Saturday, January 28, 2012

TÀI LIỆU TỔNG HỢP *CÁCH MẠNG MIẾN ĐIỆN


MIẾN ĐIỆN TIẾN MẠNH TRÊN ĐƯỜNG DÂN CHỦ:
CÁCH MẠNG HOA SEN HÀI HOÀ PHẬT GIÁO ?
(Với góp ý của Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN
cho trường hợp VN )

From: Nguyen.ThaiSon@neuf.fr, 1/13/2012, 6.06AM

TIN VUI CHO ĐÔNG NAM Á : Hôm nay 13/01/2012, Chinh phủ dân sự của Tổng Thống Thein Sein đã trả tự do cho 651 tù chính trị,trong đó gồm có nhiều nhân vật đối lập quan trọng như nguyên Thủ tướng Khin Nyunt...
Theo nhiều chuyên gia về Miến điện thì tiến trình " cách mạng hoa sen " sẽ được khai triển trong tương lai, trong ổn định hài hoà nhờ truyền thống Phật giáo sâu đậm và quyết tâm vì dân và quốc gia của cặp bài trùng Tổng Thống Thein Sein + Daw Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập.
Một bài học quí hiếm và một gương sáng cho Việt Nam và Đông Nam Á và ngay cả thế giới !
(NGUYỄN THÁI SƠN)


Nouvelles/rapport de référence:
Hinh 1 (Mien dien tien manh...)

Vague sans précédent de libérations de prisonniers politiques birmans
L'ancien Premier ministre Khin Nyunt, victime d'une purge, a également été libéré à l'occasion de cette amnistie.
L'ancien Premier ministre Khin Nyunt, victime d'une purge, a également été libéré à l'occasion de cette amnistie.
Hinh 2
Reuters/James YeAungThu
Par RFI http://www.viet.rfi.fr/ Les autorités birmanes continuent de donner des signes d’ouverture : des prisonniers politiques de premier plan ont été libérés vendredi 13 janvier 2012. Les plus connues sont Min Ko Naing et Khin Nyunt, un ancien Premier ministre. Cette amnistie sans précédent concerne 651 personnes au total. Des centaines d’anciens prisonniers politiques, de militants et de familles ont brandi des guirlandes de jasmin et des bouquets de fleurs pour accueillir les libérés. Avec notre envoyé spécial à Rangoon, Arnaud Dubus L’ambiance est fiévreuse devant la prison d'Insein au nord de Rangoon, l’ancienne capitale de Birmanie. Des centaines d’anciens prisonniers politiques, de militants et de familles, brandissent des guirlandes de jasmin et des bouquets de fleurs pour accueillir leurs camarades ou leurs parents tout juste libérés. La scène s’est répétée dans plusieurs provinces.

Cette vague de libérations est la plus importante depuis douze mois. Des héros de la lutte pro-démocratique, comme Min Ko Naing, ont retrouvé la liberté. Min Ko Naing était le fondateur de Génération 88, un mouvement qui avait relancé la mobilisation contre la junte en 2005. Parmi les libérés, figurent aussi trois journalistes de Democratic Voice of Burma, une radio clandestine d’opposition. L’ancien Premier ministre Khin Nyunt, assigné à résidence depuis 2004 dans le cadre d’une purge, a aussi été libéré.

L’actuelle politique d’ouverture du gouvernement s’appuie fortement sur la feuille de route pour la démocratie élaborée par Khin Nyunt avant son arrestation. Immédiatement après sa libération, l’ex-Premier ministre a dit qu’il se félicitait de l’orientation prise par le nouveau gouvernement, mais qu’il voulait désormais s’abstenir de tout engagement politique.

(Fwd: Nguyen.ThaiSon@neuf.fr, 1/13/2012, 6.06AM) *


GÓP Ý CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ CỦA CÁC PHONG TRÀO DÂN CHỦ VN Miến Điện quá rõ đang tiến mạnh trên con đường dân chủ hóa. Ai cũng mong cho VN làm được như vậy. Nhưng khổ nỗi, VN mắc vào cái vòng kim cô mà khó thoát được cái chết do tự mình (CSVN) tròng vào:
- Cộng Sản chính là cái chết thứ nhất. Đây không khác gì một sự tự tử vì cái cặp đôi định mệnh nó dính vào nhau từ thời xa xưa: ĐẢNG CS TRUNG HOA/ĐẢNG CSVN. Nó có nguyên ủy từ những mắc mớ và cam kết từ thời Hồ/Mao, và bây giờ người Việt mất nước là do những cam kết từ thời xa xưa (Công Hàm Bán Nước Phạm Văn Đồng là một).

Đảng CSVN không tự gỡ ra được và chỉ có thể càng ngày càng lún sâu vào để cuối cùng VN lọt vào tay Tàu Phù dưới chế độ Bắc Thuộc thế kỷ 21 mà bây giờ đang bị rồi, dù các kế hoạch trước kia dự định thời gian để VN hoàn toàn xáp nhập vào Tàu Phù là năm 2020. Nhưng do tình thế gấp rút, Tàu Cộng đã thúc ép CSVN phải tiến hành ngay và CỜ 6 SAO đã chính thức được sử dụng để đón tiếp Tập Cận Bình trong tháng 12/2011. Việc để cho “Việt Nam trở về với Trung Quốc vĩ đại” theo kế hoạch của hai Đảng (do Tình Báo Hoa Nam tiết lộ) được tiến hành trước 10 năm.

- VN không có những Gorbachov/Yeltsin, cũng không có những Daw Aung San Suu Kyi (chỉ có một Nguyễn Hộ và Trần Xuân Bách nhưng cũng đã qua đời hết rồi), thành ra không mong gì cuộc đứng lên của chính người CS, mà chỉ có toàn dân mới làm được việc này, qua CUỘC ĐỨNG LÊN CỦA TOÀN DÂN “TIÊU DIỆT CỘNG SẢN” ĐỂ GIẢI THOÁT CHO CHÍNH MÌNH KHỎI VÒNG BẮC THUỘC ĐANG MẮC VÀO. Và cuộc CÁCH MẠNG THẾ KỶ của VN sẽ do giới trẻ tiến hành bằng hai lợi khí vô địch sát tinh của CS là: TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TOÁN và LÝ THUYẾT LOẠN BIẾN, sẽ đưa đến cuộc CÁCH MẠNG 1789 THẾ KỶ 21 TẠI VN “SAN THÀNH BÌNH ĐỊA LĂNG BA ĐÌNH” để cứu nước, trong những năm sắp tới, khi tỷ lệ người dân dùng Cell Phone và Internet ở VN vượt 50% dân số, và con số này ở các thành phố lớn chiến lược là 75 - 80%.

Cộng Sản sẽ phải chết là một định mệnh không thể nào gỡ được. Nếu không, Dân Tộc VN sẽ phải chết dưới họa Bắc Thuộc của Tàu Phù và đám Thái Thú Bắc Kinh. Bọn Thái Thú Bắc Kinh hiện nay chính là bọn bán nước nguy hiểm hơn Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống nhiều lắm, thành ra bằng mọi giá, người dân VN phải đứng lên tiêu diệt bọn này để tự cứu mình. Nhìn CỜ 6 SAO tung bay tại Hà Nội trong ngày đón tiếp Tập Cận Bình, các nhà ái quốc VN và giới trẻ VN cũng như trí thức, sinh viên VN rơi nước mắt, và biết rằng không có con đường nào khác để giải thoát VN khỏi họa Bắc Thuộc khác hơn là con đường ĐỨNG LÊN CỦA GIỚI TRẺ và TOÀN DÂN, vận dụng TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TOÁN và LÝ THUYẾT LOẠN BIẾN, như người dân Tunisie và Ai Cập đã làm. Cách Mạng VN sẽ mãnh liệt hơn nhiều lắm chứ không hiền hòa như CÁCH MẠNG MIẾN ĐIỆN với cặp: Thein Sein + Daw Aung San Suu Kyi và tinh thần Phật Giáo. Đâu là Thein Sein + Daw Aung San Suu Kyi của VN?

Không có! Thành ra đối với các con giòi bọ Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống của VN (như NGUYỄN PHÚ TRỌNG, ĐINH THẾ HUYNH, TÔ HUY RỨA, NGUYỄN CHÍ VỊNH, UÔNG CHU LƯU v.v.), chỉ có dứt điểm chúng bằng cuộc CÁCH MẠNG kiểu CÁCH MẠNG 1789 THẾ KỶ 21 TẠI VN “SAN THÀNH BÌNH ĐỊA LĂNG BA ĐÌNH” là có thể giúp VN thoát được họa CS và họa Bắc Thuộc mà thôi!

Vague sans preùceùdent de libeùrations de prisonniers politiques birmans L'ancien Premier ministre Khin Nyunt, victime d'une purge, a eùgalement eùteù libeùreù aø l'occasion de cette amnistie. L'ancien Premier ministre Khin Nyunt, victime d'une purge, a eùgalement eùteù libeùreù aø l'occasion de cette amnistie.       Hinh 2       Reuters/James YeAungThu Par RFI http://www.viet.rfi.fr/ Les autoriteùs birmanes continuent de donner des signes d’ouverture : des prisonniers politiques de premier plan ont eùteù libeùreùs vendredi 13 janvier 2012. Les plus connues sont Min Ko Naing et Khin Nyunt, un ancien Premier ministre. Cette amnistie sans preùceùdent concerne 651 personnes au total. Des centaines d’anciens prisonniers politiques, de militants et de familles ont brandi des guirlandes de jasmin et des bouquets de fleurs pour accueillir les libeùreùs. Avec notre envoyeù speùcial aø Rangoon, Arnaud Dubus L’ambiance est fieùvreuse devant la prison d'Insein au nord de Rangoon, l’ancienne capitale de Birmanie.

Des centaines d’anciens prisonniers politiques, de militants et de familles, brandissent des guirlandes de jasmin et des bouquets de fleurs pour accueillir leurs camarades ou leurs parents tout juste libeùreùs. La sceøne s’est reùpeùteùe dans plusieurs provinces. Cette vague de libeùrations est la plus importante depuis douze mois. Des heùros de la lutte pro-deùmocratique, comme Min Ko Naing, ont retrouveù la liberteù. Min Ko Naing eùtait le fondateur de Geùneùration 88, un mouvement qui avait relanceù la mobilisation contre la junte en 2005.

Parmi les libeùreùs, figurent aussi trois journalistes de Democratic Voice of Burma, une radio clandestine d’opposition. L’ancien Premier ministre Khin Nyunt, assigneù aø reùsidence depuis 2004 dans le cadre d’une purge, a aussi eùteù libeùreù. L’actuelle politique d’ouverture du gouvernement s’appuie fortement sur la feuille de route pour la deùmocratie eùlaboreùe par Khin Nyunt avant son arrestation. Immeùdiatement apreøs sa libeùration, l’ex-Premier ministre a dit qu’il se feùlicitait de l’orientation prise par le nouveau gouvernement, mais qu’il voulait deùsormais s’abstenir de tout engagement politique. (Fwd: Nguyen.ThaiSon@neuf.fr, 1/13/2012, 6.06AM) *


No comments: