Wednesday, December 14, 2011

PHAN LỢI * VỠ BOONG KE

Vỡ nốt boong-ke cuối cùng!

PHAN LỢI


Xem ra dự đoán đó không phải không có căn cứ khi nhiều người cho rằng thủ đô thì chỉ có một nên có tâm lý ai cũng muốn sở hữu một căn nhà tại Hà Nội dẫn đến cầu không ngừng tăng. Mặt khác, không giống như TP.HCM, giới đầu cơ nhà Hà Nội thường xài “vốn tự có” nghĩa là tiền mua nhà từ tài sản tích cóp, không phải vay ngân hàng nên các chủ đầu tư cứ “bình chân như vại” v.v…

Song thực tế đã không thế. Cả một thời gian dài giá nhà đất Hà Nội liên tục “thăng thiên” khiến cho nhiều nguồn vốn (trong đó có phần tiền rất lớn từ ngân hàng) đổ dồn vào đây, dẫn đến các chủ đầu tư “chịu không thấu” chuyện trả lãi suất cao và đặc biệt khi ngày 31-12 (ngày đáo hạn các hợp đồng tín dụng) đã cận kề, mà “tín hiệu” 2012 sẽ nới tín dụng (giúp thị trường “ấm” lên) tiếp tục lùi xa. Vì thế nhiều người đang chờ đợi những cuộc “tháo chạy” khác…
Trich Quê Choa của Nguyễn Quang Lập

No comments: