Sunday, January 15, 2012

THƠ SONG NGỮ

LỜI TÌNH MUÀ XUÂN


Em bỗng nghe thương nhớ lạ lùng

Mỗi lần đàn én lượn ngang không

Nhìn lên cứ tưởng trời quê mẹ

Nước biếc non xanh, luá ngập đồng

Chị có về cho em hỏi thăm

Dòng sông huyền ảo dưới trăng rằm

Bờ tre, khóm trúc vương trong nắng

Từng đợt sóng gào khua biển đêm

Hoàng hôn ẩn hiện trên sườn núi

Vàng vọt nắng tàn soi hắt hiu

Tựa bức tranh quyện làn khói toả

Ðẹp làm sao quê mẹ về chiều

Chị có về cho em nhắn tin

Mười năm lạc xứ vẫn lênh đênh

Bao muà xuân đến bên song cửa

Lặng lẽ riêng em khóc một mình

Trời cuối đông trời lạnh quá thôi

Mất quê hương mất cả xuân rồi

Quan san vạn lý tình em đó

Một thuở ly hương đổi đất trời

Chị về mang hộ lời em chúc

Gửi những yêu thương trọn vẹn tình

Hạnh phúc yên bình cho tất cả

Chờ ngày vui đón ánh bình minh

NGỌC AN


SPRINGTIME LOVE WORDS

I suddenly feel strangely nostalgic

Each time the swallows soar overhead.

Looking up I think it’s our native sky, above

Emerald bamboos, golden rice widespread.

If you get back there take my deep thought

To the pretty river in the full moonlight,

The green reeds under the spring sun,

Each noisy wave stirring the sea at night.

The looming mountainsides at dusk,

The dying beams, the glimmers bland,

Like a painting with pervasive smoke

At sunset – So picturesque our native land!

If you get back there send my true words.

After ten years abroad I am drifting still;

So many budtimes have come again,

I have silently cried by myself on the sill.

It is late in winter, it is dead cold;

Losing one‘s country is losing one’s range.

From thousand miles away, my love;

Once exiled, earth and sky are to change.

You go back there convey my best wishes

With full feeling and whole heart of mine

For peace and happiness for everybody

While awaiting the dear dawn’s shine.

Translation by THANH THANH


No comments: