Friday, March 23, 2012

VẤN ĐỀ TRUNG LẬP VIỆT NAM I
LTS: Giữa lúc lửa bỏng dầu sôi,Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam,  lòng người lo âu. Trong những người nhiệt tâm với quốc gia có GS Vũ Quốc Thúc đề xướng chủ trương trung lập Việt Nam.
Trong hai năm qua, hình như rất it người phụ họa với GS Vũ Quốc Thúc.Nhưng có vài ý kiến khác với quan điểm của GS Vũ Quốc Thúc . Chúng tôi xin trình bày tất cả ở đây để độc giả rộng đường dư luận.
Sơn Trung.

BÀI I. Giải pháp nào cho VN truớc xâm lăng tàn bạo của TC ?
GS. Vu Quoc Thuc - Trinh Khai

Paris, tháng 09 năm 2.010 


Từ mấy nam qua đến nay “Ủy Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam” – Chủ tịch : GS. Vũ Quốc Thúc -… đã và đang vận động để VN đi đến quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn theo quốc tế công pháp.

Với tác phẩm thật quý hóa Thời đại của tôi chúng tôi đã thấy tấm lòng cao cả vì nuớc và tấm tình vô biên vì dân của Giáo Sư Đại Học Vũ Quốc Thúc. Từ mấy nam qua đến nay “Ủy Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam” – Chủ tịch : GS. Vũ Quốc Thúc – qua Paltalk, qua các bài xã luận, giải thích …… đã và đang vận động để VN đi đến quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn theo quốc tế công pháp. Lập truờng của chúng tôi truớc sau vẫn là một. Mục đích chính là bảo vệ nền độc lập tổ quốc và tự do cho toàn dân. Vì hiểm họa TC, vì tiền đồ tổ quốc, vì thuơng dân Việt tất cả chúng Ta phải tránh mọi “vọng tuởng” và nhìn sự thật, tất cả sự thật duới mọi dạng thái (la vérité, toute la vérité, rien que la vérité).

I- “Vọng tuởng” về giả thuyết, lý thuyết. Qua bao nhiêu cuộc tranh luận sôi nổi, trắng đen lẫn lộn giữa các lý do đáng kính và lý do hậu ý cá nhân, qua nhiều giả thuyết, lý thuyết….. đâu là Sự thật truớc xâm lăng tàn bạo của TC ?
a,- Phải chiến đấu vũ trang với TC. TC có hơn 2 triệu lính, có ngân quỹ quốc phòng chỉ sau có Mỹ. Trong truờng hợp này GS Đại Học Vũ Quốc Thúc đã hỏi các tác gỉa đề ra : “ Phuơng tiện đâu ? Quý vì có đồng ý để con cháu mình tham gia giải pháp này khi có động viên ? Con cháu có nghe lời không ?

Đây chỉ là “vọng tuởng”

.b,- Phải chiến thắng CSVN truớc.
Qua hơn nữa thế kỷ với miền Bắc, qua gần 40 năm với miền Nam, cuộc đấu tranh giữa các phe phái đâu đã ngưng ? Trong khi đó nạn xâm lăng TC càng ngày càng khẩn truơng : biên giới bị lấn chiếm, các đảo bi xâm chiếm, kinh tế và chính trị càng bị lệ thuộc. TC sẽ điệt CSVN khi đã thôn tính xong VN (hết thỏ thì làm thịt chó săn) Đây chỉ là “vọng tuởng”.

c,- Phải hợp tác với Nhà nuớc CSVN để xây dựng kinh tế truớc.
Hiện nay một nhóm lãng đạo Độc Đảng VN đang bán nuớc VN cho TC, buôn dân và để ngoại bang khai thác dân nô lệ VN. Về hợp tác để củng cố địa vị của họ, huởng ứng việc làm đáng trách của họ, tiếp tay với họ để bán nuớc …… Nên làm hay sao ? Đây chỉ là “vọng tuởng”

d,- Phải đi đến “dân chủ” để chống TC.
Giải pháp dân chủ không thể đến một sớm một chiều cho VN qua mấy thế hệ hoàn toàn không biết tí gì về dân chủ. Dân chủ theo Độc Đảng CSVN : “Đảng cử dân bầu” ?. Nếu hiểu sự thật các nguời yêu nuớc, các đảng phái và dân Việt phải biết đấu tranh hữu hiệu trong nhiếu năm thì VN mới đến đuợc dân chủ sự thật. Với chính trị xâm lăng khẩn cấp TC, dất nuớc VN đâu còn thời gian chờ đợi. Khi Chính trị bành truớng TC đã thành công thì còn gì nữa hai chữ dân chủ VN để bàn, để mà tranh luận như các Cụ nói “Ván đã đóng thuyền ….thì thôi”. Đây chỉ là “vọng tuởng”.

II- Sự Thật
a,- Chính trị thế giới và biển Đông. (*)
Biển Đông là mạch máu lưu thông của cả thế giới với hiện tình phát triển kinh tế của Á Châu, là Sự thật sống còn của các nuớc Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Việt Nam …… Lào, Miên, các nuớc ASEAN ….. cũng là quyền lợi đặc biệt của Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nga Sô ….. v. v. Vì Sự thật này tất cả thế giới đều mong một giải pháp “không chiến tranh” để Biển Đông vẫn là giải pháp quốc tế, Sự thật sau đó là Việt Nam sẽ là giải pháp tối hậu vì trên địa bàn chính trị thế giới VN Nam là nút chận duy nhất truớc Chính trị bành truớng TC về biển Đông.

b.- Chính trị bành truớng TC và biển Đông. (*)
Ý đồ xâm luợc TC đã quá rõ ràng : xâm lăng và lệ thuộc VN, độc đoán nới rộng hải phận để chiếm toàn bộ biển Đông nghĩa là nắm giữ mạch máu kính tế thế giới, đây là Sự thật sống còn của cả Á-Châu c,- Địa thế VN và biển Đông. (*) Theo tài liệu lịch sử về ký kết giửa Chính Phủ Pháp (VN là thuộc địa) và Chính Phủ Mãn Thanh (Trung Quốc là thuộc địa) các Đảo Hoàng Sa và Truờng Sa là thuộc chủ quyền VN. Giá trị chủ quyền này vẫn còn đối với VNCH tại LHQ, nên truớc công pháp quốc tế lá thư của Phạm văn Đồng dâng đảo cho TC hoàn toàn không có giá trị. Với các đảo này lãnh hải VN bao gồm gần hết biển Đông. Cũng vì sự thật này VN đang là nạn nhân và mục tiêu của sự tham vọng, bành truớng TC. (*) Tác giả đã có viết bài trình bày chi tiết vế các vấn đề này

III- Giải pháp chận đứng Chính trị bành truớng TC về biển Đông

A,- Truớc hiểm họa khẩn truơng Mất Nuớc Diệt Vong, giải pháp của VN phải giải đáp các điều kiện nào ?

Mỗi chúng TA (hải ngoại, quần chúng, đảng phái chính trị, cán bộ, công an, quân đội,….. đảng viên CS…) phải nhìn sự thật vì quyền lợi đất nuớc, vì tồn vinh dân tộc dù không đúng ý mình, dù vì « vọng tuởng » hoặc « vọng ngã » của chính mình : a,- Truớc việc xâm lăng TC, VN không đủ khả năng để tự giải quyết : đây là sự thật VN Bất lực về mọi mặt : quân sự ; kính tế ; tài chánh ; nhân sự……

b,- Phải có sự đồng thuận của các nuớc Á Châu, Mỹ, Úc .. : đây là sự thật .
Bành truớng TC về biển Đông gặp 02 trở ngại lớn nhất : Đài Loan và Việt Nam.

Truớc sự bành truớng TC về biển Đông, Nhật và Mỹ đã ký kết một thỏa hiệp ngày 01.05.2006 về chỉ huy chung (commandement intégré) giữa Quân đội Nhật và Quân đoàn I của Mỹ với mục đích xát nhập 02 lực luợng để bảo vệ Nhật, các nuớc lân cận Nam Hàn và eo biển Đài Loan (nghĩa là Đài Loan). Vì hiệp uớc này Thủ Tuớng nhật J. KOIZUMI đã xin Quốc Hội Nhật sữa đổi quan trọng trong hiến pháp.** Giải pháp Trung Lập VN đã đủ điều kiện : đây là sự thật
Đúng là thiên thời vì quyền lợi quá to lớn của các nuớc Á-Châu, Mỹ, Úc … Vì Địa thế VN với biển Đông nên giải pháp Trung Lập VN sẽ gỉải quyết thật tốt quyền lợi thế giới và VN ==> đúng là địa lợi. Truớc hiểm họa xâm lăng TC, tất cả nguời Việt yêu nuớc đã một lòng . Đây là sự đoàn kết của mọi tầng lớp dân Việt ==> đúng là nhân hòa.
c,- Vì quyền lợi cá nhân không nuớc nào kể cả Mỹ và TC muốn chiến tranh cả. Nếu có sự bất ổn hoặc xáo trộn quan trọng trong vùng thì Trung Công không có khả năng nuôi 01 tỷ 700 triệu dân (1.700.000.000 theo nhận xét của các chuyên viên) : đây là sự thật

B,- Lịch sử TRUNG LẬP Trung Lập thuờng trực (Neutralité permanente) đuợc ghi rõ ràng trong Hiến Pháp. Nhờ vậy Thủy Điển đã tránh đuợc sự tàn pháp cũa Đệ I và Đệ II thế chiến và chiến tranh Lạnh

** Nước ÁO – L’AutricheSau Đệ II thế chiến Nước ÁO bị chiếm giữ bởi 04 cuờng quốc, nhờ khôn khéo trong ôn hòa họ đã lựa con đuờng Trung Lập thuờng trực và vũ trang đuợc ghi rõ ràng trong Hiến Pháp (Dispositions générales -Article 9a…), qua đó Nước ÁO đã hoàn toàn Độc Lập Tự Do.
** THỤY SỸ – La Suisse. Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn đã đuợc ghi rõ ràng Trong Hiến pháp THỤY SỸ (Điều 185 : (Le Conseil fédéral) Hội Nghị Liên Bang có thẩm quyền quyết định mọi hành động để bảo toàn lãnh thổ, Độc Lập và Trung Lập của THỤY SỸ ).

C,- TRUNG LẬP PHÁP LÝ VĨNH VIỄN VN.** Đâu là sự thật về Chính trị VN hiện nay ? :
Truớc đây Chủ Tịch nhà nuớc Ông Nguyễn Minh Triết dã xác nhận tại Hoa Kỳ : “Ngoại giao VN mở rộng, đa dạng và đa nguyên” (Les politiques étrangères du VN seront élargies, multiformes et multilatérales…..)= Mới đây Thứ trưởng Quốc phòng VN, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố: “Chính sách quốc phòng của Đảng và Nhà nước chúng tôi thể hiện nhất quán phương châm “ba không”: “Không tham gia các liên minh quân sự hoặc là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, – Không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại VN, – Không dựa vào nước này để chống nước kia”.= Gần đây Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Lê Công Phụng tuyên bố :”Việt Nam mạnh mẽ ủng hộ chính sách ngoại giao của Mỹ là quay lại Đông Nam Á và Đông Á….” Nào chiến hạm Mỹ, nào ngoại truởng H. Clinton đến, nào liến kết quân sự với Nam Duơng, nào ASEAN… v. v. ….. một số câu hỏi đuợc ra :

a,- VN đang “đánh đu” giữ 02 cuờng quốc ? Một mặt vẫn mất đất, mất đảo…(vì TC) mặt khác thêm lệ thuộc (với Mỹ) … càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm cho tuơng lai VN
b,- VN đang thật sự thi hành Quy Chế Trung Lập (Neutralité de facto) ? Nếu là Độc Đảng kẻ nào nắm đuợc lãnh đạo Đảng sẽ nắm đuợc Đảng, Nhà nuớc, Đất nước và toàn Dân. Độc lập Tự do đâu còn nghĩa lý gì, thì Dân Chủ chỉ là “vọng tuởng” mà thôi ! !

c,- Vì đất nuớc, vì dân tộc, vì hòa bình …… VN đã có khả năng tự dặt một nền Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn (Neutralité de jure) bằng cách sữa đổi hiến pháp :** Giải pháp Trung Lập hòa bình hội đủ điều kiện nêu trên.Giải pháp này sẽ đem lại hòa bình an ninh cho toàn vùng biển đông. VN nay là thành viên chính thức của Hội Đồng Bảo An LHQ, của Hôi đồng các nuớc Á Châu ASEAN. Qua đó VN không cần qua các đuờng lối nào hết như Thụy Sỹ, Áo…., tự do sữa đổi Hiến Pháp (*) để trở thành 01 nuớc Trung Lập Vĩnh Viễn vì đó là nguyên tắc cơ bản tuyệt đối về Chủ Quyền Quốc Gia thành viên HĐ BA LHQ dựa theo nguyên lý cơ bản của chế độ lập hiến (le principe de la constitutionnalité).(*) Vì an-ninh biển Đông Nhật đã sữa đội Hiến Pháp duới Thủ Tuởng J. KOIZUMI

Truớc sự biến động thật nguy hiểm tại biển Đông, VN cần có giải pháp cấp thời hữu hiệu : Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn (Neutralité Perpétuelle) đuợc ghi rõ ràng trong Hiến Pháp với các điều kiện : 1.- Không tham gia liên minh Quân Sự vào thời bình cũng như thời chiến để tránh bị lôi cuốn vào mọi xung đột tuơng lai.2.- Thành lập Thể Chế Trung Lập Vũ Trang để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và Quy chế Trung Lập Vỉnh viễn của mình. Nhiệm vụ chính của Quân Đội là tự bảo vệ đất nuớc.

3.- Giao thuơng công bằng với mọi quốc gia khi xẩy ra xung đột. Vào thời bình VN sẽ hoàn toàn Tự Do vô hạn chế về ngoại giao và ngoại thuơng với toàn Thế Giới.

4.- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn của VN sẽ đuợc chính thức ghi nhận trong Hiến chuơng Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Khi các nuớc thành viên LHQ thừa nhận Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN, họ sẽ phải tôn trọng và bảo vệ VN truớc mọi đe dọa ngoại bang qua sự đồng thuận của các nuớc Á Châu, Mỹ, Úc .. .– kể cả TC cũng đuợc trấn an vì không có đối nghịch đặt căn cứ quân sự tại VN.
Vì lý do nêu ở phần III trên, vì công pháp quốc tế, Thế Giới sẽ phải ủng hộ Chủ quyền VN về Thể chế Trung Lập và nền Ngoại Giao Trung Lập. Đây cũng là nguyện vọng « Độc Lập Tự Do » của đại đa số nguời Việt trọng mọi thành phần (quân, dân, cán bộ, việt kiều, đảng phái v. v. …).
**.- Luật Pháp VN và Luật Pháp Quốc Tế.
Để tránh mọi biến thể chính trị trong tuơng lai, theo như Thụy Sỹ Việt Nam sẽ thi hành nguyên tắc như sau đây :
= Truớc thay đổi thuờng xuyên vì sự toàn cầu hóa, để thi hành Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn của chính mình, VN luôn luôn chấp nhận mọi Luật Pháp Quốc Tế hiện hành và mọi sữa đổi trong tuơng lai, và sẽ ghi vào nền Luật Pháp VN Trung Lập như đã đuợc định nghĩa nói ở trên. Luật Pháp Quốc Tế (1) đuơng nhiên đuợc chuyển vào Luật Pháp VN không cần qua văn kiện chính thức đặc biệt nào cả.
(1) Do Hiên Chuơng LHQ đảm nhận.

= Để bảo đảm Quy Chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn, mọi Luật Pháp mới hay mọi sữa đổi phải tôn trọng triệt để (sine qua non) 03 điều kiện sau đây ( theo kinh nghiệm Thủy Sỹ) :
1.- Sự Tiên quyết (la primauté) của Luật Pháp Quốc Tế …. nghĩa là khi đuợc hình thành nội Luật Pháp VN không được vuợt qua Luật Pháp Quốc Tế (*).

2.- Sự Tất đúng (l’infaillibilité) của Luật Pháp Quốc Tế (*)…. nghĩa là mọi dự án Luật Pháp VN lúc nào cũng phải tôn trọng Luật Pháp Quốc Tế.(*) Sự Tiên quyết của Luật Pháp Liên Bang Âu Châu (Union Européenne) : đối với các nuớc thành viên, Luật Pháp Liên Bang Âu Châu phải đuợc ưu tiên tôn trọng và sau đó sẽ phải đuợc chuyển vào Luật Pháp của mỗi Nuớc thành viên.

4,- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN đuợc ghi trong Hiến Pháp sẽ đuợc chính thức thừa nhận trong Hiến Chuơng Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.**.- Sữ đổi Hiến Pháp VN Trung Lập. Mọi sữa đội về Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN phải qua trưng cầu dân ý đuợc ghi vào hiến pháp để tránh mọi lạm dụng có thể xẩy ra sau này.

6.- Thành lập Quy Chế Trung Lập Tôn Giáo. Vì lý tuởng quốc gia, vì hạnh phúc nhân dân, vì tôn trọng nhân quyền và dân quyền 02 chữ Trung Lập sẽ gôm cả Quy Chế Trung Lập Tôn Giáo.

Qua Quy Chế Trung Lập chánh phủ sẽ giữ địa vị Trung Lập đối với các tôn giáo do đó sẽ thỏa mãn các điều kiện tiên quyết :** Quốc gia không có tôn giáo (l’État n’a pas de religion)
** Tự do tín nguỡng (liberté de religion)
** Tự do tư tuởng và thờ cúng (liberté de conscience et liberté de culte)
** Bảo đảm Tự do chính trị (liberté politique)
** Dộc lập giữa văn hóa và tôn giáo (indépendance entre la culture générale et la culture religieuse. Ex : il n’y aura pas de texte sacré, ni de texte incréé =; tout est humain) Vì các lý do này nên “Trung Lập Tôn Giáo” (la Neutralité) phải đứng truớc “tục tính” (la laïcité) đuợc đặt trên căn bản là đức tin (la foi) xem ra chỉ có tính cá nhân chưa bao trùm tất cả các điều khoản ghi trên và trong địa bàn tổ quốc. Sự phân biệt này rất quan trọng đối với tuơng lai ôn hòa, hạnh phúc của dân Việt.


GS. Vũ Quốc Thúc & Trịnh Khải
Paris, tháng 09 năm 2.010
(Ủy Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam )
Chủ tịch : GS. Vũ Quốc Thúc (a)
(a) Vũ Quốc Thúc (sanh năm 1920). Chức vụ : Giáo sư Đại Học (VNCH – Pháp Quốc) Khoa truởng – Thống đốc ngân hàng - Bộ truởng … (VNCH ) Tác phẩm : Vừa cho xuất bản cuốn sách tựa đề * Thời đại của tôi * gồm 02 cuốn : Cuốn I : Nhìn lại 100 năm lịch sử (403 trang) Cuốn II : Đời tôi trải qua các thời biến (700 trang)
(b) Trịnh Khải (sanh năm 1938). Chức vụ : Thanh Tra Trung Ưong Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH Kỹ sư đặc trách dự án Hãng quốc tế Schlumberger có mặt trên 170 nuớc thế giới Tác phẩm ( Éditions Thélès – Paris ) : 1.- Par la science, comprendre l’Essence de la Voie du Bouddha (419 pages) 2.- Les Spiritualités orientales et le Socialisme avec doctrine (225 pages

BÀI II.Phỏng vấn giáo sư Vũ Quốc Thúc về quan hệ Việt-Trung
"Giáo sư Vũ Quốc Thúc trả lời phỏng vấn 


Giáo sư Vũ Quốc Thúc trả lời phỏng vấn RFI ngày 08/03/2012.
Giáo sư Vũ Quốc Thúc trả lời phỏng vấn RFI ngày 08/03/2012.

LTS: RFI ghi hai buổi phỏng vấn GS Vũ Quốc Thúc,  một bài ghi ngày 8-3-2012, một bài ghi 19-3-2012, thực ra hai bài là một.
Sơn Trung. 

Thanh Phương

RFI ngày 08/03/2012
"Giáo sư Vũ Quốc Thúc trả lời phỏng vấn RFI ngày 08/03/2012." ;Giáo sư Vũ Quốc Thúc là một nhà trí thức đã từng trải qua biết bao thăng trầm của thời cuộc Việt Nam. Tốt nghiệp tiến sĩ Luật và thạc sĩ đại học Kinh tế Pháp, ngoài việc giảng dạy ở đại học suốt từ những năm 1950, ông cũng đã từng giữ những chức vụ quan trọng dưới hai nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa: Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, Cố vấn Phủ Tổng thống, Quốc vụ khanh phụ trách tái thiết và phát triển... Tên tuổi của giáo sư Vũ Quốc Thúc cũng gắn liền với Kế hoạch Hậu chiến Lilienthal-Vũ Quốc Thúc (1968).

 
Sang Pháp tỵ nạn từ cuối thập niên 1970 và hiện vẫn sống ở ngoại ô Paris, giáo sư Vũ Quốc Thúc, năm nay dù đã sang tuổi 92, vẫn theo dõi rất sát thời sự quốc tế và trong nước, cũng như vẫn không ngớt trăn trở về tiền đồ của dân tộc, nhất là trong bối cảnh mà hiểm họa Trung Quốc ngày càng đè nặng lên Việt Nam.
Chính mối ưu tư của một học giả yêu nước thương dân đã thúc đẩy giáo sư Vũ Quốc Thúc tham gia ký tên cùng với 35 nhà trí thức hải ngoại vào bức Thư ngỏ gởi các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc. Do việc tham gia ký tên bức thư ngỏ này mà ông đã bị một số người ở hải ngoại chỉ trích, nhưng đối với giáo sư Vũ Quốc Thúc, đó là cái giá mà một nhà trí thức dấn thân sẳn sàng trả, vì sự tồn vong của đất nước.
Qua sự sắp xếp của giáo sư Nguyễn Thái Sơn ở Paris, chúng tôi đã có dịp thực hiện một cuộc phỏng vấn rất dài với giáo sư Vũ Quốc Thúc vào ngày 8/3 vừa qua tại nhà riêng của giáo sư Thái Sơn.
Tuổi đã quá cửu tuần, nhưng giáo sư Vũ Quốc Thúc vẫn còn khoẻ, thậm chí tự mình đi xe lửa và métro đến chỗ hẹn, không cần ai chở đến! Giống như vào những năm tháng còn đứng trên bục giảng đại học, càng nói, giọng của ông càng hùng hồn, khi thế của ông càng hăng say, như thể là bầu nhiệt huyết tuổi thanh xuân vẫn còn nguyên vẹn trong con người của bậc trưởng lão này.
Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một phần của cuộc phỏng vấn với giáo sư Vũ Quốc Thúc, chủ yếu nói về những suy nghĩ của một nhà trí thức hải ngoại về quan hệ Việt- Trung xưa và nay:

RFI: Xin kính chào giáo sư Vũ Quốc Thúc. Trưóc hết, ông có nhận định thế nào về nguy cơ bành trướng của Trung Quốc đối với Việt Nam?
Giáo sư Vũ Quốc Thúc: Chúng ta không thể không lo ngại trước những mưu toan bành trướng của người bạn láng giềng phương Bắc. Nếu nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rằng trong bao nhiêu thế kỹ nay, chính quyền ở Trung Quốc luôn tìm cách bành trướng lãnh thổ về phương Nam. Vì điều kiện địa lý chính trị, Việt Nam chúng ta ngay từ đầu, khi thì là tiền đồn để người bạn phương Bắc tiến về phương Nam, nhưng cũng có lúc là cái nút chặn con đường bành trướng thế lực của họ về phương Nam.
Qua lịch sử, tôi rất lấy làm hãnh diện là tổ tiên chúng ta đã không ngần ngại chống lại những mưu toan xâm lăng của láng giềng phương Bắc, mặc dù biết rõ tương quan lực lượng vô cùng bất lợi cho chúng ta, đã khéo léo lợi dụng những ưu điểm về địa thế để luôn luôn đánh bại được họ.
Nên nhớ rằng hồi đó trên trường quốc tế, chúng ta chỉ là một nước nhỏ yếu, đâu biết trông cậy vào ai, mà phải luôn đối phó với một láng giềng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Đọc lại lịch sử, chúng tôi thấy tổ tiên chúng ta đã khéo léo, biết lúc cương, lúc nhu, làm như là chịu cái quyền của láng giềng phương Bắc về mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế không bao giờ để cho họ trực tiếp đô hộ chúng ta.
RFI: So sánh cách chính sách ngày nay của các lãnh đạo Việt Nam với cách đối phó của ông cha ta trước đây?
Giáo sư Vũ Quốc Thúc: Mỗi thời đại, chúng ta phải dựa vào những cái gì là ước lệ chung trên trường ngoại giao. Ngày xưa, chỉ có Trung Quốc lớn mạnh và chúng ta, với một số nước nhỏ yếu khác ở vùng Nam Á. Lúc đó, chúng ta phải viện vào cái gì đễ giữ không cho Trung Quốc xâm lăng? Chúng ta đã dựa ngay vào cái văn hóa của Trung Quốc, vào cái lễ nghi của Trung Quốc, vào thể chế dựa trên nguyên tắc phong kiến của Trung Quốc.
Ngày nay, trái lại, đã có luật quốc tế và hơn nữa, chúng ta đã có một vị thế ngoại giao có thể nói là khá mạnh. Tôi nhớ là vào năm 2007, Việt Nam được bầu làm hội viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ với một đa số gần như là 80-90% hội viên LHQ. Như vậy về mặt ngoại giao đã có hai thắng điểm so với ngày xưa: các công ước quốc tế và cảm tình của các nước LHQ đối với ta.
Nhưng lịch sử cũng cho ta thấy là khi một nước nào có ý đồ bành trướng thì lắm khi họ bất chấp luật lệ quốc tế, bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế, muốn đặt quốc tế trước sự đã rồi. Chính vì thế chúng ta bao giờ cũng phải cảnh giác. Tôi vẫn nhớ câu ngạn ngữ La Tinh “ Nếu anh muốn hòa bình thì anh phải chuẩn bị chiến tranh”. Chính vì thế phải bồi dưỡng nội lực của mình, để có thể chống lại họ nếu cần.
Tôi không phải là một nhà quân sự, nhưng tôi thấy rằng với những phương tiện hiện đại sát thương hàng loạt, chúng ta có thể bị áp đảo trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng không một cường quốc nào có thể chiếm đóng lãnh thổ một nước khác, khi mà nhân dân nước đó không cam chịu. Bởi vì khi nhân dân kết đoàn thành một khối, thì bằng cách này hay cách khác, ta có thể tiêu diệt dần dần, làm hao mòn lực lượng của kẻ chiếm đóng và rốt cuộc thì kẻ chiếm đóng phải ra đi và lắm khi phải ra đi trong tuổi nhục.
Nhưng kịch bản có thể dễ xảy ra hơn là Trung Quốc sẽ chiếm toàn bộ quần đảo Trường Sa? Làm cách nào để ngăn chận?
Giáo sư Vũ Quốc Thúc: Chính vì thế mà tôi rất mừng là có sự trở lại ở Á châu, nhất là ở vùng Đông Nam Á, của đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ. Tôi cảm thấy là Hoa Kỳ đang có tham vọng ( tham vọng đó là chính đáng, chứ không vô lý ), đó là thiết lập một trật tự mới cho toàn cầu và trong trật tự mới đó, Hoa Kỳ sẽ chú tâm đặc biệt hơn đến vùng Thái Bình Dương và cả Đông Nam Á, cho rằng đó là vùng sẽ đóng vai trò then chốt trong tương lai.
Cho nên, trong giai đoạn khó khăn này, tôi rất mừng là giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sự bang giao càng ngày càng thắm thiết hơn. Nhờ bang giao thân hữu với Hoa Kỳ, nhờ sự trở lại của Hoa Kỳ, nhờ ý thức quyền lợi chung là phải cộng tác với nhau để khai thác tài nguyên biển và nhất là để bảo đảm tự do lưu thông hàng hải, nên tôi không e ngại chuyện Trung Quốc lấn át chúng ta.
Nhưng năm 1974, Trung Quốc đã lợi dụng tình trạng quốc tế lúc ấy chưa rõ ràng, cho rằng Hoa Kỳ đã bỏ đi, không nước nào ở Tây phương can thiệp vào Đông Nam Á nữa, đặt thế giới trước sự đã rồi, chiếm đóng Hoàng Sa. Chuyện đó rồi đây sẽ phải giải quyết bằng thương lượng và nếu cần, đưa ra trước một cơ quan quốc tế nào đó.
Ta đừng nghĩ là Trung Quốc mạnh. Nếu đem hải quân của họ chống Hải quân Hoa Kỳ thì chẳng khác gì đem một cái gì mong manh chọi với một tảng đá lớn. Tôi tin rằng những người cầm đầu ở Trung Quốc, nhất là những người chỉ huy hải quân không dại gì đi vào con đường nguy hiểm đó. Cho nên, tôi tin rằng nếu Hoa Kỳ trở lại và bắt tay với Việt Nam thì ta không ngại gì.
RFI: Phải chăng do sự ràng buộc giữa hai đảng Cộng sản, giới lãnh đạo Việt Nam bị bó tay trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ?
Giáo sư Vũ Quốc Thúc: Tôi cũng đã nhìn thấy từ lâu hiểm hoạ Bắc thuộc. Họ không cần chiếm đóng mình, mà họ lợi dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, bổ túc thêm tư tưởng Mao Trạch Đông, họ viện lý do liên đới giữa các Đảng Cộng sản, để tự coi họ là Cộng sản đàn anh và Việt Nam là Cộng sản đàn em. Bất lợi cho chúng ta là vào năm 1990, sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, chế độ Cộng sản Âu châu trên đường tan rã, những người cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó đã sang Thành Đô, chấp nhận khuất phục Đảng CS Trung Hoa. Tôi không rõ về chi tiết của những cam kết, nhưng tôi được biết rằng Đảng CS Việt Nam đã chấp nhận theo đúng đường lối của Đảng CS Trung Hoa
Đến bây giờ, vì sợ hãi đàn Đảng Cs đàn anh như thế cho nên giới lãnh đạo Việt Nam luôn luôn cứ ngoài mặt thì phản đối dựa trên những nguyên tắc luật lệ quốc tế, nhưng bên trong chẳng qua chỉ phản ứng lấy lệ và luôn luôn phục tùng Đảng CS Trung Quốc.
Chính vì thế mà tôi đã từng đề nghị là phải cắt đứt dây xích ràng buộc Đảng CS Việt Nam vào Đảng CS Trung Quốc. Tại sao họ lại dựa vào Đảng CS Việt Nam để nắm toàn dân Việt Nam? Là vì thể chế chung của các nước CS là Đảng CS nắm độc quyền toàn trị trên đất Việt Nam. Dân chủ chỉ là hình thức.
Đảng CS Việt Nam trước tiên phải trả lại quyền làm chủ thật sự cho nhân dân, chứ không phải chỉ thay đổi một số luật lệ. Họ có thể sửa đổi Hiến pháp, đưa ra một số luật về bầu cử, về chính đảng, nhưng sẽ chỉ là hình thức. Dân chủ phải là trong tinh thần, trong tác phong. Từ những người cầm đầu cho đến nhân dân, ai cũng phải có tinh thần dân chủ. Phải có ý chí dân chủ, thì lúc bầy giờ mới thực hiện được chế độ dân chủ thật sự.
Bây giờ không phải là thời buổi mà nhân dân xem những người cầm đầu là phụ mẫu của mình nữa. Những người cầm đầu là do dân bầu ra, đại diện cho nhân dân, được giao nhiệm vụ quản trị đất nước. Nhưng họ phải chịu trách nhiệm của họ. Nhân dân vẫn là làm chủ và làm chủ thật sự.
Mà khi tôi nói nhân dân là nói toàn thể nhân dân, không chỉ người sống ở quốc nội. Đừng quên rằng có đến 3 triệu người hiện đang sống ở hải ngoại. Họ là dân Việt Nam, thì trước hết họ có bổn phận và có quyền yêu nước. Tại sao lại có những người coi rằng yêu nước là độc quyền dành cho một phe đảng? Đừng quên rẳng chính nhờ tinh thần dân tộc, mà đất nước ta mới tồn tại cho đến ngày hôm nay. Tình thần dân tộc ấy dựa trên ý chí sống chung, dựa trên ý thức trách nhiệm, dựa trên cái ký ức cả một quá trình tranh đấu qua bao thế kỹ.
Tôi cũng là một người sống ở hải ngoại, cho nên tôi vẫn coi tôi như là dân Việt. Đừng tưởng rằng tôi sống ở hải ngoại thì tôi không có cách gì để tham gia vào sinh hoạt chính trị trong nước. Không! Chúng ta sống vào một thời đại có những tiến bộ rất ngoạn mục về kỹ thuật truyền thông. Ở đâu tôi cũng vẫn theo dõi được tình hình chính trị trong nước, góp ý kiến và nếu cần, đưa những ý kiến ấy về nước để gây nên những phong trào trong nước.
RFI: Vì sao ông đã tham gia ký tên vào bức thư ngỏ của các trí thức hải ngoại gởi các lãnh đạo Việt Nam, cho dù bị chỉ trích là công nhận chế độ hiện nay?
Giáo sư Vũ Quốc Thúc: Tranh đấu không phải lúc nào cũng bằng võ lực, mà ngày nay ta phải sử dụng những võ khí mới mà tiến bộ kỹ thuật mang lại cho chúng ta. Cũng chính vì thế mà sau khi xảy ra các cuộc cách mạng màu ở Đông Âu, tôi đã có bài phân tích liệu cách mạng nhung có thể xảy ra ở Việt Nam hay không.
Những người đối lập có thể tấn công trước hết là với lợi khí thông tin và nhất là phải đưa những ý kiến của mình về truyền bá trong nước, làm biến chuyển tâm lý của nhân dân trong nước và kể cả tâm lý của những người đang nắm quyền. Họ cũng là người Việt Nam. Dù muốn dù không, họ không thể nào gạt bỏ tinh thần dân tộc, mà trong đó lòng yêu nước là chuyện tự nhiên.
Những người ở hải ngoại có thể có những hành động đi thẳng vào tâm lý của những người trong nước, khích động tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, khiến cho họ thức tỉnh. Chính vì lý do mà tôi đã không ngần ngại ký tên vào bức thư ngỏ. Mà khi gởi bức thư ngỏ đó đi thì nhiều người nghĩ rằng đó là công nhận thế chế hiện thời với sự lãnh đạo của Đảng CS, thì tôi xin nói ngay: Ta không thể quay lưng vào thực tế. Hành động thì phải dựa trên hoàn cảnh thực tế. Nếu hành động mà cứ nhìn vào quá khứ, tưởng như là quá khứ đó vẫn còn cho đến ngày hôm nay, thì làm sao tranh đấu được?
Tôi không bao giờ phân biệt trí thức với nhân dân, mà chúng ta là những công dân giống nhau. Những người được gán cho là “trí thức” ấy, chẳng qua có thể là họ am hiểu tình hình hơn. Ở ngoại quốc này, nếu theo dõi thông tin thì có thể biết rõ tình hình thế giới, còn trái lại những người trong nước, dù có bằng cấp đến đâu đi nữa, mà không được thông tin đều đặn thì, vẫn không am hiểu tình hình thế giới, mà ngay cả tình hình trong nước cũng chưa chắc là nắm rõ. Một khi không hiểu như thế thì có đáng gọi là trí thức hay không?
Chính vì thế mà những người ở hải ngoại, dù có bằng cấp hay không bằng cấp, nhưng một khi đã am hiểu tình hình thì phải dám dấn thân. Nói rằng đi bước trước như thế có nghĩa là khuất phục Đảng CS Việt Nam, thì chẳng qua đó chỉ là đạo đức giả, để biện minh cho việc không dám dấn thân. Một khi đã hiểu rõ tình hình, thì phải ý thức cái trách nhiệm của mình, mà trách nhiệm của mình là lắm khi phải xung phong đi, phải dấn thân đi, phải nhảy xuống vũng bùn đi. Người ta còn có thể hy sinh được tính mạng, còn mình chỉ sợ những lời chỉ trích mà không dám làm, thì có phải là có lỗi với dân tộc hay không?
Giáo sư Vũ Quốc Thúc
19/03/2012
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120319-phong-van-giao-su-vu-quoc-thuc-ve-quan-he-viet-trung
More

BÀI III. Câu chuyện Việt Nam
Hoài Hương Đài VOA  
Thứ Tư, 21 tháng 3 2012

Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc
Giáo sư Vũ Quốc Thúc, cựu Khoa Trưởng Trường Luật Sài Gòn, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Việt nam Cộng hòa, cựu Giáo sư Đại Học Paris XII, là người từng nắm nhiều chức vụ quan trọng trong nền Đệ nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam trước đây. Nay đã ngoài 90, nhiều người coi ông như một chứng nhân của lịch sử, người đã theo sát những thăng trầm của đất nước trong một giai đoạn kéo dài trên nửa thế kỷ. Trong Câu Chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này, Giáo sư Vũ Quốc Thúc chia sẻ những ưu tư của ông về hiện tình đất nước, và nguyện vọng của ông muốn đất nước duy trì độc lập và quyền tự quyết.

Giáo Sư Vũ Quốc ThúcViệt Nam sẽ giữ vị thế nào trong trật tự thế giới mới đang thành hình, khi mà Trung Quốc ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trên sân khấu thế giới, và giữa lúc Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực để xây dựng một liên minh khu vực nhằm kiềm hãm Trung Quốc qua chính sách trở lại Châu Á? Giáo sư Vũ Quốc Thúc nhận định:

“Nước Việt Nam hiện nay đang đứng vào một khúc quanh lịch sử. Nếu mà không khéo léo thì có thể dân tộc và đất nước Việt Nam một lần nữa lại lâm vào cái cảnh bị hai thế lực ngoại bang tranh giành trên đất mình và rồi bị lợi dụng người Việt Nam để mà đánh nhau để bảo vệ các quyền lợi của họ. Việt Nam đã qua cái cảnh ngộ đó trong bao nhiêu năm nay rồi, đất nước đã bị tàn phá nhiều rồi, dân tộc đã bị tang tóc đau khổ nhiều lắm rồi... Chính vì thế cho nên chúng ta phải tỉnh táo. Tôi xin thưa rằng nhìn với con mắt người Việt Nam như thế, thì tôi lo ngại vô cùng. Toàn thể công dân ở trong nước cũng như ngoài nước có trách nhiệm làm thế nào để giữ được nước Việt Nam, đừng để một lần nữa bị lâm vào cảnh chiến tranh, huynh đệ tương tàn, rồi thì đất nước bị tàn phá mà rốt cuộc chỉ có ngoại bang được lợi mà thôi.”

Giáo sư Vũ Quốc Thúc nói mặc dù Trung Quốc đang phát triển mạnh và có tham vọng trở thành một siêu cường thứ hai, Việt Nam không thể để cho cường quốc phương Bắc làm mưa làm gió như chốn không người. Giáo sư Vũ Quốc Thúc nói điều quan trọng là người Việt phải làm sao làm chủ được vận mệnh của mình, đừng để đất nước rơi lại vào tình trạng bị động như trong quá khứ, để các siêu cường đưa ra quyết định trong khi người Việt Nam chi biết thi hành. Tuy nhiên các điều kiện thực tế có cho phép Việt Nam làm điều đó hay không?

Giáo sư Vũ Quốc Thúc: "Chúng ta không nên có mặc cảm là chúng ta yếu quá. Ta không phải là một cường quốc về quân sự, nhưng ta đủ sức để ngăn chặn không cho một ngoại bang nào chiếm đóng nước chúng ta. Họ có thể tàn phá chúng ta. Họ có thể đánh bại quân đội chúng ta, nhưng nếu họ muốn chiếm đóng đất nước chúng ta thì chắc chắn họ sẽ bị thất bại, họ sẽ giam mình vào ngõ bí và rồi họ sẽ sa lầy, rồi lực lượng của họ sẽ hao mòn dần dần. Chúng ta có một điều mà không ai có thể tiêu diệt được hết, đó là tình nghĩa dân tộc, là ý chí muốn độc lập, cái quyền tự quyết mà mình phải tha thiết bảo vệ, vậy thì bằng mọi cách, không ai có thể chiếm đóng đất nước chúng ta, biến chúng ta thành nô lệ.”

Giáo sư Vũ Quốc Thúc nói không giống như thời xưa, Việt Nam bây giờ có một số lợi khí ngoại giao trong tay, Việt Nam có thể vận động quốc tế và sát cánh với các nước lân bang để chống chủ nghĩa bành trướng.

Giáo sư Vũ Quốc Thúc giải thích: "Chúng ta có thể khai thác vị trí về địa lý của chúng ta. Đất nước chúng ta là một cửa ngõ để xâm nhập vào nội địa Trung Hoa. Cái quan trọng của Việt Nam chúng ta là ở chỗ đó. Nếu Việt Nam đi với một cường quốc Tây phương, như Hoa Kỳ, để trở thành một cứ điểm hầu xâm nhập Trung Quốc thì tất nhiên sẽ khiến Bắc Kinh lo ngại lắm, nhưng nếu Trung Quốc xâm nhập Việt Nam thì các nước Tây phương sẵn sàng giúp Việt Nam để lợi dụng địa thế chiến lược của Việt Nam.”

Tuy vậy, Giáo sư Vũ Quốc Thúc khuyến cáo chớ nên đi vào con đường đó, bởi vì đó có thể là một thảm họa cho Việt Nam. Ông chủ trương Việt Nam phải giữ quyền chủ động bằng cách đứng giữa các thế lực khu vực:

“Vì thế tôi đã đề nghị nếu Việt Nam bảo vệ được quy chế trung lập vĩnh viễn theo quốc tế công pháp, thì trước hết là cam kết của chúng ta không thể để cho bất cứ một ngoại bang nào dùng đất nước chúng ta làm bàn đạp để xâm lăng một nước khác.”

Giáo sư Vũ Quốc Thúc tin rằng giải pháp trung lập có thể mang lại cho quốc gia quyền toàn vẹn lãnh thổ mà không bên nào được xâm phạm:

Phải bảo vệ nền trung lập pháp lý đó, và thứ hai là quyền tự do giao thương với bất cứ nước nào, trong trường hợp đó nếu một nước nào xâm lăng nước ta, ta có thể trông cậy vào sự tiếp tay của các ngoại bang để bảo vệ nền độc lập của mình, đồng thời chúng ta cam kết sẽ không đứng về một phe nào nếu xảy ra một sự xung đột trên trường quốc tế.”

Giáo sư Vũ Quốc Thúc đơn cử một tiền lệ là nước Áo vào năm 1945.

“Ngay từ ngày 27 tháng Tư năm 1945, nước Áo đã được công nhận là một cộng hòa liên bang độc lập có chủ quyền. Như vậy nước Áo đã được trung lập mà bây giờ nước này đóng một vai tuồng quan trọng như thế nào trên trường ngoại giao. Thế thì tại sao những gì làm được bên Áo lại không làm được ở Việt Nam?”

Tuy nhiên thực tế là Việt Nam vẫn nằm dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản ,Việt Nam, vốn có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Giới phân tích nhận định rằng hàng ngũ lãnh đạo hàng đầu Việt Nam hiện nay hầu hết đều thân Trung Quốc, trong các điều kiện đó, nhiều người lo sợ về cái gọi là “hiểm họa Bắc thuộc mới”. Liệu hiểm họa này có thực hay không?

Giáo sư Vũ Quốc Thúc: “Hiểm họa Bắc thuộc đó vẫn có nếu chúng ta cứ nhắm mắt theo đúng cái chủ nghĩa Mác-Lênin, là nền tảng lý thuyết của cộng sản, thì người ta biết là họ đặt sự liên đới của giai cấp vô sản toàn thế giới lên trên cả các quyền lợi quốc gia, họ không công nhận sự khác biệt giữa các quốc gia, mà trái lại, họ cho rằng giai cấp vô sản toàn thế giới là một khối, phải liên đới với nhau.”

Giáo sư Vũ Quốc Thúc nói trên thực tế, lý thuyết cộng sản thực ra không còn nữa và tình liên đới giữa giai cấp vô sản quốc tế cũng không còn.

Ông đơn cử một ví dụ: “Khi những ngư dân ở Quảng Ngãi đi đánh cá mà bị tàu hải giám Trung Quốc đến đánh đuổi, cướp đoạt tài sản, rồi bắt giam thì tôi xin hỏi rằng như thế là Trung Quốc đã đặt cái nghĩa liên đới cộng sản 16 chữ vàng 4 chữ tốt đó, thì họ có đặt cái nghĩa liên đới đó lên trên quyền lợi quốc gia không? Họ đã lợi dụng chủ nghĩa cộng sản, chiêu bài cộng sản để mà ru ngủ, để mà ràng buộc Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chúng ta những người dân Việt Nam phải tìm cách để bảo vệ chủ quyền của chúng ta, không ai có thể ru ngủ chúng ta, đánh lừa thế giới dựa trên chiêu bài liên đới cộng sản để mà biến chúng ta thành một quận huyện của Trung Quốc. Khi tôi đòi hỏi trung lập là tôi muốn nhắc nhở (giới lãnh đạo Việt Nam) như thế đó, phải trông cậy vào sức mạnh của mình đã, dù yếu thì yếu, nhưng chúng ta phải cố gắng để tự giải phóng.”

Là một người gắn bó với quê hương và dân tộc trong suốt đời mình, vì hoàn cảnh bị buộc phải đi sống lưu vong, Giáo sư Vũ Quốc Thúc vẫn khẳng định tư cách công dân Việt Nam của ông, và quyền được yêu nước:

“Yêu nước không phải là độc quyền của bất cứ đảng nào hết. Yêu nước là cái quyền và cũng là bổn phận của toàn thể mọi công dân, dù ở trong nước hay ở ngoại quốc cũng thế.”

Trong các điều kiện đất nước còn bị đe dọa và đứng trước nguy cơ có thể mất thêm đất thêm biển, giữa lúc cái hố chia rẽ về ý thức hệ, về chính kiến giữa các tập thể người Việt còn rất sâu, hầu như không tài nào lấp được, liệu Giáo sư Vũ Quốc Thúc có hoài nghi, có ưu tư cho tiền đồ dân tộc?

“Bản tính của tôi lạc quan, thế nên tôi tin rằng tiền đồ của nước Việt Nam nó tươi sáng lắm. Nếu mà tôi hoài nghi những người lưu vong ở hải ngoại hay là những người đang cầm quyền, những người cộng sản trong nước, thì không bao giờ tôi đưa ra những chủ trương như chủ trương trung lập, người ta sẽ cho là tôi viển vông, không tưởng, nhưng chính vì tôi tin tưởng ở tiền đồ của đất nước, tôi tin ở mệnh nước.
Và xét lại lịch sử, chúng ta đã từng bị Tàu đô hộ, chúng ta đã từng bị Pháp đô hộ, mà rồi chúng ta vẫn lấy lại được độc lập, thế cho nên tôi tin rằng tương lai của Việt Nam, do cái địa lý, cái vị trí của nó, và do ý chí của người dân Việt, chúng ta ai nấy cũng đều yêu nước, chúng ta đã chứng tỏ khả năng của chúng ta. Tôi cứ nhìn vào tầng lớp thanh niên bây giờ ở hải ngoại, nơi nào tôi thấy họ cũng xuất sắc, đầy đủ khả năng để mà cạnh tranh với lại những người ngoại quốc.
Thế thì nếu hoàn cảnh đất nước mà thuận lợi, thì tôi tin rằng không thiếu gì những người sẽ trở lại quê hương, xây dựng lại đất nước, mà ngay những người trong nước lúc đó người ta sẽ nhìn rõ hơn, để hãnh diện hơn về tương lai của dân tộc, người ta không an phận để bây giờ chỉ thụ hưởng thôi, mà trái lại người ta sẽ tìm cách để xây dựng lại đất nước, để cho Việt Nam ngày mai đây cũng sẽ phú cường, hiện đại như là các nước láng giềng ở Đông Nam Á.”

Kính thưa quý vị, ‘Câu chuyện Việt Nam’ do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc, xin chân thành cảm tạ Giáo sư Vũ Quốc Thúc đã dành cho Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cuộc phỏng vấn này. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin mới nhất, xem phóng sự video, bình luận và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 plus.

Hoài Hương xin cám ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam-story/mot-giai-phap-cho-vietnam-03-21-2012-143688536.html
 

BÀI IV. RFI PHỎNG VẤN GS VŨ QUỐC THÚC
Thứ hai 14 Tháng Năm 2012
GS Vũ Quốc Thúc: " Việt Nam cần quy chế trung lập để bảo toàn lãnh thổ"
Giáo sư Vũ Quốc Thúc trả lời phỏng vấn RFI ngày 08/03/2012.
Giáo sư Vũ Quốc Thúc trả lời phỏng vấn RFI ngày 08/03/2012.
Thanh Phương
Thanh Phương
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã liên tiếp có những hành động nhằm khẳng định hơn nữa chủ quyền của họ trên hai quần đào Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 26/04/2012, chính phủ Trung Quốc thông báo đồng ý với kế hoạch phát triển du lịch và đánh bắt cá trong khu vực Biển Đông của tỉnh Hải Nam. Trong kế hoạch này, có việc xây dựng cầu cảng lớn tại quần đảo Hoàng Sa.

XIN XEM TIẾP

No comments: