Thursday, November 24, 2011

Y PHỤC HOÀNG CUNG

Y phục Hoàng cungLong bào của vua Đồng Khánh triều Nguyễn được làm từ vải xa lam dệt sợi tơ tằm.Áo bào của Hoàng hậu Nam Phương được thêu tay trên vải đoạn bát ti.Xa kép áo dài của vua Tự Đức được thêu trên vải xa (tơ tằm dệt).
Áo bào của hoàng tử triều Nguyễn

.


Y phục của công chúa Nhật Bình, trưởng công chúa triều Nguyễn.
Trang phục hoàng cung thời Lý - Trần.
No comments: