Monday, August 22, 2011

PHẠM THẾ QUANG HUY * E MAIL

Nhng bí mt thú v v email ..

Ngày nay, email là mt trong nhng khái nim quen thuc và không th thiếu vi người dùng Internet. Nhưng bn biết gì v lch s ra đi và phát trin ca email? Cùng khám phá trong bài viết dưới đây.


40 năm trước, bc thư đin t (Electronic Mail - Email) đu tiên được gi đi, đánh du s ra đi ca mt trong nhng khái nim quan trng nht ca tương lai.

Tri qua 40 năm tn ti và phát trin, email đã có nhiu bước thăng trm, đ tr thành công c giao tiếp ph biến và rng rãi nht thế gii ngày nay.

Cùng khám phá nhng bí mt thú v v quá trình phát trin ca email trong bài viết dưới đây.

- 1971, Ray Tomlinson, k sư máy tính người M, người được xem là “cha đ” ca email, đã gi đi bc thư đin t đu tiên trong lch s trên h thng mng ARPANET (tin thân ca mng Internet), vi ni dung: “QWERTYUIOP” (toàn b chui ký t trên dòng đu tiên ca bàn phím), gia 2 máy tính được đt sát cnh nhau.

ks.

Ray Tomlinson, “cha đẻ” của thư điện tửĐc bit, Tomlinson đã s dng ký t “@” đ phân cách gia tên người dùng và tên ca máy tính. T đó, ký t “@” được s dng trong các đa ch email, đ phân cách gia tên s dng và tên min ca dch v email.


Email đã trở thành một công cụ giao tiếp không thể thiếu ngày nay

- Năm 1976, n hoàng Elizabeth Đ Nh (Anh) là nguyên th quc gia đu tiên trên thế gii s dng email.

- Năm 1978, bc email có ni dung qung cáo đu tiên trên thế gii được gi đi, thông qua các h thng mng ca chính ph và ca các trường đi hc.

- Năm 1982, t “email” (viết tt ca Electronic Mail - Thư đin t) ln đu tiên được s dng.Cũng trong năm này, biu tượng :-), biu tượng mt cười đu tiên và cũng ph biến nht hin nay được to ra bi Scott Fahlman, mt giáo sư máy tính ca trường đi hc Carnegie Mellon.

Scott Fahlman, người tạo ra biểu tượng mặt cười đầu tiên trên thế giới

- Năm 1997, khi email bt đu dn tr thành mt dch v quen thuc ca người s dng, “gã khng l Microsoft đã nhìn thy mt tương lai tươi sáng ca email, nên b ra s tin 400 triu USD đ mua li dch v cung cp email HotMail.

Cũng trong năm này, Microsoft cho ra mt phn mm qun lý email Microsoft Outlook.

Tháng 10/1997, Yahoo! trình làng dch v email ca riêng mình và nhanh chóng tr thành mt trong nhng dch v email ln nht thế gii.

- Năm 1998, hãng phim Warner Bros sn xut b phim “You've Got Mail” (Bn có thư), vi ni dung xoay quanh chuyn tình ca 2 người làm quen vi nhau thông qua email, vi s tham gia din xut ca nam din viên ni tiếng Tom Hanks.

Bộ phim “You've Got Mail” với sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên Tom Hanks

B phim đã gt hi được rt nhiu thành công và mang v cho Warner Bros s tin 250 triu USD, k lc dành cho mt b phim vào thi đim by gi.

Cũng trong năm này, t “Spam” (thư rác) cũng được đưa vào trong t đin tiếng Anh Oxford, đánh du s phát trin mnh m ca email.

- Năm 1999, mt bc email la đo, vi ni dung cho biết Bill Gates (người giàu nht thế gii thi đim by gi), d tính s chia s toàn b gia tài ca mình cho người dùng Internet. Bc email này ngay lp tc được lan truyn đến hàng triu người s dng Internet.

- Năm 2003, tng thng M George Bush đã ký vào đo lut đu tiên v gii hn vic s dng email cho các dch v thương mi và qung cáo đ ngăn chn nn Spam thư rác.

- Năm 2004, các t viết tt như LOL (cười sng khoái) và nhiu t viết tt khác thường được s dng trong email được đưa vào t đin tiếng Anh Oxford.

21/3/2004, Google ln đu tiên th nghim dch v email Gmail ca mình dưới dng Beta. Ch nhng ai được mi mi có th tham gia th nghim dch v này, và mi tài khon Gmail li được cung cp ti đa 50 thư mi đến nhng người dùng khác. Hin nay, trong tài khon Gmail vn còn gi li chc năng gi thư mi đ tham gia Gmail.


Gmail ra đời và nhanh chóng trở thành dịch vụ email hàng đầu

Đến năm 2007, Gmail mi chính thc b mác “beta” đ tr thành dch v email m ca cho tt c mi người tham gia.

Gi đây, Gmail đang là dch v email có lượng người dùng ln nht trên thế gii.

- Năm 2008, Barack Obama (khi đó là ng c viên tng thng) đã thu thp được 13 triu đa ch email ca người dùng ti M. Obama đã s dng các đa ch email thu thp được, cũng như các dch v mng xã hi ni tiếng thi by gi như MySpace hay Youtube đ kêu gi s ng h ca người dân M.

- Ngày nay, email tr thành mt phn không th thiếu ca người dùng Internet. Tt c mi thông tin, mi cp nht… đu được gi đi mt cách nhanh chóng qua email.

Email đã trở thành một công cụ giao tiếp không thể thiếu ngày nay

Có th nói, email là mt trong nhng phát minh có tm nh hưởng ln nht đến cuc sng hin đi mà công ngh đã tng to ra.

Phm Thế Quang Huy
No comments: