Wednesday, January 4, 2012

TÁC PHẨM MỚI

Hân-Hạnh Giới-Thiệu Sách Mới:

VỢ

Tập Truyện Ngắn

của

TRÀM CÀ MAU

Đây là tác-phẩm thứ tư của nhà văn

Tràm Cà Mau,

“người viết chuyện dễ thương, dí dỏm, có cái nhìn đôn hậu và lòng nhân ái” (Trần Thiện Tích); “một nhà văn thật khiêm tốn, với giọng văn hiền hòa mà mang tải được nhiều nội dung cải thiện xã hội” (Trần Việt Long).
Sách dày 300 trang, gồm 16 truyện ngắn. Có 9 truyện liên hệ đến vợ, nên tác giả chọn nhan đề là “VỢ” Giá bìa là $15.00 mỗi cuốn, nhưng độc-giả mua trực-tiếp chỉ trả $10.00 cọng bưu-phí (nhận sách rồi mới trả tiền)

Liên-lạc qua địa-chỉ email: tramcamau2003@yahoo.com Truyện của Tràm Cà Mau rất hấp-dẫn, lôi-cuốn người đọc một mạch từ đầu đến cuối. Chúng tôi đồng-ý với nhận-xét ngắn-gọn mà đầy-đủ của cố lão-thi-hữu Hà Thượng Nhân: “Nếu như người ta chịu khó đọc Tràm Cà Mau, biết đâu cuộc sống của họ có ý nghĩa và vui vẻ hơn”

Giá bìa là $15.00 mỗi cuốn, nhưng độc-giả mua trực-tiếp chỉ trả $10.00 cọng bưu-phí (nhận sách rồi mới trả tiền) Trước đây Tràm Cà Mau đã có 3 tập truyện ngắn: Triết Lý Củ Khoai (xuất bản lần thứ hai, còn chừng 25%) Rong Chơi Ngày Tháng (sắp tái bản) Hương Tóc Cố Nhân (còn chừng 30%)

1- Độc giả nào đã mua đủ 3 tập truyện trước, sẽ được tặng “Vợ”, chỉ trả tiền bưu phí mà thôi.

2- Độc giả đã mua 2 trong 3 tập truyện trước, thì sẽ trả $5.00 cọng bưu phí.

3- Độc giả đã mua 1 tập, hoặc chưa mua, thì trả $10.00 cho “Vợ” (cọng bưu phí). Liên-lạc qua địa-chỉ email:

tramcamau2003@yahoo.com

No comments: