Friday, February 24, 2012

TS. NGUYỄN PHÚC LIÊN * ĐOÀN VĂN VƯƠN

TÔI BÁI PHỤC LM.NGUYỄN VĂN LÝ
VÀ ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế


Geneva, 15.02.2012
Web: http://VietTUDAN.net
Với Bài QUAN ĐIỂM tuần vừa rồi ngày 09.02.2012, tôi lấy đầu đề GIẢI QUYẾT VỤ TIÊN LÃNG KHÔNG Ở BÌNH DIỆN CÁ NHÂN MÀ CƠ CHẾ. Thực vậy, tôi đã nhìn thấy cái Cơ chế CSVN là một bãi cứt, mà cá nhân chấp nhận ăn phân giống như giòi bọ. Bãi cứt còn đó thì ruồi vẫn bu vào để đẻ giòi bọ nhung nhúc sống trong bãi cứt. Tôi luôn luôn chống Cơ chế CSVN từ khi vào cuộc sống đấu tranh Sinh viên từ 1963 đồng thời với Nguyễn Trọng Nho (hiện là Thẩm phán tại California).

Thời ấy tôi chống Nguyễn Trọng Nho vì hắn theo xôi thịt chính trị lợi dụng khối Sinh viên làm lợi cho CSVN, tỉ dụ ủng hộ Hội Đồng Nhân dân Cứu quốc của Bác sĩ Lê Khắc Quyến (Cộng sản) phát động từ Huế. Ong Mặc Giao Phạm Hữu Giáo biết rành sự đối kháng này của chúng tôi mặc dầu ông sinh hoạt chỉ trong phương diện Sinh viên Công giáo thuần túy (không chính trị) theo phía Lm.Nguyễn Huy Lịch. Tôi theo chủ trương của Lm.Hoàng Quỳnh là phải hành động chính trị.

Từ khi rời Việt Nam năm 1965, tôi vẫn theo Lập trường chính trị chống lại CSVN tại Au châu này. Sau năm 1975, tôi và anh Trần Văn Bá sát cánh hoạt động chống CSVN. Chúng tôi đã đi khắp Au châu để khơi động Phong trào Thanh niên chống Cộng. Anh Trần Văn Bá trở về Việt Nam làm Kháng chiến. Tôi được chỉ định trở về Thái Lan để làm Giấy giả cho những người Kháng chiến về Việt Nam vì tôi có biệt tài khắc Dấu làm Giấy giả.

Anh Trần Văn Bá về Việt Nam và đã bị tử hình. Tôi trở thành chán nản không phải chỉ nguyên trường hợp anh Trần Văn Bá, mà còn vì các Hội đoàn cãi nhau như mổ bò tại các Xa-lông, không biết tin vào ai. Tôi bái phục Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ Bẵng đi trong vòng gần 15 năm không tham dự bất cứ đoàn thể đấu tranh nào, nhưng vào năn 2001, anh Trần Văn Báu mà ông Mặc Giao Phạm Hữu Giáo biết rành, đã gặp tôi tại Thụy sĩ, kể cho tôi biết cuộc đấu tranh của Linh mục Nguyên Văn Lý gay go như thế nào.

Tôi vẫn đinh ninh rằng CSVN đã giết chết Ý CHÍ QUẬT KHỞI của Dân Tộc. Nhưng qua câu chuyện đấu tranh của Linh mục Nguyễn Văn Lý với câu “Tự do Tôn Giáo hay là chết“, tôi tự nhiên thấy mình hèn và quyết định tái nhập cuộc đấu tranh tiêu diệt cái Cơ chế CSVN. Cái DŨNG của Linh mục Nguyễn Văn Lý cho tôi sức mạnh và lòng kiên trì cho đến ngày nay 2012. Diều quan trọng là tiêu diệt cái Cơ chế CSVN, chứ không phải cá nhân theo lợi dụng Cơ chế để thừa cơ ăn cướp lợi lộc vật chất cho riêng cá nhân mình. Tôi kính cẩn ngưỡng mộ Ong Đào Văn Vươn Nếu gương của Linh mục Nguyễn Văn Lý làm tôi tái nhập cuộc đấu tranh tiêu diệt Cơ chế CSVN hiện hành, thì sự quyết định dứt khoát của Ong Đào Văn Vươn dùng vũ lực để kháng cự Cơ chế làm tôi ngưỡng mộ.


Ong đã bị câu lưu hôm nay, nhưng hành động của ông đang chiếu sáng khắp mọi nơi tại Quê Hương. CSVN đã dùng bạo lực đàn áp mọi tiếng nói cho CÔNG LÝ, thì Ong Đào Văn Vươn chỉ thấy một con đường là phải chống trả bằng vũ lực. Ong Đào Văn Vươn đang nêu gương cho mọi người thấy rằng không còn một con đường nào khác để TỰ VỆ ngoài con đường vũ lực trả lời cho bạo lực đàn áp của Cơ chế. Linh mục Nguyễn Văn Lý thúc giục tôi tái nhập cuộc đấu tranh và Ong Đoàn Văn Vươn nói cho tôi rằng phải đấu tranh bằng vũ lực vì CSVN là côn đồ. Khi CSVN trở thành côn đồ, thì việc chống trả lại, dù bằng vũ lực, có nghĩa là TỰ VỆ chống lại những côn đồ bất chính. Nếu Nguyễn Tấn Dũnbg còn gọi hành động của Ong Đào Văn Vươn là “chống lại ngưởi thi hành công vụ“ thì đó là hoàn toàn sai.

Thực vậy, khi người “thi hành công vụ“ trở thành côn đồ bất chính, thì việc TỰ VỆ chống trả lại là chính đáng trong nhiệm vụ cụ thể của NGƯỜI DÂN. Cái lỗi là từ Cơ chế Việc sai trái mà Nguyễn Tấn Dũng quy chiếu cho giới cầm quyền Tiên Lãng, Hải Phòng không hẳn là từ cá nhân.

Trong bài QUAN ĐIỂM tuần trước, chúng tôi đã nêu rõ rằng đây không hẳn là là từ cá nhân mà là từ Cơ chế. Nguyễn Tấn Dũng có thể cách chức những cá nhân tại Hải Phòng, nhưng nếu Cơ chế CSVN vẫn giữ nguyên vẹn như đống cứt chình ình ra đấy, thì từ Cơ chế ấy vẫn nẩy sinh những giòi bọ khác.

Không những tại Tiên Lãng, Hải Phòng, mà những giòi bọ đục khoét đang nhan nhản khắp mọi miền Quê Hương Việt Nam dưới Cơ chế CSVN. Kế Luận ở đây là phải dứt bỏ Cơ chế CSVN chứ không phải là khiển trách hay cách chức cá nhân. Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 15.02.2012

Web: http://VietTUDAN.net

No comments: