấy phải đến từ chính quần chúng Việt Nam quốc nội. Kinh nghiệm còn trước mắt: muốn dứt bỏ Ben ALI, MUBARAK, KHADAFI, phải có Lực lượng Dân bạo động nổi dậy và đổ máu.

Cuộc đấu tranh tại Hoa kỳ hiện nay nhằm giải quyết nào ?

=> Giải quyết a) trên đây?

Vẫn giữ Cơ chế CSVN hiện hành và chỉ nhận được một ít nới rộng Nhân quyền do CSVN ban phát. Cho Hoa kỳ thỏa mãn bằng thả ít tù nhân chính trị và đẩy những người này sang Mỹ tỵ nạn cho rảnh Chế độ.

Chúng ta không chấp nhận cái Kết quả của tranh đấu chỉ có thế.

=> Giải quyết b) trên đây?

Vẫn giữ Cơ chế CSVN hiện hành và CSVN cho Hoa kỳ được thỏa mãn bằng cách đưa một số người từ Mỹ về làm “Hòa Giải Hòa Hợp “ với CSVN để cả hệ thống đảng CSVN đẩy những “chiến sĩ Hòa Giải Hòa Hợp “ này vào thế ngồi “gật “ với chút quyền lợi cơm thừa canh cặn mà CSVN thẩy cho. Dân sẽ tiếp tục phải sống mất Nhân quyền được tăng cường bởi một số người gọi là từ Hoa kỳ về ngồi gật và tấm tắc khen ngợi viết báo cáo về Mỹ.

Chúng ta không chấp nhận cái Kết quả của tranh đấu chỉ tạo “Hòa Hợp Hòa Giải “ kiểu này.

=> Giải quyết c) trên đây?

DỨT BỎ HẲN CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH để phát triển Đất Nước và Chống Xâm lăng Trung quốc. Chúng ta nhằm cái Kết quả này, nhưng Hoa kỳ sẽ không sử dụng võ lực để giúp chúng ta làm công việc dứt bỏ Cơ chế CSVN. Từ Hải ngoại, những người Việt tỵ nạn, một số đã lớn tuổi, một số đông còn trẻ sinh trưởng tại nước ngoài, không đầu quân mang sức mạnh về giải phóng Quê Hương. Chỉ còn LỰC LƯỢNG quần chúng ở Quốc nội đứng lên lấy sức mạnh, dù phải đổ máu, để cứu lấy chính mình. Cuộc đấu tranh của người Việt tại nước ngoài, nếu muốn đi đến Kết quả tối hậu là DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành, không thể tách rời với LỰC LƯỢNG quần chúng chủ yếu tại Quốc Nội vậy.

Chúng tôi muốn lấy tỉ dụ đang diễn ra trước mắt mọi người: Nhân quyền cho Dân Tây Tạng. Không phải chỉ nguyên Chính quyền OBAMA mà các Chính quyền nước khác đều hô hào NHÂN QUYỀN cho Tây Tạng. Nhưng ngày nay, người dân Tây tạng đã tự thiêu, một quyết định BẠO ĐỘNG lên chính thân xác mình. Dân Tây Tạng ý thức rằng chỉ còn BẠO ĐỘNG của chính họ mới cho họ hy vọng nhìn thấy Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được thực hiện.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 23.02.2012

Web: http://VietTUDAN.net

No comments: