Friday, February 17, 2012

LÊ XUÂN NHUẬN * GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Hân-Hạnh Giới-Thiệu

BÈO GIẠT MÂY TRÔI

của

hoàng long hải

(tuệ chương)

Hồi ký tỵ nạn Malaysia:

trại P. Bidong và Sungei Béshi

Thảm cảnh thanh lọc người tỵ nạn

Sách dày hơn 400 trang

khổ 5.3/8”x8.1/4”

do nhà Văn Mơi (California, USA) xuất bản

Giá 15 USD

Tuệ Chương Hoàng Long Hải là tác giả của nhiều tập truyện đã xuất bản và được nhiều độc giả yêu thích, như:

*Viết về Huế, tập I

*Viết về Huế, tập II

*Hương Trầm Trà Tiên (kể chuyện đánh giặc ở quê hương của Nguyễn Tấn Dũng)

*Quê Ngoại (những bài viết về Quảng Trị)

*Vết Nám (hồi ký tù “cải tạo”)

Địa chỉ liên lạc:

Huong Le rosalee1941@yahoo.com

Đón xem:

BIẾN LOẠN MIỀN TRUNG

hồi-ký lịch-sử của Lê Xuân Nhuận


No comments: